Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АНТОН СТАНКОВ - НА СЪД ЗА СЕКСИЗЪМ

Точно преди два месеца и половина правосъдният министър Антон Станков има неблагоразумието да произнесе едно изречение, което замалко не му изяде главата. Случката се разигра на 16 юни, по време на заседание на Висшия съдебен съвет, на което е била обсъждана кандидатурата на софийския апелативен съдия Галина Тонева за поста председател на Софийския градски съд. Само ще си позволя да попитам - знаете ли жена да е била председател на Софийски градски съд, попита тогава членовете на ВСС министър Станков, но веднага се усети и поясни, че не дискриминира с този въпрос никого и по никакъв начин не подлага на съмнение професионалните качества на съдия Тонева. Стореното обаче бе сторено, а скандалът се точи по медиите в продължение на цял месец. Сериозно обмислям възможността да заведа граждански иск за обезщетение за причинени вреди от дискриминационното изказване на министър Станков със сексистко съдържание - огласи няколко дни по-късно позицията си Галина Тонева. Според нея изказването на Станков е повлияло по някакъв начин за решението на ВСС, който с 13 гласа за назначи на поста председател на Софийския градски съд Светлин Михайлов. За Тонева гласуваха 11 души от 25-членния ВСС.В началото на юли стана ясно, че съдия Галина Тонева все пак е рещила да съди правосъдния министър за дискриминация по полов признак. В коментар пред медиите Антон Станков заяви тогава следното: Съдийската професия е много феминизирана и, ако съм изтъкнал аргумент в тази посока, съм имал предвид, че Софийският градски съд е много тежък съд и изисква голямо себеотдаване в работата, иска твърдост и заради това съм изразил предпочитанията си към Светлин Михайлов. Дали прокарвам сексистка дискриминация може да се провери по предложенията, които съм направил във ВСС. Не това е причината Галина Тонева да не бъде избрана....Законът за защита срещу дискриминация беше приет от парламента на 16 септември 2003 г., обнародван е в бр. 86 на Държавен вестник от 30 септември 2003 г. и влезе в сила на 1 януари 2004 година. В неговия чл. 4 се казва, че се забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.Съгласно чл. 78, ал. 1 от този закон, ако правосъдният министър Антон Станков бъде осъден, той ще бъде наказан с глоба от 250 до 2000 лв., ако не се прецени, че не подлежи на по-тежко наказание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във