Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АКО У НАС ПИЯН ШОФЬОР УБИЕ МАЙКА, СЛЕД 15 ДНИ Е В ЗАТВОРА

това твърди г-н Хуан Пабло Гонсалес, член на Генералния съвет на съдебната власт в Испания. В края на ноември той бе в България, за да участва в симпозиум, посветен на 25-годишнината от приемането на испанската конституция.Г-н Гонсалес, вие сте в България по повод 25-годишнината от приемането на испанската конституция, но основната цел на посещението ви е малко по-друга - да споделите вашия опит в повишаването на квалификацията на съдиите. За какво точно разговаряхте с българските си колеги?- Една от най-важните предпоставки за създаването на силна съдебна власт е изграждането на система за подбор и постоянна квалификация на магистратите. За нас подготовката на съдиите е нещо изключително важно, защото тяхното интелектуално и професионално равнище е пряко свързано със степента им на независимост. В смисъл че слабият и некомпетентен магистрат много по-лесно се поддава на чуждо влияние или на изкушение. Все по-често се налага съдиите да взимат решения по казуси, които са свързани с технологии и практики, непознати допреди 8-10 години. Примерно - глобализацията на съвременния бит и на бизнеса, ИНТЕРНЕТ, международното коопериране на престъпността. По какъв начин всичко това рефлектира върху правораздаването?- Имайки предвид нарастващата сложност на социалния и икономическия живот, специализацията на магистратите в Испания е, меко казано, силно препоръчителна. Идеята е, освен традиционните разновидности на правото, всеки испански магистрат да овладее и по-тясна специалност, в която да е експерт и която да му позволи да посрещне предизвикателствата на глобализираното общество. Независимо дали става дума за търговско, административно или наказателно право, за решаване на семейни спорове или за защита правата на малолетните и непълнолетните. Възможно ли е юристите да придобиват специалности така, както придобиват специалности лекарите? - Без всякакво съмнение! Това не само е възможно, но е абсолютно необходимо. В Испания отдавна е заложен моделът на професионалния съдия: профилиран специалист, политически неутрален, чувствителен в социално отношение и много добре квалифициран от техническа гледна точка. Мисля, че това е единственият път за изграждането на качествено и независимо правораздаване. В Испания съществуват ли специални съдийски състави за работа с деца, или има Детски съд?- Съществува юрисдикция, която се нарича Правораздаване за непълнолетни лица, т. е. детски съдилища. В нея работят магистрати, които са преминали през специално обучение и са се явили на специални изпити, свързани с проблемите на непълнолетните и малолетните. От една страна, това са практиките за защита на децата, а от друга - превенцията и пътищата за коригирането на поведенческите отклонения на тези лица. Осиновяванията също ли се разглеждат от тези състави?- Като процедура осиновяването е от компетентността на административните власти, но контролът се упражнява от съдебните власти, занимаващи се със семейните въпроси.Тези състави са различни и всеки от тях е специализиран, така ли?- Да, точно така.Зад граница българите често създават проблеми, свързани с проституция, трафик на наркотици и крадени коли, фалшива валута. В по-редки случаи наши сънародници са замесени и в по-тежки престъпления - убийства, въоръжени грабежи и т. н. Представляват ли в момента българите проблем за испанската правораздавателна система?- По принцип в испанското законодателство съществува предписанието за незабавно експулсиране на чуждестранните криминални елементи. Ако присъдата е под определен брой години затвор, т. е. - тя е по-лека, може и да бъде отменена. Иначе с доста държави имаме подписани двустранни спогодби, които предвиждат осъденото в Испания лице да излежи присъдата в родината си. Все пак имате ли усещането, че българските ви проблеми се увеличават?- Мога да кажа само, че в момента нямаме данни за сериозни проблеми, създавани от българските граждани. Неотдавна в София пиян шофьор уби на място млада майка, рани бебето й и нейната майка. В момента срещу този шофьор се води следствено дело, което не е ясно кога и с каква присъда ще завърши. Как се действа във вашата страна в подобен случай?