Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АМНИСТИЯТА НА КАПИТАЛИТЕ НЕ Е ПРОШКА

ФИНЛАНДСКАТА ЕКСПЕРТКА Е УБЕДЕНА, ЧЕ АКО В БЪЛГАРИЯ ЗАРАБОТИ НЕЗАВИСИМА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, ЕФЕКТЪТ ЩЕ Е ОГРОМЕН. КАКТО ВЪВ ВЪТРЕШЕН ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТ, ТАКА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНЕТО НА СТРАНАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.Лейла Мустаноя завършва Хелзинкското училище по икономика и бизнес администрация. В продължение на десет години е била изпълнителен директор финландския клон на Фулбрайт Център, а през 1999 г. прекарва осем месеца в нюйоркския Колумбия Юнивърсити, където пише най-известния си труд, озаглавен Корпоративна етика и човешки права. Корпоративни профили: Изследване на Кодексите на поведение в Нокия и Моторола. От няколко години Лейла Мустаноя е председател на финландския клон на най-голямата антикорупционна неправителствена организация в света Трансперънси интернешънъл. В България е в качеството си на експерт по антикорупционните мерки по едногодишен проект на Европейския съюз, чрез който трябва да бъде реализирана Национална стратегия срещу корупцията. Г-жо Мустаноя, преди две седмици, когато главният прокурор Филчев препоръча тотална амнистия на незаконно придобитите капитали, вие казахте, че това е много смела идея. Все още ли мислите така?- И сега смятам, че идеята на г-н Филчев е добра за публична дискусия. Позитивното в случая е, че в някаква степен се мисли за едно чисто начало, без да се връщаме назад към предишни икономически афери. Наистина е трудно да се върви напред, ако непрекъснато се ровим в миналото, защото то не ни позволява да се освободим и да мислим спокойно за бъдещите си ходове. От моя гледна точка лансирането на подобна идея предполага и светкавична равносметка колко от големите икономически престъпления могат веднага да отидат на съд и колко време още да продължи разследването на останалите афери. Категорична съм, че никой няма полза от пренасянето на старите папки във времето и в пространството! Но точно това е моментът, в който трезво и хладнокръвно трябва да се прецени в кои от случаите е нарушен законът и в кои - моралните норми. Не смятате ли, че при подобен избор мечът на Темида може да бъде насочен избирателно към... когото трябва?- Не вярвам да се случи подобно нещо. Колкото и да е несъвършен един закон, все пак обвиненията срещу някого трябва да бъдат подкрепени със стабилни доказателства. Трупането на пари не е незаконно, освен ако не бъде установено по съдебен път противното, нали? Реформата на органите на досъдебното производство (полиция, следствие и прокуратура - бел. ред.) е изключително важна, защото когато няма събрани достатъчно неоспорими доказателства, съдът няма как да постанови справедлива присъда. Много важно е също и отношението на официалните власти към т. нар. обществено чувство дали капиталите са натрупани по достатъчно законен начин. То никога не трябва да се подценява, защото амнистията не е прошка. За мен полезното в идеята на г-н Никола Филчев е, че ако тя бъде осъществена, съдебната система ще се разтовари от безперспективните производства и ще насочи вниманието и усилията си към реалните проблеми. Да разчистим - така възприех аз призива на главния прокурор.Сигурно имате основания да мислите така. През последните няколко години подобна идея бе лансирана на няколко пъти, но досега не се случи нищо особено. Какво трябва да бъде направено, според вас, за да бъде решен този въпрос веднъж и завинаги? - Трябва много точно да се определи как да се структурира амнистията, какви капитали да се амнистират и какъв период от време да обхване тази амнистия. Струва ми се, че този въпрос е прекалено емоционален, за да се решава чрез референдум, така че по-подходящо е да бъде решен на ниво парламент - правителство - съдебна власт. Необходимо е обаче този, който ще се заеме с амнистията, да бъде достатъчно строг и силен, за да управлява в полза на всички. А прозрачността на процеса може да бъде гарантирана с включването на неправителствените организации и органите на съдебна власт в изготвянето на критериите, по които ще се проведе амнистията. Така държавата ще покаже, че прави това наистина в обществен интерес и без подмолни мисли за опрощаването на нечии престъпления. Всичко това ще стимулира наистина откровен и съдържателен публичен дебат, по време на който може да бъде постигнато и съгласието за най-добрата формула, по която България да продължи пътя си напред. Другото позитивно послание, което аз открих в идеята на главния прокурор, е отправено към самите магистрати. Смятам, че това е призив представителите на съдебната власт да седнат, да се чуят един друг и да се разберат. Ако бъде обмислена рационално, идеята за амнистията на капиталите може да се превърне в истински пробен камък дали има достатъчно прозрачност в третата власт в България и и дали самата трета власт е готова да направи работата си прозрачна. Убедена съм, че както трябва да има демокрация и всеки свободно да изказва мнението си, така избраните да управляват трябва едновременно да изслушват опонентите си и да имат достатъчно сили и убеденост, за да прокарват идеите си в полза на обществото.Какво представлява едногодишният проект на Европейския съюз, който ви доведе в България?