Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА Е ПРОБЛЕМ ОТ РАЖДАНЕТО СИ

Министър Тачева, с новия Закон за съдебната власт (ЗСВ) Висшият съдебен съвет (ВСС) стана постоянно действащ орган, а вие председателствате неговите заседания. Кои според вас са приоритетите му?
- Наистина вече говорим за постоянно действащ Висш съдебен съвет, 22-ма от чиито членове всекидневно се занимават с проблемите на съдебната власт. От досегашните ми участия в заседанията на съвета си мисля, че нещата ще започнат да се нареждат. Надявам се колегите от ВСС да разберат, че отговорността за управлението на съдебната власт и нейният контрол са делегирани на самите тях. Те трябва да направят всичко необходимо, за да можем да отворим съдебната власт, да има ясни правила, да има публичност, да се осъществява контрол върху работата на съдебните звена.
Контролът не е ли част от задълженията на новия Инспекторат към ВСС?
- Да, точно така. Знаете, че съвсем скоро Народното събрание ще избере членовете на инспектората. Неговите правомощия са ясно разписани в Закона за съдебната власт, той всъщност е подпомагащ ВСС орган. Съветът е този, които ще взема крайните решения, включително и по проверките, и по цялостната дейност на Инспектората.
Още в самото начало на работата на този състав на ВСС вие имахте критики - за надбавките, които си гласуваха членовете му, за това, че искат по-голям бюджет, пък не могат да кажат за какво ще харчат парите. Имахте забележки и по отношение на администрирането...
- Това не е проблем само на този състав на ВСС. Като заместник-министър на правосъдието имах възможност да председателствам едно-две заседания на миналия съвет и не беше по-различно от сега.
Наистина има още много какво да се желае в администрирането на работата на ВСС. Вярно е, че отговорността по ръководенето и организирането на заседанията е на министъра на правосъдието. Но има още работа за вършене, докато постигнем по-добра координация с администрацията на ВСС.
Какво имате предвид?
- По закон Висшият съдебен съвет заседава веднъж седмично. Очевидно е, че извън тези сбирки членовете на съвета обсъждат належащи въпроси и теми в различни формати, не само в комисиите към съвета. Иска ми се въпросните дискусии да стават публично достояние, да не се крием зад някакви неформални сбирки. Ще ми се материалите, които се внасят за обсъждане в съвета, да бъдат с ясна юридическа формулировка, да са прецизирани кои са правните основания, на които се позоваваме за едно или друго решение. Да бъдат изготвени така, че да не подлежат на никакви съмнения. И при обсъждането им в комисии, и по време на гласуването им във Висшия съдебен съвет.
Ако не ме лъже паметта, вече на два пъти проведохте оперативни заседания с членовете на съвета. Именно въвеждането на правила ли обсъждахте тогава?
- Да, но и други теми бяха засегнати. Например трябваше да решим кога да се съберем, за да изслушаме кандидатите за председател на Върховния касационен съд (ВКС) и за директор на Националната следствена служба (НСлС). Това са неща, които ние можем да правим само в този формат, защото 22-ма членове на ВСС работят всеки ден, но шефовете на ВКС, на Върховния административен съд, главния прокурор и аз участваме само при провеждането на самите заседания. Ние не членуваме в комисии, нито пък ходим всеки ден в сградата на ВСС.
Целта на провеждането на оперативните заседания е да съгласуваме какви теми ще засегнем на някоя от следващите редовни сбирки на съвета. Така например наскоро Мая Кипринска постави един много важен въпрос - министърът на правосъдието да информира ВСС как се харчат парите за капиталови разходи, които са към правосъдното ведомство.
ВСС и министърът на правосъдието трябва във всеки един момент да могат да обменят информация, да координират дейността си, за да могат нещата да се случват възможно най-успешно за съдебната власт.
Като казахте бюджет, не мислите ли, че след като министърът на правосъдието се разпорежда с една голяма част от парите на Темида, се нарушава независимостта на съдебната власт?
- Не бих казала. Министърът на правосъдието има две правомощия, които са свързани с бюджета - да го изготви и да го внесе във ВСС за обсъждане и гласуване, а след това да ръководи онази част от парите, които ще бъдат използвани за капиталови разходи...