- Като в случай на предумишлено убийство, с утежняващи вината обстоятелства - шофиране на моторно превозно средство след употреба на алкохол. С други думи - случаят ще бъде квалифициран като особено тежко престъпление. То ще доведе до незабавното лишаване от свобода на извършителя, осъждане и влизане на присъдата в сила. Разбира се, ще има и много сериозни обезщетения за семействата на жертвите. Най-малко по 120 000 евро за всеки убит и по 60 000 евро за всеки ранен. Оттук нататък колко повече ще плати виновникът, зависи от няколко неща: от тежестта на случая, от вида и трайността на травмите и от... ловкостта на неговите адвокати. Една от най-сериозните и най-често отправяни критики към съдебната система в България е мудността на правораздаването. Едно от дежурните оправдания на българските магистрати е, че адвокатите са сред най-често боледуващите хора в страната. В смисъл, че за тях не е проблем да си вадят - колкото си искат и когато си поискат, болнични листове. Само и само делото да бъде отлагано във времето. В Испания възможно ли е един процес да се проточи седем, осем, че и повече години? Защото за всяко съдебно заседание или защитата, или обвиняемият е със зъбобол или има мигрена, например?- Не е възможно. Съществуват достатъчно механизми за коригиране на нелоялното отношение или опитите за злоупотреба с процеса от страна на адвокатите. В Испания 80% от делата завършват с влязла в сила присъда за една година. Около 17% от случаите се решават за година и половина-две и само за три процента от делата се допуска забавяне над три години. В областта на наказателното производство наскоро променихме закона така, че в случаи като с пияния водач, убил майката, присъдата да влиза в сила в 15-дневен срок от извършване на престъплението. Ще ви дам и друг пример. Неотдавна бе разкрит случай, в който малолетно момиченце бе карано от майка си и от сводник да проституира. Полицията задържа тримата, но само едно денонощие по-късно майката и сводникът бяха освободени под парична гаранция и ще останат навън, докато не приключи следствието. В същото време детето има пет бягства от социалния дом, в който е настанено. Оправданието е, че няма институция, която да се грижи за него и да го охранява за по-дълъг период. Как би се развил подобен случай в Испания?- Майката веднага ще бъде обвинена в извършване на тежко престъпление спрямо малолетно лице и осъдена. Освен това тя ще бъде лишена от родителски права, а детето ще бъде поето от Социални грижи. Сводникът също ще бъде хвърлен зад решетките с ефективна присъда. Колко време би минало от установяването на проблема до вземане на окончателното решение за по-нататъшната съдба на детето?- В подобни случаи действията са незабавни. Запознаването с факта предполага моментално поставяне под съдебно разпореждане на майката и административно разпореждане за поставяне на детето под съдебна опека. Става дума за броени часове, а процедурите са под контрола на съответното детско съдилище. Истината е, че в това отношение Испания напредна много. Особено след 1996 г., когато бе приет Законът за закрила на децата. Този нормативен акт позволи юридическата позиция на малолетното дете да бъде укрепена много сериозно. Българското законодателство, посветено на децата, също звучи доста добре. В същото време обаче то на практика не работи...- Много често проблемите се появяват не от липсата на законови инструменти, а защото изпълнението на тези закони е твърде скъпо. А няма ли пари, колкото и добра да е една политика, тя не може да бъде изпълнена. В детските съдилища трябва да работят повече психолози, повече социални работници. И още - усъвършенстването дейността на този тип съдебни институции трябва да бъде инициирано и от социалното министерство.В България често поставяме знак за равенство между думите корупция и съдебна власт. Какво е съотношението в Испания?- В Испания, за щастие, проблеми с корупцията в съдебната система няма. Съвсем?- Може да се каже, че предполагаемите случаи на корумпирани магистрати и съдебни служители са извънредно рядко явление. Така или иначе обаче, Генералният съвет на съдебната власт разполага с достатъчно механизми, за да провери дали една приказка е слух, или в нея има нещо вярно. Ние си даваме ясна сметка за разрушителния ефект, който води след себе си корупцията не само в съдебната система - разрушават се институциите, разрушава се, в крайна сметка, и държавата. Испанците вярват ли в справедливостта на съдебната система?- Ще бъде нескромно, но ще ви отговоря така - по-голяма част от гражданите, имали досег с правораздаването, смятат, че то работи добре.

Facebook logo
Бъдете с нас и във