Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ - НОВАТА ИНФОРМАЦИОННА ЦИТАДЕЛА НА ВЛАСТТА

Агенция Бюро за финансово разузнаване създава от 1 януари 2004 г. специален регистър на всички сделки и разплащания в брой за над 30 000 лв. в България. Това се предвижда в правителствения проект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен в парламента на 1 октомври 2002 година. И както често се случва напоследък, с неговото приемане животът на едни ще се превърне в нескончаем празник, а за други във вечен ад. Специално за търговците на алкохол и цигари на дребно, публикуването на ремонтирания закон в Държавен вестник ще е равносилно на отмяната на сухия режим в САЩ, защото те изпадат от списъка на юридическите лица, длъжни да докладват за всяка сделка над 30 000 лв., минала през ръцете им. Според авторите на законопроекта, откакто въпросните търговци са били задължени да докладват - 1 януари 2001 г., до внасянето на законопроекта в Народното събрание (1 октомври 2002 г.) в Бюрото за финансово разузнаване не постъпил нито един техен доклад. Другото обстоятелство, заради което търговците на алкохол и цигари са извадени от списъка на задължените лица, звучи така: включването на прекомерно широк кръг лица доведе до пресищане на системата и до намаляване на нейната ефективност.Точно на противоположния полюс на настроението се намират адвокатите, данъчните консултанти и брокерите на недвижими имоти, които са вкарани във въпросния списък със страшна сила. Въпреки отдавна узаконените им правила за работа и изискванията на професионалната им етика. Според действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, 27 категории юридически лица са длъжни да докладват на Агенция Бюро за финансово разузнаване за всяка сделка над 30 000 лв. (списъка публикуваме отделно), сред които банки, пощенски клонове, данъчни органи, организатори на търгове по Закона за обществените поръчки, търговци на благородни метали, нотариуси и т.н. Не се освобождават от това задължение дори тогава, когато са в ликвидация или в процедура по несъстоятелност.Според правителството (вносител на проекта) две директиви на Европейския парламент и Европейския съюз (91/308 ЕЕC и 2001/97) изрично изискват в кръга на доносниците да бъдат включени лицата, упражняващи свободна практика, като юристи (адвокати). В мотивите на МС към законопроекта изрично е посочено, че задължението не обхваща случаи на процесуално представителство, но това по никакъв начин не намалява напрежението. Всъщност спорът дали адвокатите да бъдат задължени лица, започна в... самия Европейски съюз още през 1999 година. След дълги, близо едногодишни дебати, бе формулирана препоръката адвокатите, данъчните и финансовите консултанти да влязат в кръга на тези, които са длъжни да информират властите за определени сделки. Кога обаче да се задейства тази норма бе оставено всяка от страните-членки на ЕС да реши самостоятелно.Веднага след като българското правителство внесе проектопоправките в Закона за мерките срещу изпирането на пари в Народното събрание, адвокатите изразиха категоричното си несъгласие да бъдат включвани където и да било. Техните аргументи бяха, че по този начин се подкопава фундаментът на адвокатската професия, изграден върху доверието между адвокат и клиент. Освен това - неприкосновеността на информацията, минаваща през ръцете на адвокатите, е гарантирана и в конституцията. Ето защо адвокатската гилдия се закле, че ако проектозаконът мине и през второ четене, тя ще сезира Конституционния съд.Според експерти, наблюдаващи развитието на аналогичните процеси по света, шансовете на адвокатите за успех са минимални и те ще бъдат задължени да докладват за големите сделки, в които участват. И в Европа, и в САЩ законодателството, свързано с борбата срещу прането на пари, се затяга необратимо. И независимо дали искат, или не - в редица страни адвокатите вече съобщават за всяка съмнителна сделка, в която им е предложено някакво участие.За никого не е тайна, че именно адвокати или адвокатски кантори са единственото лице на десетки хиляди офшорни фирми, опериращи с милиарди спестени или препрани долари. Амбицията да бъдат изкарани на светло хората и дружествата, които стоят зад офшорните фирми и които наляха огромни суми и в България (за да печелят приватизационни сделки, търгове или концесии), безспорно заслужава похвала. Удивление буди обаче намерението на правителството да задължи българските адвокати (ако ремонтът на Закона за мерките срещу изпирането на пари стане факт) да докладват на Бюрото за финансово разузнаване дори в онези случаи, когато от тях е поискан само... експертен юридически съвет.