Неотдавна вие отправихте критики към ВСС именно за това, че искат пари, пък не знаят защо им трябват.
- ...Ние трябва да покажем какво точно се случва, когато вземем два милиона за компютри или за сграда. А не в проектобюджета да кажем само, че ни трябват 2 млн. лв. за компютри за еди-коя си институция. Това не е моето разбиране за правене на бюджет. Трябва да се знае с тези два милиона лева какви компютри ще купиш, колко на брой, с какви параметри, с какъв софтуер ще ги оборудваш, защо този компютър трябва да струва 1000, 5000 лв. или 10 000 лева. Трябва ясно да кажем на обществото, че за да стартира еди-каква си система, ни трябват толкова пари.
Парите за капиталови разходи част от бюджета на Министерството на правосъдието ли са?
- Не, парите за капиталови разходи са различни от тези, които се отпускат на Министерството на правосъдието и искам това да е ясно за всички. За да няма спекулации по тази тема, с новия устройствен правилник на ведомството, който в момента изготвяме, ще създам отделно звено, което ще се казва Управление на имуществото на съдебната власт. Неговите функции и задължения ще бъдат ясно разписани и то ще бъде на пряко подчинение на министъра на правосъдието. Между другото, същото ще направя и с бюджета на съдебната власт - ще се създаде специален отдел, който ще се занимава само с парите на съдебните органи. И той ще бъде на пряко подчинение на министъра.
От думите ви си правя извода, че не смятате, че независимостта на съдебната власт по някакъв начин е накърнена.
- Не, не смятам.
Мислите ли, че този път Народното събрание ще даде исканите от ВСС 320 млн. лв. за догодина?
- Не, парите няма да бъдат толкова, колкото иска съветът. Но колкото и да отпусне парламентът, средствата могат да бъдат достатъчни, ако се изразходват правилно. Убедена съм, че ако това стане, ние ще можем да изпълним очакванията на обществото за ефективно, справедливо и качествено правораздаване. Освен това има възможност за търсене на средства и по програми на Европейския съюз. Заради това ще създам звено Управление на международни програми и проекти. Отделът ще готви проекти, ще ги изпълнява, ще търси финансиране, което може да получи в областта на правосъдието.
Ще защитите ли финансовите интереси на ВСС по време на обсъждането на бюджета в Министерския съвет?
- Смятам да участвам, доколкото ми е възможно, във всички формати, които се предвиждат за обсъждане на бюджета на съдебната власт, защото имам какво да кажа като защита на този бюджет и знам какво да направя, за да бъде ориентиран към изпълнение на програми с конкретни приоритети и резултати.
Предвидени ли са средства в бюджета за следваща година за изграждане на единната информационна система за противодействие на престъпността, за която от доста години се говори?
- Според мен, първо, трябва да преценим дали това е системата, която ни е необходима, за да имаме еднакви данни в МВР, в следствието, в прокуратурата, в съда и накрая в местата за лишаване от свобода. От много години ние говорим за свързаност на тази статистика, но тя все още не е постигната. Факт е, че МВР води една статистика, следствието и прокуратурата - друга, а съдът - трета. Факт е, че цифрите в МВР, в следствието, в прокуратурата и в съда са различни.
Когато има сигнал за извършено престъпление, трябва да има и разследване, обвинителен акт, присъда. Тоест това, което е на входа, трябва да бъде и на изхода. Тогава вече няма да говорим за стъкмистика, а за статистика, която ще дава възможност на всички органи да управляват системата, да управляват процеса. И ще имаме възможност да чертаем приоритети и наказателна политика на държавата. Въпросът е статистиката да бъде такава, че да ни дава възможност да вземаме управленски решения.
Открихте вече процедура за избор на председател на ВКС. Според вас какъв трябва да бъде наследникът на Иван Григоров?
- Според мен председателят на Върховния касационен съд трябва да бъде човек от системата. Към момента е постъпила само една кандидатура - на проф. Лазар Груев. Аз го познавам, той е отличен юрист.
Не се ли повтаря сценарият с избора на Борис Велчев за главен прокурор? Имаше една кандидатура и всички застанаха зад нея. Няма я надпреварата, няма я битката. Всичко изглежда предрешено.
