Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АФЕРИСТИТЕ ОТ ПОРТФОЛИО СЕ ОКАЗАХА НЕВИННИ

Само едно нещо трябва да направи управляващото мнозинство, за да може с гордо вдигнато чело да рапортува пред Европа, че в България наистина има наченки на съдебна реформа: да впише в Закона за съдебната власт текст, според който Инспекторатът на правосъдното министерство и Висшият съдебен съвет имат право да проверяват дейността на Върховната касационна прокуратура.Повод за това радикално предложение, което не накърнява независимостта на държавното обвинение, е поредното провалено следствено дело. Става дума за една от най-мощните перални, разбивани в страните от бившия соцлагер през последните седем-осем години: Портфолио.Само няколко дни след удара на МВР през октомври 1999 г. тогавашният шеф на вътрешното ведомство ген. Богомил Бонев съобщи, че престъпната структура е изнесла и изпрала най-малко 30 млн. щ. долара, като в машинациите са били въвлечени девет български банки. По причини, които само той си знае, главният прокурор Никола Филчев възложи делото на Столичната следствена служба, въпреки изричната разпоредба на Наказателнопроцесуалния кодекс (чл.172а), че прането на пари (чл.253 от Наказателния кодекс) се разследва единствено от спецследствието (днес Национална следствена служба).В началото на седмицата Параграф 22 научи, че разследването срещу перачите от Портфолио е прекратено, а всички участници в престъпната схема продължават да са с чисти криминални досиета. Единственият обнадеждаващ факт в тази история е, че в четвъртък (28 април) в Софийския градски съд започна съдебният процес срещу срещу столичния следовател Стефан Стефанов. През февруари 2003 г. той бе арестуван от служители на НСБОП с подкуп от 1500 долара (предварително белязани от антимафиотите), а Висшият съдебен съвет сне имунитета му и го уволни. Никой обаче не разбра, че именно бившият следовател Стефанов е магистратът, провалил разследването на аферата Портфолио. ПредисториятаЧетвъртък, 7 октомври 1999 г., по обед. В един от централните клонове на голяма българска банка влиза мъж на средна възраст и застава пред единственото свободно гише. Докато попълва съответните формуляри, той завързва дежурен разговор със служителката и я уведомява, че трябва да преведе 576 000 лв. по фирмена сметка в унгарска банка. После мъжът предоставя на служителката всички необходими документи и гаранции, че парите са на фирмата, в която работи, и преводът е направен. На излизане от банковия клон обаче той е причакан от четирима цивилни. Те се легитимират като служители на МВР и кротко качват мъжа в един лек автомобил...Същия ден, по същото време в офиса на Финансово-брокерска къща Портфолио Мениджър на ул. Любен Каравелов N53 в столицата цари оживление, защото една от служителките има рожден ден. На купона присъстват седем-осем нейни колежки, но босовете ги няма. Изведнъж в апартамента нахлуват десетина униформени полицаи, пременени с бронирани жилетки, и няколко цивилни ченгета. Празненството е разтурено, а пред очите на втрещените служителки на офиса е тикната заповед за обиск. На секретарката пък е наредено да повика веднага собствениците на фирмата.По една случайност бизнесмените пристигат точно в момента, когато униформените откриват в един от сейфовете 250 000 марки и 75 000 долара. Произходът на парите не може да бъде доказан по никакъв начин, но въпреки това чорбаджиите им остават съвършено спокойни. Не ги смущава дори вестта, че по време на обиска са открити десетки фалшиви договори (с които са гарантирани задграничните преводи) и съдебни решения на различни юридически лица, подправени документи за самоличност и огнестрелно оръжие. На 8 октомври чрез БТА пресцентърът на МВР разпространява следната информация: Служители от Националната служба за сигурност (НСС), НСБОП, СДВР, Бюрото за финансово разузнаване и Столичната следствена служба разбиха при съвместна операция престъпна организация за незаконен износ на капитали, натрупани от неизплатени данъци, акцизи и митнически задължения.Зад тези няколко служебни реда се крие фактът, че за първи път в най-новата история на България е разкрита верига от фирми депа за износ и пране на мръсни пари, натрупани главно от контрабанда. Според спеченгета, работили по случая, схемата е следната: от фирмите депа парите са превеждани на фирмата майка, регистрирана в офшорна зона и притежаваща сметки в унгарска банка. За да не будят подозрение, играчите са работили с няколко български банки, а преводите рядко са надхвърляли половин милион долара. След неколкомесечен престой зад граница част от парите са връщани в България, а останалите са инвестирани в недвижими имоти и бизнес екстри в чужбина. По данни на НСС, в периода април - октомври 1999 г., играчите са изнесли около 30 млн. щ. долара, като за целта са употребили девет български трезора. По време на операцията са арестувани общо 19 души, но на 12 октомври 1999 г. Софийският градски съд остави само петима от тях зад решетките с постоянни мерки за неотклонение задържане под стража: Сава Д., Виолета Г., Мила С., Калин З. и Сергей Д. По-късно е арестуван и доц. Стоян Стоянов - бивш синдик на БАЛКАНБАНК, преподавател в УНСС, съсобственик и управител на Портфолио Мениджър, който е обявен от МВР за организатор на престъпната схема. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл.250 от Наказателния кодекс - Който преведе суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години и с глоба до размера на двойната сума по превода, а делото е разпределено на Стефан Стефанов от Столичната следствена служба. През 2002 г. въпросният следовател Стефанов приключва работата си по случая и внася делото Портфолио в Софийска градска прокуратура (СГП) с мнение за прекратяване. Според наблюдаващия прокурор Албена Костова за трите години от разбиването на пералнята Стефанов не е свършил почти нищо и затова тя прави опит да го изпрати за допълнително разследване в спецследствието. Но по силата на действащия тогава Наказателнопроцесуален кодекс (НПК) това пренасочване може да бъде извършено единствено от главния прокурор Никола Филчев. По никому неизвестни причини обаче делото престоява във Върховната касационна прокуратура цели девет месеца, без по него да са извършени каквито и да било следствени действия. През август 2003 г. четирима от обвиняемите - доц. Стоян Стоянов, Сава Димитров, Сергей Дуков и Емил Маринов, се възползват от разпоредбата на чл.239а от НПК, влязъл в сила в два месеца по-рано (на 2 юни), който гласи следното:(1) Ако в предварителното производство от повдигане на обвинението са изтекли повече от две години, когато обвинението е за тежко престъпление, и повече от една година в останалите случаи, обвиняемият може да поиска делото му да бъде разгледано от съда.(2) В случаите на ал. 1 обвиняемият може да подаде молба до съответния първоинстанционен съд, който незабавно изисква следственото дело.(3) Съдът се произнася по молбата в 7-дневен срок еднолично в закрито заседание и когато установи основанията по ал. 1, връща делото на прокурора, като му дава възможност в двумесечен срок да внесе делото за разглеждане в съда съобразно чл. 235, 414а или чл. 414з, ал.1 или да прекрати наказателното производство.(4) Ако до изтичане на двумесечния срок прокурорът не осъществи правомощията си по ал. 3, съдът изисква делото и прекратява наказателното производство еднолично в закрито заседание с определение. След влизане в сила на определението наказателното производство продължава по отношение на съучастниците, както и по отношение на обвиненията за други престъпления, извършени от обвиняемия.(5) Когато прокурорът осъществи правомощията си по ал. 3, но в досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, съдът еднолично в закрито заседание прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора за отстраняване на нарушенията и внасяне на делото в съда в едномесечен срок.По случая ПортфолиоСофийският градски съд дава двумесечен срок на Софийската градска прокуратура да внесе обвинителния акт по делото, който изтича на 13 октомври 2003 година. За беда наблюдаващият прокурор Албена Костова по това време се оказва в отпуск. Така че делото е възложено на колежката й Калина Серафимова, която се оказва в... небрано лозе. С две думи - тя трябва да съчини обвинителен акт, без да разполага с никакви процесуално годни и категорични доказателства. Ето защо Серафимова снема обвиненията срещу доц. Стоян Стоянов, Сава Димитров, Сергей Дуков и Емил Маринов, отделя част от материалите в ново дело за пране на срещу неизвестен извършител и го изпраща в Националната следствена служба. КазусътСпоред съдия Петя Шишкова от Софийския градски съд обаче подобно снемане на обвиненията не може да се случи, защото по делото вече има внесени молби от обвиняемите. Ето защо тя приема, че прокуратурата не е спазила указанията да внесе делото в законния двумесечен срок до 13 октомври и прекрати делото изцяло. Малко по-късно още един от обвиняемите - Евгени Тренчев (съдружник във ФБК Портфолио Мениджър), също внесе молба по чл.239а от НПК, но съдът отказа да образува производство по нея, защото всички необходими процесуални действия вече били вече в ход. За да защити честта на пагона, прокурор Калина Серафимова протестира срещу прекратяването на делото пред Софийския апелативен съд, но не постигна нищо. Апелативните магистрати отсякоха, че когато делото е прекратено след молби на обвиняемите по чл.239а от НПК, то не подлежи на протест и сложиха точка на професионалната й агония.

Facebook logo
Бъдете с нас и във