Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Агентът под прикритие - престъпник или не?

Битието на главния Октопод Алексей Петров като агент под прикритие върна поизгубения интерес към тази тайнствена и романтична фигура, от която в някакъв предходен период се очакваше да внесе прелом в борбата с тежката престъпност. Когато статусът й беше уреден в законодателството (с приетия през 2005 г. Наказателнопроцесуален кодекс), оценката на тогавашния главен прокурор Никола Филчев за този акт беше, че е резултат от студентско упражнение в кръжок по наказателен процес. Не стана ясно дали Филчев има предвид целия кодекс, или отделни нововъведения, но пет години по-късно резултатите от работата на агентите под прикритие са пълна мъгла. На първо място, защото няма как да узнаем има ли полза и каква е. Дейността на тези хора е секретна и ако не бъдат осветени покрай някой скандал, информация за тях няма. Видимият за обществото критерий е явяването на тайни агенти в качеството на защитени свидетели по делата, а като се има предвид колко успешни процеси с използване на такива свидетели се случиха у нас, картинката е ясна. Другият вариант да узнаем нещо е някой прокурор или вътрешен министър да реши да се похвали, че определена престъпна дейност е разкрита с помощта на таен агент. Това обаче няма как да бъде проверено - или вярваме, или не вярваме.
А с агент под прикритие като Алексей Петров човек губи напълно ориентацията на какво да вярва и на какво не. След като години наред лоялният, по думите на премиера Бойко Борисов, гражданин е ръководил организирана престъпна група, както твърди прокуратурата, изниква логичен въпрос - какво е позволено на агента под прикритие? В конкретизиран вид: Може ли агентът под прикритие да върши престъпления? Този въпрос зададоха медиите на Васил Василев, единия от адвокатите на бившия агент на ДАНС на 19 февруари, след като Софийският апелативен съд преразгледа мерките за неотклонение на седмината от групата на Октопода. Вместо да отговори еднозначно, защитникът повдигна рамене и вежди в знак на сериозно колебание. Отговорът на Василев беше, че правната теория има различни гледища по този въпрос, но се приема, че агентът не може да извърши, да речем, убийство. Но пък трябвало да бъде ясно, че него не го внедряват и за да извършва проповедническа дейност. Друг защитник на Петров - Ина Лулчева, предпочете да ограничи образа на тайния агент от този на лекаря хуманист.
Примерът е показателен за нормативната несигурност, в която плува агентът под прикритие у нас. В НПК той е уреден като специално разузнавателно средство(СРС), което служи за изготвяне на веществени доказателствени средства в досъдебното производство, и се разпитва като свидетел. Казано е, че СРС се използват, когато това се налага при разследването на тежки умишлени престъпления, ако съответните обстоятелства не могат да бъдат установени по друг начин или установяването им е свързано с изключителни трудности. Относно доказателствената сила на данните, получени при използване на СРС, е записано, че обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от тях, както и само на показания на свидетели с тайна самоличност, каквито са служителите под прикритие.
В Закона за МВР пък служителят под прикритие е въведен като средство за извършване на оперативно-издирвателна дейност(ОИД). Казано е още, че му се издават документи за самоличност с променени основни данни и че с това могат да се занимават само определени от министъра на вътрешните работи служители на МВР. Докъде да стигне в престъпната дейност не е регламентирано дори в текстовете, изреждащи правомощията на органите, които осъществяват ОИД. Член 146 от закона действително гласи, че при провеждането на оперативно-издирвателните действия е недопустимо увреждането на живота, здравето, достойнството и имуществото на гражданите, както и замърсяването или увреждането на околната среда. Но тази разпоредба е прекалено обща, за да регламентира специфичната дейност на служителя под прикритие. Пък и не е пояснено докъде се разпростира самата ОИД - може ли да се смята за такава дългогодишният бизнес на Алексей Петров, или само конкретни негови действия в полза на държавата, за които да важат ограниченията? И защо например липсва забрана да се уврежда имуществото на държавата и на юридическите лица? Прехвърлените след заплаха фирмени дялове на част от свидетелите на прокуратурата по делото срещу Октопода не попадат в никоя от изброените категории - нито увреждат живота, нито здравето на притежателите си, нито представляват увредено имущество.
ЗМВР възлага реда за използване на служители под прикритие да бъде определен с наредба на Министерския съвет. Тя беше приета през 2007 г. и се нарича Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи. В нея пък предишният кабинет вкара общата формулировка, че изграденото прикритие може да се използва само за законосъобразното изпълнение на поставените задачи. Това на практика връзва ръцете на хората, които се наемат с осъществяването на тази рискова дейност, тъй като дори дребни нарушения на който и да било закон, не само на наказателния, би превърнало дейността им в незаконосъобразна. В повечето държави забраната за участие на агента под прикритие в извършването на престъпление и подтикването на разследваните лица към извършването му е общо правило, но изключенията от него са регламентирани в закон. Според испанския Закон за наказателното съдопроизводство агентът под прикритие не носи наказателна отговорност за действия от негова страна, които са произтекли от развитието на операцията, при условие че те съответстват на целта на разследването.
В САЩ изключенията са изчерпателно регламентирани. Участието на разследващите под прикритие агенти в нелегални действия се допуска само по изключение, с цел събиране на информация или на доказателства, необходими за успеха на разследването, недостъпни по друг начин. Или за да бъде избегната смърт или сериозно увреждане на здравето както на агента, така и на трети лица, за запазването и поддържането на правдоподобността на прикритата самоличност на агента. Съществува законова забрана за участието на агента в действия, свързани с използването на незаконни разузнавателни средства - като нелегално подслушване, нарушаване на неприкосновеността на личната кореспонденция, незаконен обиск и др. Освен законовата забрана за провокация съществуват и допълнителни ограничения за операциите под прикритие, провеждани от ФБР, но се допуска при наличието на определени основания отговорните за допускането и провеждането на операциите под прикритие лица да могат да разрешат извършването на провокация.
Кратка или подробна, регламентацията трябва да е ясна, за да не насърчава безконтролните действия и за да не размива отговорностите. Не може да се разчита на мъглява и неясна нормативна уредба, когато законът (подобно на регламентацията за неизбежната отбрана и крайната необходимост) допуска, при наличие на определени условия, да се извършват действия, които биха били престъпления, ако същите тези условия липсват. Приложено към делото срещу Алексей Петров, това ще рече, че прокуратурата трудно ще се справи с доказването на тезата, че деянията, в които го обвинява, излизат извън рамките на агентурната му дейност. Вероятно Лоялният гражданин и неговите ментори са знаели добре това при назначаването му в ДАНС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във