- Не знам дали ВСС е арена, на която трябва да се водят някакви битки. Може би е добре, че има такава консенсусна фигура като тази на проф. Груев. Но винаги имайте едно наум - едно е да се подпишеш на лист, друго е вече да гласуваш тайно за такъв важен избор.
Смятате ли, че ще има магистрати, които ще се отметнат от първоначално заявеното намерение да подкрепят Лазар Груев?
- Винаги има такава възможност, в теорията на вероятностите съществува тази възможност, нали?
Така е. Но да се прехвърлим на темата за Агенцията по вписванията. На 20 октомври, по време на отчета за 100 дни от вашето управление, бяха изтъкнати доста груби нарушения, извършени от ръководството на агенцията. Това ли са истинските проблеми в агенцията - големият размер на допълнителното материално стимулиране, което си отпуска шефът Емил Станков, и нарушаването на Закона за обществените поръчки при избора на различни фирми?
- Проблемите в агенцията са разнопосочни. Една част от тях са от организационно-административно естество, други са свързани с материалното обезпечаване, а трета част - с преодоляване на съпротивата дали търговският регистър да бъде в съда, или извън него. Донякъде проблемите са и кадрови.
Казахте, че на този етап няма да уволнявате Емил Станков, за да не се отложи за пореден път стартът на търговския регистър, който засега е насрочен за 1 януари 2008 година. Но не трябва ли все пак той да бъде освободен от длъжност, защото до края на годината остават два месеца, а през този период от време той може да извърши и други нарушения? А освен това вече и прокуратурата проверява неговата дейност.
- Ще направя внимателен анализ и ще преценя плюсовете и минусите от евентуалното му уволнение или оставане на поста. И тогава ще реша каква да бъде съдбата на ръководството на Агенцията по вписванията.
Все пак да ви попитам - сигурно ли е на този етап, че търговският регистър тръгва на първи януари, или има някакви колебания в тази насока?
- Не, няма колебания. Разработили сме всички варианти за това къде би могъл да възникне проблем. Освен това сме подготвили и предложения за законодателни промени, които трябва да бъдат направени до края на годината, за да може от 1 януари 2008 г. търговският регистър да стартира. Аз не казвам, че след тази дата няма да има проблеми. Напротив, ще има, но ние трябва да започнем. Никога няма да бъдем изцяло готови - службата по вписванията не се намира в подходящи помещения, офисите за прием на граждани все още не изглеждат така, както аз си ги представям, щатът не е запълнен на 100%, специалистите все още се обучават. Това е процес, който непрекъснато ще се развива. Но ние трябва да започнем отнякъде.
Имам един по-процедурен въпрос, ако мога така да се изразя. Предвидена ли е възможност служителите в агенцията да извършват предварителни проверки на документите и заявленията, които им подават гражданите? В смисъл, дали може да се предотврати евентуална измама от страна на някой съдружник във фирма.
- Ако някой се чувства измамен, може да си търси правата по съдебен път. Подобна процедура е предвидена в новия Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). Според мен на този етап не може да се извършва проверка на това, което се иска като вписване или заличаване. Подобна проверка не може да направи нито съдът, нито длъжностното лице по вписванията. Между другото, една от промените, които предлагаме в Закона за търговския регистър, е именно да се удължи срокът за извършване на вписването, за да можем да извършваме въпросните проверки, за които говорим.
Според сегашния нормативен акт, в рамките на ден служителят трябва да се произнесе по дадено заявление.
- Това е абсурдно кратък период. Нереалистично е за ден да се съберат и сканират всички документи и после дадено дружество да бъде вписано. Ако трябва да бъда точна - философията, замисълът за създаването на агенцията е сбъркан.
Какво имате предвид?
- Например не може служителят по вписванията да се занимава и с IT- въпросите на агенцията. Едно е да се занимаваш с вписвания, друго е да изградиш и да поддържаш цяла информационна система. Смесени са функциите и това е една от причините нещата да не вървят, наред с другите проблеми, разбира се. Не може да оставим съдиите, пък да извадим чиновниците от съдилищата и да ги пратим на работа в службите по вписвания. Това също е проблем, който по някакъв начин ще рефлектира върху стартирането на регистъра.
Кога ще бъдат готови законодателните промени?
- Те са готови, остава само да ги внесем в Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във