Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АРЕСТУВАХА ПОДСЪДИМ ФАРАОН НАСРЕД СЪДЕБНАТА ЗАЛА

Колкото по-остри стават критиките на Европейската комисия за качеството и темповете на съдебната реформа, толкова по-особено е поведението на българските слуги на Темида. Онзи ден (четвъртък, 20 октомври) например в Бургаския окръжен съд приключи осемдневно съдебно заседание по делото срещу местния фараон Румен Пеков, обвинен в незаконна банковокредитна дейност, което започна по уникален начин: магистратите разпоредиха подсъдимият да бъде арестуван за възпрепятстване на процеса, въпреки че той никога не се е крил и никога не е хвърлял призовките си в кошчето за боклук.
Екшънът се разигра на 12 октомври (сряда), няколко минути след началото на заседанието. Без никаква видима причина председателят на съдебния състав Денчо Стоянов изведнъж обяви, че подсъдимият Румен Пеков злоупотребява с правата си и възпрепятства българското правосъдие. Ето защо измени мярката му за неотклонение от парична гаранция в задържане под стража и разпореди на двама съдебни полицаи да му щракнат белезниците.
Поведението на Пеков е тенденциозно и цели протакане на съдебното разследване, обяви още съдия Стоянов, без да уточнява за какво става дума. Онези обаче, които от две години следят хода на процеса срещу Пеков, веднага се досетиха какво е подпалило чергата на магистрата: миналата сряда Румен Пеков се появи в залата с нов адвокат - Петя Колева. Той обясни, че два дни по-рано се е отказал от услугите на предишния си защитник - Росен Кожухаров, а тя веднага поиска делото да бъде отложено, защото не е имала време да се запознае с материалите.
Всъщност, колкото и да е досадна, смяната на адвокатите в последния момент е една от най-често използваните хватки за размотаването на един съдебен процес. За разлика от фалшивите болнични листове обаче тази хватка е съвършено законна, защото все още действащият Наказателнопроцесуален кодекс (новият НПК влиза в сила през март 2006 г.) не забранява на обвиняемите и подсъдимите да си сменят адвокатите като носни кърпи. При това - когато си искат и за каквото си поискат.
Колкото до истинската причина за съдийския гняв - тя не е кой знае колко трудна за разгадаване: след седемгодишно предварително разследване и осем безплодни съдебни заседания процесът срещу Румен Пеков е на път да се окаже... ялова работа. По простата причина, че три от обвиненията срещу него паднаха през годините, от парите на измамените няма и следа, а фараонът може да бъде осъден най-много на 10 години затвор, седем от които вече е излежал под формата на домашен арест.

Историята започва на 14 март 1993 г., когато в Бургас е учредена Кредитно-спестовна кооперация (КСК) Пеков - Популярна банка. Уставният на дружеството е 100 000 тогавашни лева, който е разпределен по следния начин: мажоритарен собственик е Румен Пеков, който притежава 92 дяла по 1000 лв., а останалите осем дяла са разхвърляни между други осем съкооператори.
На 19 март 1993 г. учредителите внасят документите на кооперацията в Бургаския окръжен съд и не след дълго КСК Пеков - Популярна банка е вписана в регистъра по фирмено дело N1492/93 година. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон 13 и със строго дефиниран предмет на дейност: кредитно-спестовна дейност във валута и левове, покупко-продажба на ценни книжа, приемане на поръчителство и други дейности. И още - Банка Пеков (както по-късно става известна тази финансова пирамида) е регистрирана по Закона за кооперациите.
След мощна рекламна кампания и масово зарибяване на наивници с обещания за огромни лихви през есента на 1993 г. кооперацията разкрива свои клонове в Царево и Сливен, а вложителите й наброяват няколко хиляди души.
Разплитането на далаверата
започва година по-късно, защото Румен Пеков завежда гражданско дело в Бургаския районен съд (№ 96/94 г.) срещу ЕТ Рустар-Стоян Русев заради неиздължен от него кредит. С решение от 18 януари 1994 г. районните магистрати отхвърлят молбата на Пеков за издаване на изпълнителен лист, защото т. нар. Банка Пеков няма лиценз от БНБ за извършване на финансовокредитна дейност и всички договори за отпускане на заеми са нищожни.
На 20 януари 1994 г. фараонът получава решението на Бургаския районен съд, но изобщо не се трогва от предупреждението и продължава да върти бизнеса си необезпокояван от никого. А писмото на БНБ, което той получава на 1 юни 1995 г. и в което се казва, че дружеството няма право да извършва банкова дейност, защото не е искало и не е получавало разрешение за това, му действа като... червен плащ на бик.
