Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Аршинков и баджанашкият аршин

Явлението Красьо черничкия постепенно замира, Баджанаците набират сила и завихрят Югозападна България в шеметната спирала на поредния съдебен скандал. Сега ябълката на раздора е свободното място за административен ръководител на Благоевградския окръжен съд, за което се боричкат досегашният му шеф Красимир Аршинков и шефът на Районния съд в Сандански Димитър Узунов.
Още преди Нова година лобитата на двамата използваха Висшия съдебен съвет (ВСС) като тежка артилерия, а вместо новогодишни подаръци си размениха удари под пояса.
В опита да спечелят преднина и двамата магистрати забравиха, че играта трябва да се играе феър плей и си позволиха да се маскарят като селски ергени, които се надпреварват за най-личната мома.
Пръв дръпна дявола за опашката не кой да е, а народният избраник Яне Янев, който и пряко, и косвено е затънал в баджанашката история до уши. Той обвини съдия Аршинков и бившия шеф на Петричкия районен съд Иво Харамлийски (сега редови съдия в Окръжния съд-Благоевград) в семейственост и шуробаджанащина.
В действителност двамата са свързани с кумство, потвърдиха колегите им, но да не забравяме, че Яне Янев пък е баджанак на съдия Харамлийски.
Така или иначе, говоренето на Яне доведе до десант на Инспектората на ВСС, който започна проверка на Благоевградския окръжен съд (БлОС). Установено е например, че общото събрание, на което би трябвало да се обсъдят предложения за назначения и кандидатури, е проведено в нарушение на Закона за съдебната власт (ЗСВ). То е било проведено виртуално, чрез гласуване с имейли. Безспорно, пишат в жалбите си до ВСС подчинените на магистрата, в ЗСВ няма такъв - задочен вариант на провеждане на общо събрание. Освен това по време на проверката на Инспектората към ВСС станало ясно, че например съдия Иванка Бикова не си е отваряла електронната поща същия ден. Това не е възпряло Аршинков да преброи гласа й за и да го включи в подписания от него протокол.
Съмнението за шуробаджанащина подсилва допълнително и назначението на приятеля му Пенчо Кирчев за шеф на секретния отдел на съда. До скандалната ситуация се стигнало след проведен конкурс за длъжността. Но извън това благоевградчани припомниха, че освен негов близък приятел, Кирчев е и един от ръководителите на кандидаткметската кампания на Красимир Аршинков преди години. Пенчо Кирчев подаде оставка преди повече от месец, но това не спря ударите срещу неговия приятел. На фона на тези две обвинения третото - за забавянето на гражданските дела в благоевградския съд, макар и незаслужено остана на заден план.
Изненадващо в констатациите липсва становище по огласеното от Яне Янев разкритие: че съдебният охранител от Сандански Георги Янев всъщност е известен като Баджанака и разнасял подкупите за съдиите. Такъв сигнал не е постъпвал във ВСС, информират проверяващите. Заради това за самия Баджанак в проверката няма и дума.
След едномесечна проверка и дисциплинарната комисия към ВСС стигна до следния извод: съмненията, че в Благоевград се раздава правосъдие според човека, а шефът на окръжния съд в града Красимир Аршинков е осигурявал съдебни победи на съпругата си адвокат и е назначавал свои хора, почиват на реални факти.
Верни се оказали обществените твърдения, че Аршинков е назначил в съда бившия си застъпник в кметската кампания Петко Кирчев, когото навремето е съдил и оправдал. Както и че през 2007 г. не е декларирал в публичния регистър дялове в Легал консулт ЕООД, придобити от съпругата му.
Има неверни данни и факти, шокиран съм и съм потресен!, заяви в отговор на доклада съдия Аршинков. След проверката обаче едно е ясно - най-добре е ВСС да отложи за неопределено време избора на нов административен ръководител на БлОС. А най-добре е изобщо да не допуска до процедура и двамата сегашни претенденти Красимир Аршинков и Димитър Узунов. Но съдебната система е на такъв хал, че ако това не стане, едва ли ще направи впечатление някому.

