Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АНТИ ЧОРНИ, АНТИ... К'ВО ДА Е

Закон за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република България.Член единствен: Не подлежат на обжалване, не съдържат фактическо основание и подлежат на незабавно изпълнение заповедите, издадени на основание чл.40, ал.1, т.2 във връзка с чл.10, ал.1, т.1, на основание чл.42 или на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за чужденците в Република България, с които се налагат принудителни административни мерки, непосредствено свързани със сигурността на страната. Преценката на съда дали даден административен акт е непосредствено свързан със сигурността на страната се изчерпва само с посоченото в заповедта правно основание за нейното издаване. Това означава, че съдът не може да разглежда жалби срещу такива заповеди и същите се оставят без разглеждане на основание чл.20, ал.1, т.5 от Закона за Върховния административен съд или на основание чл.34, т.1 и 4 от Закона за административното производство. Съдът не може да събира доказателства за фактите и обстоятелствата, мотивирали органа, издал заповедта. В случаите, когато е допуснато разглеждане, съдът е длъжен да прекрати производството.Заключителна разпоредба Параграф единствен. Този закон за тълкуване има действие от влизане в сила на Закона за чужденците в Република България.Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 12 октомври 2000 г. и на 21 декември 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание: Йордан СоколовБел. ред.: Този нормативен акт, забраняващ на българския съд да си свърши работата по закон и по съвест, по нищо не се различава от неосъществения жълт ремонт на Закона за приватизацията. В края на миналата година НДСВ направи опит да забрани съдебния контрол върху петнайсет приватизационни сделки под претекст, че са от значение за националната сигурност. Опозицията обаче вдигна врява до небесата и номерът не мина. Всъщност - има една дребна разлика между двете ситуации - днес СДС не са на власт и интересите им диктуват съвсем друго поведение...

Facebook logo
Бъдете с нас и във