Според обвинителния акт, само в периода 5 юни - 6 юли 1995 г., в качеството му на длъжностно лице и при условията на продължавано престъпление, Пеков без разрешение е извършвал банкови сделки, като е сключил 104 договора за депозит в левове и валута и е причинил значителни вреди в размер на 5.68 млн. тогавашни лева.
В обвинителния акт се казва още, че до 31 март 1996 г. т. нар. Банка Пеков е събрала незаконно общо 66.907 млн. тогавашни лева по сключени 1021 договора. За тези деяния срещу Румен Пеков е повдигнато обвинение по чл.252, ал.2 от Наказателния кодекс (НК), чиято разпоредба гласи: Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, за които се изисква такова разрешение, и когато с дейността са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
Второто обвинение срещу бургаския фараон е по чл.219, ал.4 от НК (за безстопанственост). При учредяването на кредитно-спестовната кооперация Пеков е избран за неин председател и за председател на УС. Тоест - той е длъжностно лице по смисъла на закона и като такъв има не само права, но и задължения. Едно от тях е да се грижи за имуществото на повереното му предприятие и да брани интересите му.
Схемите за източване
Именно в това си качество, се казва в обвинителния акт по делото, Пеков не е потърсил вземания на кооперацията, осчетоводявани по различни сметки, които към 1 декември 1995 г. възлизат на 17.031 млн. тогавашни лева. В периода 1994-1995 г. от сметка Липси и начети са изчезнали общо 144 926 лв., но Пеков не е потърсил отговорност за това от служителите си.
По сметка Доставчици на аванси, съгласно оборотната ведомост към 30 ноември 1995 г., Пеков не е събрал вземания на кооперацията в размер на 418 000 лева. Тази сума е осчетоводена като загуба на кооперацията поради изтичане на давностните срокове.
Подобно е положението и по сметка Съучастия. С решение от октомври 1993 г. Бургаският окръжен съд регистрира Милица ООД Бургас с капитал 50 000 лв., от което кооперацията притежава 45 дяла по 1000 лв., а останалите пет дяла са собственост на лицето Асен Русев. Счетоводството на ООД-то се води от служителка на Пеков, а дружеството няма отделна оборотна ведомост и собствени счетоводни документи, като цялата му дейност преминава през сметка 221 Съучастия.
През периода 1993-1994 г. кооперацията извършва разходи за Милица на обща стойност 2.82 млн. тогавашни лв., от които 1.293 млн. лв. са раздадени като аванси на служители в кооперацията без документи - разходни ордери, вписване във ведомостта за заплати и т. н. Съгласно счетоводните записвания до края на 1995 г. са били възстановени 1.756 млн. лв., като остават непогасени задължения в размер на 1.063 милиона.
По същата схема Румен Пеков включва кооперацията като съдружник в още една фирма - България Кубан ООД, с дялов капитал 500 000 лева. Приходи от дейността на това дружество не са реализирани, въпреки че по сметка Съучастия са похарчени други 1.562 млн. лева.
Следствието и прокуратурата са установили нарушения и по сметка Подопечни лица. През периода март 1993 г. - март 1995 г. не са потърсени вземания на кооперацията от 16 лица, предимно служители на фирмата. Общият размер на раздадените пари е 192 828 лева. Други 1. 2 млн. лв. изтичат от Кредитно-спестовна кооперация Пеков - Популярна банка, след като фараонът решава да влезе в туристическия бизнес. През 1994 г. Румен Пеков печели търга за експлоатация на част от плажовете в района на Царево и започва изграждането на къмпинг Свети Наум в местността Бутамята край с. Синеморец. Седем-осем месеца по-късно обаче ентусиазмът му секва и грандиозното начинание приключва с вдигането на няколко бунгала и увеселителни шатри. Най-големи суми обаче изтичат по сметка Кредити, защото в периода юни 1993 г. - декември 1996 г. Пеков раздава 24 кредита на физически и юридически лица на обща стойност 13.571 млн. лева.
Третото обвинение срещу Румен Пеков е за длъжностно присвояване в големи размери (чл.202, ал.2, т.1 от НК). В хода на разследването е установено, че фараонът и няколко негови служители усилено продават и купуват валута от две фамилни сарафски бюра - Промар Пекова (собственост на Красимира Пекова, сестра на фараона) и на СД Пеков и фамилия (собственост на Даниела Христова, бивша съпруга на фараона).
Следствието и прокуратурата са установили, че при тези сделки Пеков е осигурил на двата чейнджа сериозни приходи, ощетявайки кооперацията с 815 685 лева. Освен това фараонът е извършил и друго длъжностно присвояване. От регистрацията на Популярна банка Пеков през 1993 г. до октомври 1995 г., когато Бургаският окръжен съд налага запор върху сметките на дружеството, в партидата на кооперацията са осчетоводени дълготрайни и краткотрайни активи за 278 457 неденоминирани лева. В хода на разследването обаче е установено, че наличните активи са само за 75 780 лв., докато останалите 202 977 лв. са присвоени от кооператора банкер.