Из доклада на Дисциплинарната комисия на ВСС
Основната проблематика се свежда до въпроса дали правораздаването по граждански дела в района на Благоевградския окръжен съд се осъществява при съмнения за конфликт на интереси, с оглед на обстоятелството, че съпругата на председателя на БлОС е адвокат с активна практика в региона. За да формира конкретните си изводи по този въпрос, комисията провери и анализира четири основни групи обективни данни:
По отношение на начина на разпределение на функциите на заместниците на административния ръководител
До декември 2009 г. в БлОС (Благоевградски окръжен съд) е имало трима заместник-председатели: Румяна Бакалова, Катя Бельова, Росен Василев. И тримата колеги са били назначени за заместник-председатели по предложение на административния ръководител Кр. Аршинков, работят в областта на гражданското правораздаване и по право председателстват трите въззивни граждански състава.
В БлОС няма заместник-председател - ръководител на наказателно отделение, като този ресор е поет от самия председател на съда, въпреки което разпределението на делата се извършва предимно от съдебния администратор. Гражданският доклад се разпределят от съдия Бакалова. Останалите заместник-председатели изпълняват различни функции, подпомагащи административната дейност на председателя Кр. Аршинков, без да има стриктно разпределение на правомощията им. Например съдия Бельова обезпечава провеждането на конкурси за служители, организира обществени поръчки и търгове във връзка с дейността на съда по снабдяването с гориво, закупуване на материали и др., а също така организира повишаването на квалификацията на съдиите от региона.
По отношение на начина на формиране на съставите, разглеждащи граждански дела
Констатира се, че през 2007-2009 г. граждански дела в БлОС са разглеждали член-съдиите Валери Междуречки, Величка Борилова, Емилия Топалова, Иванка Бикова, Катя Бельова, Миглена Йовкова, Надя Узунова, Росен Василев, Румяна Бакалова.
За същия период граждански дела са били разпределяни и на командировани съдии от други съдебни райони и на младши съдии. Разпределението на съдии по отделения и състави е било осъществявано по решение на административния ръководител при съгласуване със заместник-председателите.
Съдиите Румяна Бакалова, Емилия Топалова, Иванка Бикова, Росен Василев са били назначени в БлОС по време на мандата на Красимир Аршинков и по негово предложение. Съгласно съхраняваната във ВСС информация за персоналните данни на магистратите Румяна Бакалова е била младши съдия в ОС - гр. Пазарджик, работила е като адвокат в продължение на почти десет години. Считано от 21. 03. 2005 г., е назначена направо за заместник-председател на БлОС.
Иванка Бикова е работила като съдия в РС - Благоевград, а като съдия в ОС - Благоевград - 1999г. до 15. 05. 2006 г. е била адвокат в Адвокатска колегия - Благоевград. Считано от 15. 05. 2006 г., става съдия в ОС - Благоевград.
Емилия Топалова е работила като съдия в РС - гр. Благоевград, а по-късно като съдия в ОС - Благоевград. От 07. 04. 1995 г. е вписана в АК - Благоевград, където е работила като адвокат до 28. 09. 2005 г. Считано от 29. 09. 2005 г., става съдия в ОС - Благоевград.
И трите колеги съдии са с предходен продължителен стаж като адвокати, познават и са работили със съпругата на председателя на БлОС - адв. Михаела Аршинкова. Изложените по-горе обстоятелства за назначенията на Румяна Бакалова, Иванка Бикова и Емилия Топалова сочат обективирано предпочитание към попълване на гражданското отделение на управлявания от него съд с външни за системата кадри.
По отношение на броя на делата, разглеждани през 2008 и 2009 година в БлОС, по които адв. Аршинкова е участвала като страна
За периода от 01. 01. 2009 г. до 20. 12. 2009 г. в БлОС са открити 69 дела с участието на адв. Аршинкова. От тях 8 - на доклад на съдия Василев, 6 - на доклад на съдия Бакалова, 6 - на доклад на съдия Бельова, 10 - на доклад на съдия Бикова, 5 - на доклад на съдия Топалова.
Изброените пет съдии са били докладчици по поне 35 дела с участието на адв. Аршинкова, т.е. на около 50% от нейните дела.
За периода 2008 година в системата са открити 100 дела с участието на адв. Аршинкова, от които 7 на доклад на съдия Василев, 12 на доклад на съдия Бакалова, по 3 броя на доклад съответно на съдия Бельова и съдия Бикова и 15 на доклад на съдия Топалова.
Изброените пет съдии са били докладчици по поне 40 дела с участието на адв. Аршинкова, на около 40% от нейните дела.
При отсъствието на надеждна система за разпределение на делата и липсата на възможност за справка и контрол относно начина на разпределянето им до м. септември 2009 година отчетеното определено концентриране на значителен брой дела с участието на адв. Аршинкова при едни и същи съдии създава у гражданите, а и у самите магистрати, обосновано съмнение за пристрастност, зависимост и вероятност за преследване на лични интереси от страна на административния ръководител - все обстоятелства, обуславящи възможности за конфликт. Тези съмнения се задълбочават особено сериозно при съвкупната логическа преценка на останалите данни относно начина на разпределение на функциите на заместниците на административния ръководител, начина на формиране на гражданските състави и фактите във връзка с назначаването на съдиите Бакалова, Бикова и Топалова в БлОС.
Публикациите в медиите показват, че обществеността в Благоевградския съдебен район е разтърсена от подозрения за конфликт на интереси, съмнения за дирижиран жребий при разпределянето на делата, необективно и несправедливо правораздаване, обяснявано еднозначно със служебна административна зависимост на съдии от председателя на БлОС, съпруг на адв. Аршинкова.
Напротив, недоволството на граждани и част от магистратите се оправдава с доказани данни за допуснати редица други неприемливи ситуации, напластяването на които увеличават недоверието към съдебната институция.
След запознаване с приложените материали и с оглед получените данни при извършената от нея проверка комисията намира, че е необходима обстойна проверка относно администрирането на РС - гр. Петрич, организацията на работата в него, разпределянето на делата, движението им, впечатляващото количество отводи на съдии, продължителните периоди на липса на изготвени мотиви по дела, съмнение за конфликт на интереси и пр.
В заключение комисията направи принципната констатация за наличие на изключително силна поляризация на отношенията между съдиите в Благоевградския съдебен регион, най-вече на плоскостта на вижданията за методите на неговото администриране. Макар в известна степен тези отношения да са белязани и от междуличностни конфликти, те следват принципни разногласия относно конкретни кадрови решения, формирането на съдебните състави, разпределянето на делата, толерирането на определени магистрати и неглижирането на други, използване на административни правомощия и власт в личен интерес, липса на адекватна реакция при очевидни съмнения за конфликт на интереси и в резултат на това - злепоставяне на интересите на страни по дела, влошаване на работната атмосфера най-вече в БлОС. Не на последно място е и безспорната негативна обществена нагласа по отношение на обективността и качеството на правораздаването като цяло в съдебния район.

Facebook logo
Бъдете с нас и във