Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Академията на МВР: Големият длъжник

Последното изследване на НЦИОМ от края на май за рейтинга на българските институции и политици отново извади на бял свят позната картинка - нашенецът най-много уважава униформата, тъй като знае, че който носи пагони, държи в ръцете си и ножа, и хляба. Най-високо на пиедестала на народното признание стоят МВР и войската. Според данните от социологическото изследване 41% от младите, образованите и безработните българи одобряват действията на полицията, като положителните оценки за МВР и армията са повече от отрицателните. Въпреки това подкрепата за полицията отбелязва отлив от 4 процента.
Традиционното почитане на здравата ръка, изглежда, е обяснението и за особената любов, на която се радва бившата школа на МВР, известна като Академията на вътрешното ведомство (АМВР). От университетите в България заведението с пагони печели всяка година все повече привърженици сред младите хора, които на тълпи прииждат за кандидатстуденските изпити.
Тази година например
за едно място в академията се борят по 14 души
Кандидатстудентската кампания за предстоящата учебна 2011-2012 г. е в разгара си, като от общо1866 младежи и девойки, мераклии за обучение там, едва 135 курсанти ще започнат да изучават тънкостите на полицейската работа. В сравнение с миналата година желаещите са се увеличили с 4 на сто. Според ректора доц. д-р Йордан Пенев това се дължи на спецификата на преподаваните специалности, както и на стремежа на ръководството да предлага обучение, пряко обвързано с практиката. От учебните планове на Академията става ясно, че годишно по около 250-300 експерти от различни звена на МВР споделят опит с курсантите.
Интересни са мотивите на младежите, избрали да получат висше образование в заведението. Наред с романтичната представа за професиите на полицаите и пожарникарите очевиден превес за избора дава най-вече сигурността в професионалната реализация. Не е тайна, че 100% от дипломиралите се курсанти получават назначение в структурите на МВР - факт, с който не могат да се похвалят връстниците им, завършили други висши учебни заведения. От Академията се хвалят с добра материална база - общежитие за курсанти, специализирани кабинети за обучение, два симулативни кабинета с типични ситуации за разследващи полицаи и криминалистична лаборатория за анализ на следи и др. Впечатляващо звучат и самите специалности - Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред, Пожарна и аварийна безопасност, Защита на националната сигурност, Кризисен мениджмънт, Публична администрация.
Въпросът е защо при такъв интерес и подобна материална база от години резултатите в управлението на сигурността и обществения ред са повече от плачевни? Академията например е сред
най-добре финансираните висши училища в страната
бюджетът й за тази година е 14.4 млн. лева. Повече са само средствата, отпуснати от държавата на четири университета - Софийския, Техническия, Медицинския и Пловдивския. Дори УНСС е с по-малък бюджет от АМВР, макар че там през есента ще започнат обучението си 4380 студенти. Срещу 130 курсанти в АМВР...
Неизвестно по какви причини държавата е преценила, че си струва да хвърля повече пари за обучението на един курсант във висшето училище за полицаи, отколкото за един студент в УНСС. Логичен е въпросът какво става сетне с кадрите на АМВР, излезли скъпо и прескъпо на данъкоплатците? Защо няма ефект от обучението им в ежедневната работа на полицията?
АМВР е любопитно училище и по друга причина - там на един курсант се падат приблизително по около шест души преподаватели, администратори, държавни служители с висше и средно образование, хигиенисти и музиканти... В АМВР работят 218 държавни служители с висше образование, 105 държавни служители със средно образование и 293 лица по трудово правоотношение, тоест на заплата в Академията се водят по щат общо 616 души.
Само администрацията на академията се представлява от цели 152 души. Те се трудят неуморно в отдели като Учебна и информационна дейност (26), Човешки ресурси (7), Международно сътрудничество (8), Секретариат (9), сектор Логистика(59), Административно звено по качество на обучението (3) и... Оркестър (21)
Най-многобройна е армията преподаватели и служители във факултет Полиция - общо 135 души. С най- голям капацитет е катедра Наказателноправни науки, където се трудят 20 души. Катедра Опазване на обществения ред има 17 души по щат, в Оперативно-издирвателна дейност те са 19.
Явно
самият учебен процес страда от слаба ефективност
ако си дадем сметка, че сравнението на заетите в администрацията и научните звена е в полза на чиновниците. Във факултет Полиция преподавателите и висшистите са общо 67 души, във факултет Противопожарна безопасност и защита на населението - 50. Същото е разпределението и в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик, който също е в рамките на АМВР: там има общо 28 преподаватели и специалисти с висше образование, докато в администрацията работят 72 души и още 60 души са в сектора с неясно предназначение Логистика.
Нека да направим отново сметка - 14.5 млн. лв. за заведение, което годишно приема 130 кандидати, но в което работят 616 души, огромна част от тях заети в администрацията?! Дали пък в това съотношение не се крият причините за незавидните резултати на възпитаниците на МВР-школата в професионалната им дейност?
Отговор на този въпрос няма, тъй като никой в МВР не си е направил труда да проследи взаимовръзката между качеството на обучението и реализацията на наученото в практиката. И до ден днешен сериозна слабост на МВР в противодействието на организираната и битовата престъпност продължава да бъде събирането на доказателства - нещо, което се учи в Академията, където има и симулативен кабинет за целта...
Има и други въпроси за смисъла да се поддържа такава скъпа и прескъпа полицейска академия, чиято продукция трудно оправдава потрошените за обучение средства. Как например от стегнати и в прекрасна физическа кондиция курсанти
днешните полицаи по улиците са мутирали до обикновени гащници...
Както е известно, в Академията се признават резултатите от държавните зрелостни изпити при формирането на бала на кандидат-курсантите. Те обаче допълнително покриват изисквания за здравословно състояние, физическа подготовка и психологически тест. Курсантите нямат проблеми с кондицията при постъпване на работа, тъй като пет години здраво са се потили в спортните зали на Академията.
Не така обаче стоят нещата при останалите граждани, желаещи да постъпят на държавна служба в МВР.
За тях най-напред се изследва физическата годност, след това интелектуалните способности и познания, после се прави психологическо изследване, а накрая следва заключително интервю. Изпитите за физическа подготовка са доста сурови. Разработена е Специализирана методика за изследване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР. В нея се посочва, че кандидатите за полицейска работа трябва скочат 240 см от място за максималните осем точки. Долният праг, под който кандидатите отпадат, е 205 см за мъжете и 170 за жените. Осемстотин метра гладко бягане пък трябва да се вземат от мъжете за 3.10 минути, а от жените - за 3.20 минути, ако искат да получат максималните 8 точки. Показатели под 3.45 за мъже и 3.55 за жени са фатални за мераклиите. Лицевите опори съответно са 55, коремните преси - също.
Вторият етап в изпитите на мераклиите за държавна служба в МВР предвижда изследване на интелектуалните възможности и способности. Това се прави чрез писмен тест, който е различен според звеното, за което се кандидатства.
И така, издържалите изпита най-сетне получават шанса да облекат синята полицейска униформа и да се втурнат по петите на престъпниците. Да не си кривим обаче душата - достатъчно е да се огледаме по улиците, за да установим незадоволителната форма на нашенските полицаи. Би било любопитно да се преброят онези, които ще оживеят на пистата за 800-те метра гладко бягане. В същото време фитнесите в столицата и страната пращят от татуирани мутри, които вдигат железа сякаш за световно първенство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във