А последното обвинение срещу Румен Пеков е повдигнато по чл.282, ал.2, пр.1 от НК (превишаване на правата), защото той без съгласието на общото събрание на кооперацията купува местния женски футболен отбор Медия и го включва в структурата на кооперацията. Екстравагантната придобивка гълта 634 803 лв., без кооперацията и женският футбол в Бургас да имат някаква полза от цялата операция.
Сагата Пеков
Председателят на Кредитно-спестовна кооперация Пеков - Популярна банка е задържан в Бургас през май 1996 г. и прекарва зад решетките пет месеца. През октомври същата година му е наложена мярка за неотклонение домашен арест, която е променена в подписка на 3 юли 2003 година. Седемте години под ключ Пеков прекарва в къщата си в гр. Балчик, а след това се изнася да живее в гр. Стамболийски, Пловдивска област.
Докато досъдебното производство срещу фараона обаче приключи, двама от свидетелите на обвинението починаха, както и осем от жертвите на Пеков. Материалите по делото са събрани в 58 тома, а по време на процеса съдът трябва да изслуша общо 30 свидетели. Освен това срещу Пеков са заведени общо 270 граждански иска, но днес малцина от измамените все още хранят илюзията, че може да си получат част от заграбеното.
Процесът срещу Румен Пеков трябваше да започне на 27 октомври 2003 г., но съдът не даде ход на делото. Причините са познати - подсъдимият изпрати болничен лист, а по-голяма част от свидетелите просто не се явиха в залата. През следващата една година играта на котка и мишка продължи, докато на 12 януари 2004 г. чудото най-после се случи: Румен Пеков погледна Темида в очите, а съдът без никакво колебание даде ход на делото.
Равносметката за потърпевшите
от незаконната дейност на Пеков е печална: до момента делото е отлагано общо седем пъти - пет пъти заради здравословното му състояние и два пъти заради забавяне на съдебните експертизи.
Срещу Румен Пеков са заведени общо 270 граждански иска: 140 от тях - през втората половина на 90-те години на миналия век, а 130 - на 27 октомври 2003 г., когато процесът уж трябваше да започне. Днес вече и на най-заклетите оптимисти е ясно, че Бургаският окръжен съд едва ли ще разгледа дори една искова молба в рамките на наказателния процес срещу Пеков, защото това щяло да усложни прекалено много процедурата.
Истинският абсурд
обаче датира от 1995 година. Тогава - при затварянето на Кредитно-спестовна кооперация Пеков - Популярна банка, имуществото на дружеството не само е поверено в ръцете на ликвидационен съвет (избран от общото събрание) или на синдик (назначен от Бургаския окръжен съд), а е предоставено на... следователката по делото Станелия Караджова от Бургаското окръжно следствие.
По какъв начин тя се е разпореждала с имуществото на кооперацията в продължение на десет години не е известно. Според бургаското държавно обвинение в началото Кредитно-спестовна кооперация Пеков - Популярна банка е разполагала с движимо и недвижимо имущество, с което е можела да покрие щетите от последващата бурна дейност на Румен Пеков. Днес обаче от въпросното имущество (къмпинг край с. Синеморец, ресторант в бургаския кв. Крайморие, нощен бар в Слънчев бряг, джипове, коли, вносни стоки, два оръжейни магазина, пълни със стока, и т. н. ) са останали само мили спомени, старателно изписани бумаги и никому ненужни руини. Единственият дълготраен материален актив, който все още върши някаква работа, е трафопостът в бившия къмпинг край Синеморец, който продължава да препраща ток към няколко селища по българо-турската граница.
През 2002 г. измамените вложители изпращат четири еднотипни писма - до президента Георги Първанов, до Върховната касационна прокуратура, до Народното събрание и до Национална следствена служба - с които ги уведомяват за имуществените безобразия на следователката по делото Станелия Караджова. Ефектът обаче е повече от очакван: никой не обръща никакво внимание на тепхните вопли.
На всичко отгоре, по ред законови причини - от типа изтичане на давностни срокове, погрешно квалифициране на деяния, които по онова време не са били престъпления и т. н., Румен Пеков днес трябва да отговаря пред съда само по едно обвинение - за извършване на банкови операции без разрешение (чл.252, ал.2 от НК). Вярно, ако вината му бъде доказана, максималната присъда, която той може да получи, е десет години лишаване от свобода. Но дори и това няма да успокои потърпевшите, защото фараонът вече е прекарал зад решетките и под домашен арест около седем години, които задължително ще му бъдат приспаднати от присъдата... Ако се стигне до такова!?

Facebook logo
Бъдете с нас и във