Освен това, ако предлаганите от МС промени минат и на второ четене, Агенцията за финансово разузнаване към финансовия министър (това ще бъде новото име на сегашната Агенция Бюро за финансово разузнаване) се превръща в една от най-мощните информационни цитадели на властта. Защото заедно с получаваната в момента информация за банковите движения на безналични плащания при финансовите разузнавачи ще се концентрира и огромна информация за кешовите разплащания.Например, ако дадено лице си купи апартамент за 40 000 или за 200 000 лв., не е длъжен да докладва за това нито посредникът по сделката с недвижимия имот, нито нотариусът, нито адвокатът, с който е консултирана. Информацията за нея трябва да даде на съответния орган банката, приела плащането на каса. Ако някой обаче си купи кола от автокъща за същите пари и плати в брой - продавачът ще бъде задължен да снесе информацията за сделката в Агенцията.Финансовото министерство и неговото разузнаване признават, че все още не са готови да обработват информация за всички безналични или кешови сделки, надхвърлящи 30 000 лв., и затова в информационните им масиви щели да постъпват само докладваните сделки. И това обаче е съвсем достатъчно да превърне Агенцията в мястото, където денонощно се концентрира огромна, деликатна и... изкушаваща информация.За да бъде всичко в сигурни ръце, промените в закона предвиждат създаването на нова фигура с правомощия да надзирава финансовото разузнаване - главен инспектор. Той ще следи отблизо прилагането на закона, но няма да има право да се бърка пряко в работата на директора на Агенцията за финансово разузнаване. Съгласно проекта, главният инспектор е заместник-министър на финансите и, според прогнозите, най-вероятно това ще е Нахит Зия, който и сега наблюдава финансовото разузнаване. Според действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, периметърът, в който действа Бюрото за финансово разузнаване, е изключително широк. С промените, внесени от правителството в парламента преди месец и половина обаче, въпросният периметър става почти неограничен. А като прибавим тук и кооперираните възможности на финансовите разузнавачи с хората от останалите институции, призвани да се борят срещу прането на мръсни пари (финансовият министър, МВР, НСБОП, прокуратурата, следствието и съда) - нещата граничат с... божествеността. Заедно и поотделно всички тези институции могат да спират и блокират сделки и транзакции, да запорират и възбраняват имущество, да търсят наказателна отговорност, да експулсират, да вкарват в затвора. Ето защо е хубаво от време на време обществото да им тегли чертата и да ги кара публично да доказват смисъла от своето съществуване. Защото поне засега всички тези хора не са си заработили заплатите. Единственият отчет, правен откакто Бюрото за финансово разузнаване съществува, се появи на бял свят на 11 септември тази година. Той обхваща дейността на финансовите разведки през първото полугодие на 2002 г., а цифрите в него по никакъв начин не аргументират жизнената необходимост от чак такъв ремонт на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Или поне не във вида, предложен от Министерския съвет.Та според този отчет, за първите шест месеца на годината Бюрото за финансово разузнаване е изпратило в прокуратурата 116 сигнала за съмнение за пране на пари на обща стойност 193 млн. щ. долара. Най-голямата съмнителна сума, за която бюрото е сигнализирало на прокуратурата, е 80 млн. щ. долара.Предимно от търговски банки в бюрото са постъпили 105 доклада за съмнителни транзакции (на обща стойност 172 млн. щ. долара), но колко от тях са препратени във ведомството на Никола Филчев така и не става ясно. По сигнали на бюрото са образувани 14 следствени дела, две от които са прекратени поради липса на престъпление, а едно е влязло в съда с обвинителен акт. Работата по останалите 11 дела продължава. В сътрудничество с чуждестранни организации бюрото е работило по три случая, за които има съмнение за финансиране на терористична дейност. Общият размер на сумите по тези случаи е под 3 млн. щ. долара.През четирите години, откакто бюрото съществува, по нито едно от делата, образувани по негов сигнал, няма осъдени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във