Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АПЕТИТИТЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СИГУРНОСТ

Кой се опитва да приватизира НСС и кому е нужно това? Разигралите се през последните седмици скандали с подслушвания бяха само видимата страна на дълбоки и по същество престъпни намерения към овладяване на Националната служба за сигурност (НСС) и поставянето й под пълен контрол на неясни интереси и нечисти цели. Несръчните опити на ръководството на МВР (и политическо, и професионално) да избяга от своята отговорност, да приглуши и постепенно да потули скандалите само засилиха подозренията и повдигнаха много повече въпроси, отколкото дадоха смислени отговори.Разработката Гном очерта съвсем открито проблема с моралните ценности на някои висши ръководители на МВР и НСС и за степента на тяхната адекватност към постовете, които заемат. От формалноюридическа гледна точка при подслушването на г-н Атанасов сигурно са спазени всички законови изисквания (взети са необходимите разрешения, съблюдавани са срокове и т.н.), но съдържателно-юридическата страна на въпроса е повече от спорна. Да се прилагат СРС към човек с презумпцията за негова шпионска дейност изисква иницииращият материал за съответната оперативна разработка да е достатъчно задълбочен и с доказани по безспорен начин подозрения. Такъв първоначален документ може да бъдат агентурно сведение, информация от други СРС-та, използвани спрямо други лица, или някакъв род заявителски материал. Няма друга възможност за документирана първоначална информация След това следват нейното проучване и евентуално предложение за образуване на оперативна разработка с искане за прилагане на СРС. Самият факт, че по случая е образувана само оперативна преписка, говори както за липсата на документирана сериозна инициираща информация, така и за нежеланието на ръководството на НСС да регистрира случая в текущия оперативен отчет на МВР (там по правило преписките се регистрират, след като приключат). Въобще завеждането на преписка с цел изясняване на първоначалната информация в случая не издържа и най-елементарна критика. Във връзка с тази преписка се иска разрешение за подслушване очевидно като се приема допускането, че по собствения си GSM Атанасов ще разменя с работодателите си шпионска информация, ще уговаря срещи и пр. Та това и за децата от предучилищна възраст е съвсем наивно. В тази връзка интересно е да се знае дали Висшата касационна прокуратура е проверила точно причината за завеждането на преписката и дали комисията от НС ще разгледа този въпрос, тъй като той е от принципно значение. Ако въпросът остане без отговор, няма да има вече никаква пречка всеки българин да се подслушва с презумпцията, че може да извършва шпионска дейност. Така е било през зловещите 30-те години в СССР и в периода 1946-1956 г. в България. Още по-крещящо е недоразумението с подслушването на г-жа Анелия Атанасова. Интересно на какво основание и тя е заподозряна в шпионаж?Разбира се, въпросите имат своя логически и съвсем ясен отговор: сем. Атанасови са били подслушвани, за да се събира информация за техните връзки и възможности в политическите среди и Държавната американска агенция за международно развитие, където А. Атанасова работи. Това е безспорна политическа поръчка за събиране на политическа информация, която няма нищо общо с хипотезите в закона по линия на шпионажа. Ако изключим политическата поръчка, трябва да приемем, че ръководствата на МВР и НСС страдат от епидемичен детски наивитет.От друга страна, скандалът с подслушването на министър Станков очертава един по-различен ъгъл на по същество същия проблем - това мощно оперативно средство на специалните служби и полицията се използва и за разчистване на вътрешните терени на управляващото мнозинство, за налагане или отстраняване на една или друга фигура във висшите етажи на различните власти, за упражняване на скрито влияние. Както и да се оценяват тези неща, те представляват механизми в политическата сфера и следователно спецслужбите са въвлечени в политически игриИзтичането на информация от МВР (не само по тези случаи) е злокачествено заболяване, което обаче е единственият, макар и съвсем парадоксален, начин да се постави диагнозата и при достатъчно воля - да се предприеме лечението. Оказва се, че в сравнение със закононарушенията, които са вършат в самото министерство, включително нарушаване на човешките права, изтичането на информация е най-безобидният проблем. Точно той обаче катализира сериозните деструктивни процеси в МВР и ги показва пред обществото с цялата им неподправена безпардонност.