Параграф22 Daily

§22 Анализи

АФКОС се похвали: Нередностите с евросредства намаляват!

Съветът за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз публикува в сайта на Министерски съвет за обществени консултации проектодоклад за дейността си през 2020 година. Документът очевидно е писан по време на правителството на Бойко Борисов, защото в него липсват каквито и да е данни за пропуски и гафове на дирекция АФКОС. Липсват и данни за конкретни измами с евросредства.

 

Проектодокладът анализира нередностите за изминалата година в рамките на програмния период 2007 - 2020 година. Експертите на дирекцията са отчели, че за този период до АФКОС са докладвани общо 3290 нередности, от които до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) в Европейската комисия са докладвани 704 проблемни случаи.

Не е изненадващо, че за 2020 г. в дирекцията е била докладвана

само една-единствена (нова!!!) нередност, стигнала и до ОЛАФ.

Това дава повод на дирекцията да се похвали, че в сравнение с 2019 г. случаите били намалели наполовина. Тоест - от две нередности през 2019-та, до една през 2020 година!

На фона на подозренията сред обществото за огромни далавери и кражби на евросредства, извършени по време на кабинета "Борисов 3", направо е смешна цитираната стойност на едничката нередност, стигнала до ОЛАФ. Става въпрос за случай, възлизащ на 28 097 евро. Но авторите на доклада гордо са отбелязали, че за 2020 г. пък няма докладвана нередност с квалификация "Подозрение за измама"...

Все пак в проекта е отчетено, че от 2007 г. насам се забелязва тенденция за покачване на общия брой на установените нередности, до 2014 година. От 2016 г. обаче тенденцията се обръща и нередностите бележат спад, за да се стигне до 2020 г., когато е отчетена една-едничка.

Какви са основните типове нередности, установени от дирекцията? За програмния период 2007 -2020 г.

основна част от проблемите са свързани с обществените поръчка.

В общо 2329 проведени процедури са установени нередности ( НУЛА НЕРЕДНОСТИ ЗА 2020 Г.). Друга част представляват незаконосъобразните неоправдани разходи - общо 488 случая.Неизпълнените договорни задължения са 254 (ЕДНА, НОВА НЕРЕДНОСТ ЗА 2020 Г), случаите на използване на неистински документи или документи с невярно съдържание са 23, установени са и 12 случая на конфликт на интереси. Останалите нередности в графата "други" са 254.

В проекта се споменават и конкретни видове нередности в процедурите по обществени поръчки - дискриминационни критерии при избор на изпълнител, необосновано отстраняване на участник, ограничителни условия по отношение на икономическите и финансовите възможности на кандидатите, липса на публичност и прозрачност и т.н.

За периода 2007 -2020 г. в дирекцията са докладвани общо 14 186 нередности в нередности със средства от Европейски фонд за гарантиране на земеделието и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. От всички тях в ОЛАФ са докладвани 957 случая.

Авторите на доклада са изтъкнали, че в докладваните до ОЛАФ случаи,

няма такива с квалификация "Подозрение за измама",

което според тях е тенденция от 2017 година.

За програмния период 2014-2020 г. по Европейските структурни и инвестиционни фондове са докладвани общо 3 936 нередности, от които до ОЛАФ са стигнали 542 броя нередности.

Установено е, че през 2016 г. са докладвани първите нередности в тази област, ръстът им скача стремглаво до 2018 година. През следващите години тенденцията е за плавно покачване, са отчели експертите на АФКОС.

За 2020 г. от докладваните до ОЛАФ нередности, 3 са били квалифицирани като подозрения за измама. Два от случаите са по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и един е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Тук отново проблемни са процедурите по обществени поръчки. За 2020 г. нередностите са 864, за 2019 г. са 688, а за периода 2014-2020 са общо 2573 броя.

По отношение на административни контрол, от АФКОС са се похвалили, че има положителна тенденция, свързана с администриране на нередности, макар и единични случаи на нарушения.

От своя страна

ОЛАФ е изпратила до  АФКОС общо 98 искания,

свързани с разследвания по програми, инструменти, схеми и области.

По Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" ОЛАФ са изпратили  18 искания, по програма "Региони в растеж" 2014-2020 10, "Регионално развитие"-8, "Околна среда"-9, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - 11, Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"-3. Част от исканията представляват митнически въпроси, свързани с борбата срещу контрабандата, нелегалното производство и разпространение на цигари. Общо те са 11, се посочва в проекта. Отчетено е също, че до 2019 г. исканията от страна на ОЛАФ са по-малко, но през 2020 г. броят им скача с 32 на сто.

През 2020 г. ОЛАФ е провела в България 6 мисии във връзка с разследвания. Според авторите на проекта мисиите бележат спад, в сравнение с предходни години. А ръстът на исканията от страна на ОЛАФ е сигурен знак за "демонстрираната насрещна готовност на дирекция АФКОС за оказване на необходимото съдействие като надежден партньор".

В доклада се посочва, че при съвместни действия на НАП и МВР са били анализирани данъчни информации по оперативни разработки на антимафиоти, в резултат на които са идентифицирани

856 задължени лица - участници в измами, ощетяващи бюджета.

През 2020 г. Специализираното междуведомствено звено за оказване на експертна помощ за подпомагане разследването на организираната престъпност, свързана с данъчни престъпления, е идентифицирало 596 лица, участници в измами, описани са механизмите на 179 случая със схеми за данъчни измами.

След като теглим калема за стореното от АФКОС, става ясно, че дейността на дирекцията и останалите компетентни органи може да бъде илюстрирана с народната поговорка "кучето си лае, керванът си върви". Защото сумата на върнатите евросредства, източени с измами,  е смешна.

В проекта се посочва, че след като в НАП са предадени случаите на нередности или измами, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет,

държавата е успяла да си вэрне едва 1.710 млн. лв.,

от които 200 000 лв. по Програма САПАРД и 1.510 млн. лв. по други програми...

Прави впечатление, че през 2020 г. прокуратурата в пъти по-малко е образувала досъдебни производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, в сравнение с 2010 г., например.

Преди 10 години новообразуваните досъдебни производства са били 473, докато през 2020 г. те са 166,т.е. почти три пъти по-малко. Внесените в съда актове през 2010 г. са 330, а през 2020 г. - точно 11 пъти по-малко. Съответно, обвиняемите лица също намаляват: през 2010 г. те са 339, докато през 2020 г. обвиняеми са били едва 35 души. Виж, с броя на окончателно осъдените картинката е малко по-розова, но... само малко: 225 души през 2010 г., 331 "раирани пижами" през 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във