- Проектът е много сериозен. Казва се Техническа помощ за прилагане на основните мерки по програмата за Национална стратегия срещу корупцията, финансиран е от ЕС и се състои от две части - как се осигурява прозрачност в дейността на публичната администрация и усвояване на най-добрите европейски практики в работата на институциите с гражданите. Обучението става чрез непрекъснати тренинги за прилагане на Етичния кодекс и Кода за поведение, възприети в Европа. Прилагането на ЕС-стандартите е добро начало, но това не е достатъчно, за да бъде гарантирана прозрачната и добронамерената институционална среда. Иначе казано - европейските стандарти трябва да залегнат и в българския Етичен кодекс на администрацията, а антикорупцията не трябва да е заложена само на теоретична основа. Правителствената Комисия за координация на работата по борбата с корупцията ли имате предвид?- За съжаление тази комисия е координиращ орган и няма никакви правомощия да разследва конкретни корупционни практики. В този смисъл тя няма никакви сили да се противопоставя на рушветите и на злоупотребите със служебното положение. Според мен комисията работи добре, но тренингите и семинарите, които организира за служителите в държавната администрация, не са достатъчни. В качеството ми на експерт по антикорупционните мерки обаче съм отправила две основни препоръки към работата й. Първо, тя трябва да бъде независима както от политическите сили, така и от Министерския съвет. И второ - тя трябва да получи правомощия сама да решава кого и кога да разследва. В моя доклад давам пример с Латвия, където антикорупционната комисия е финансирана от държавата, но от две години работи като независим разследващ орган, разполагащ с огромни правомощия и изключително сериозна база данни.Смятате ли, че в България скоро ще се появи подобна институция?- Доколкото знам, въпросът е обсъждан, но засега няма решение в тази посока. Задължително ли е тази комисия да не бъде подчинена на правителството?- Важното е тя да бъде въоръжена с нужните правомощия. Бих искала да припомня думите на моя сънародник Оли Рен - мерките, които Европейският съюз препоръчва на България, не са насочени само към въвеждането на общите европейски стандарти, но те - преди всичко - биха оздравили обществената среда във вашата страна.Доколко изпълнението на Националната стратегия срещу корупцията, което вие консултирате като експерт на Европейския съюз, ще ускори реформирането на съдебната система?- Една от целите на Националната стратегия е да се оздрави съдебната система в България чрез намаляването на корупцията в нея. Другото важно нещо, което България трябва да свърши, е разработването на проект за нов Наказателен кодекс, защото истинското обуздаване на корупцията може да стане само чрез модерен и добър Наказателен кодекс.Но съдиите, прокурорите и особено следователите не посрещнаха никак възторжено проекта за нов Наказателнопроцесуален кодекс, внесен от правителството в парламента само месец и половина преди изборите...- Този факт само още веднъж показва колко важни са консултациите с всички заинтересовани страни. Не може някой да поставя по този начин обществото и професионалните гилдии пред свършен факт: да им подхвърли един проект за обсъждане, въпреки че вече е решил по-нататъшната му съдба. За изработването на ефективен закон са необходими наистина широка дискусия и задължително съобразяване с рационалните препоръки и критики на участващите в дебата, т. е. заинтересуваните от прилагането на този закон трябва да са съпричастни към неговото изработване. Ето това липсва, според мен, в случая с проекта за нов Наказателнопроцесуален кодекс (НПК). Смятате ли, че този кодекс наистина ще излекува хронично болната ни съдебна система?- Не съм юрист и ми е трудно да преценя. Важното е България да не изостане от графика, защото компенсирането на всяко закъснение ще изисква допълнителна работа и от страна на Европейската комисия, което ще проточи процеса във времето. И тук ми се иска отново да повторя, че смисълът на всички промени е не да задоволявате някакви прищевки на ЕС, а да оздравите българското общество.От тази гледна точка как бихте коментирали отношението на Брюксел към страните, кандидатки за пълноправно членство в Европейския съюз?- Радвам се, че за десет години, откакто Финландия стана член на ЕС, в моята малка родина настъпиха големи промени. Много е общото между това, което ние преживяхме, и това, което ви се случва сега на вас. Именно защото сме малка страна, ние също се опитвахме - като много амбициозен ученик - да изкарваме само шестици, за да догоним големите. И едва по-късно се оказа, че изобщо не е било нужно да съгласяваме с всичко, което се изисква от нас или ни се поднася като готов вариант. Ето защо вие трябва да защитавате позициите си и да не се чувствате като далечен роднина. Г-жо Мустаноя, рутинна процедура ли е Европейският съюз да покаже жълт картон на страна, която кандидатства за пълноправно членство?- Не, подобно нещо се случва за първи път. Знаете ли какво би се случило, ако ЕС стартира правосъдната защитна клауза от договора за присъединяването на България, която е различна от общата предпазна клауза? Дали членството ни ще бъде отложено, или ще се стигне до въвеждането на т. нар. правосъден борд?- Не ми е известно съдържанието на правосъдната защитна клауза, така че не бих могла да коментирам. А дали Европейският съюз е готов да приеме България, ако изпълним всички препоръки за реформа на съдебната система?- Да, смятам, че е готов. Остава да направите само последните крачки. Що се отнася до областта, в която работя, мога да кажа, че ако България създаде независима Агенция за борба с корупцията, това ще бъде много сериозна крачка напред и ще има изключително положителен отзвук в Европа. Това е предложение, което бих ви окуражила да осъществите. Това обаче не означава, че трябва да спрете само със създаването на подобна агенция. Необходимо е да вземете мерки и за законодателното укрепване на борбата с корупцията. В противен случай трудно ще убедите ЕС, че правите нещо съществено по този въпрос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във