Закриването на двете направления в НСС (икономическото и вътрешна сигурност) показа съвсем ясно намеренията на кукловодите в сянка. Действително в тези направления е най-горещата вътрешнодържавна информация, но изтичането й към обществото няма да се прекрати със закриването на направленията. Очевидно ръководството на МВР няма никаква идея как може да се справи с опазването на собствената си информация и по пътя на най-малкото съпротивление решава, че трябва да се премахне въобще тази информация. По тази логика може да се закрие всяка държавна институция с единствен резултат добрия имидж на един или друг ръководител - няма проблеми, няма и грешки. Това обаче е само част от търсения резултат. Нещата съвсем не са така безобидни. Какво означава закриването на цитираните две направления?Първо. Точно в тези две направления е съсредоточена и непрекъснато се акумулира информация за сенчестата икономика в страната, за мръсните финансови потоци, за възможностите на незаконния бизнес и влиянието му във всички сфери на обществото. В тези направления е информацията за физическите лица, свързани с престъпни цели и намерения в икономиката и вътрешния живот на държавата, за техните подставени представители в политиката. С две думи - това са направленията, които трябва да противодействат на организираната престъпност и мафията, застрашаващи основни национални интереси.Второ. Тези две направления разкриват и противодействат на мафиотски структури и физически лица от международен мащаб, които застрашават националните ни интересистремейки се да навлязат и оказват влияние в нашите политически и икономически сфери. Освен това тези са направленията, които трябва да подсказват за изпълнителната власт чрез проверена информация за действителното състояние и истинските намерения на физически и юридически лица, които имат почтени намерения за бизнес и инвестиции в страната. Това означава, че тези направления помагат за по-пълната стиковка на наши и чужди интереси в нормалното им взаимодействие.Трето. В тези две направления е съсредоточена основната вътрешна информация от периода преди 1989 г., анализите и механизмите на финансовото и икономическо ограбване на страната през 80-те години и първата половина на 90-те години на миналия век. Там е информацията за генезиса на възникване и развитие на основните силови структури в страната от началото на прехода, за тяхното първоначално финансиране, за връзките им с политическите среди, за приватизационни намерения и схеми на собствениците на ограбения национален капитал за завладяване на основната част от собствеността в България.Като добавка следва да се подчертае, че не съществува държава в света, която да няма в структурите си на специалните органи направления за вътрешна и икономическа сигурностнезависимо от това как се наричат и къде точно са институционизирани.Всичко това означава, че тези две направления са от особена важност за сигурността на страната и тяхното закриване преследва добре обмислени и стигащи твърде далеч цели. Тези цели се диктуват от интереси, които нямат нищо общо с националните приоритети и усилията на днешното ни общество. Те очевидно са насочени против тези приоритети и тези усилия и ще правят всичко възможно защитните механизми на държавата да не функционират или да работят в тяхна полза.Не е необходимо човек да бъде особено прозорлив анализатор или задълбочен разследващ журналист, за да формулира поне няколко групи от тези интереси:- на вътрешни и международни структури на организираната престъпност и мафията;- на финансови босове на черната и сенчеста икономика вътре и извън България;- на чужди специални служби, които нямат почтени намерения към страната и използват престъпни канали за проникване и налагане на собствени интереси;- на хора и политически образувания, които са участвали и участват в разграбването на националното ни богатство и приватизиране на политическия ни живот.Предстоящото ни членство в НАТО, изглежда, активира изключителната активност на тези интереси. След приемането ни ще бъде твърде трудно те да търсят своята реализация и онова, което се разиграва сега в МВР, е част от жестоката им битка да запазят поне малко територия за собствена консумация. Не бива да им позволим това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във