Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Банковият надзор под прицел

ТПС

Бившият подуправител на БНБ Румен Симеонов е обвинен в престъпление по служба, защото не е упражнил ефективен надзор върху това, което се прави в Корпоративна търговска банка в периода 2010-2013 година. Според прокуратурата, с бездействието си той е създал "предпоставка за настъпване на немаловажни вредни последици, изразяващи се в застрашаване на финансовите интереси на държавата". Малко странно обаче - за толкова страшно формулирано престъпление наблюдаващият делото прокурор е преценил, че е достатъчно да наложи на Симеонов най-леката възможна мярка за неотклонение: подписка.

За обвинението срещу Симеонов прокуратурата съобщи официално във вторник (7 април). Текстът от Наказателния кодекс, по който ще му се търси отговорност, е чл.282 ал.2. Той предвижда до осем години затвор за длъжностно лице с отговорно служебно положение, което не е изпълнило или е нарушило служебните си задължения - умишлено и със специална цел, да набави за себе си или за другиго имотна облага. Освен това трябва да е налице и резултат: да са настъпили или да е могло да настъпят значителни вредни последици.

Румен Симеонов ръководеше управление "Банков надзор" от 2007 г., бе назначен с решение на Народното събрание и изкара на този пост шестгодишен мандат. Тезата на прокуратурата е, че в периода от 29 ноември 2010-а до 15 юни 2013 г. Симеонов не е изпълнил служебните си задължения, вменени му по закон. Като подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" той е трябвало да организира, да ръководи и да отговаря за дейността на своето управление в БНБ, да упражнява надзорни правомощия върху банките и да прилага върху тях предвидените в закона мерки за въздействие или санкции, да издава разпореждания, или с две думи - да упражнява контрол.

Държавното обвинение основава този извод на доклад от 20 ноември 2010 г., изготвен след надзорна инспекция на БНБ в Корпоративна търговска банка. В този доклад имало констатации за множество нарушения в дейността на КТБ, които създавали предпоставка да се застраши интересът на вложителите. И въпреки че е бил уведомен за тези нарушения, Симеонов е бездействал и "не е приложил предвидените в закона надзорни мерки". А престъплението е извършено с цел да се създаде облага за акционерите на КТБ.

Доколко е издържано това обвинение тепърва ще установява съдът. Бихме искали единствено да припомним, че всяка една запетайка от законовия текст трябва да бъде желязно доказана от прокуратурата - нещо, с което точно в такива "знакови дела" тя рядко успява да се справи.

Обвинението на Симеонов впрочем е същото като това срещу Цветан Гунев - подуправителя на БНБ, който от 16 юни 2013 г. пое ръководството на банковия надзор от Румен Симеонов. Още преди месеци Цветан Гунев категорично заяви в интервю за в. "БАНКЕРЪ", че и при двете инспекции на БНБ - през 2010 г. и при последната - от март 2013 г., не са открити нарушения. И че е невъзможно два, при това различни по състав, надзорни екипа да бъдат заблудени или подкупени."Това можеше да се допусне, ако ставаше дума за един надзорен доклад, в който се казва, че банката е в добро състояние. Само че такава е констатацията не само в доклада през 2013-а, а и на този през 2010-а, който е извършван от друг надзорен екип. Защото през две години надзорните екипи за една банка се променят. Твърде много хора е трябвало да подкупят шефовете на Корпоративна банка, а знаете, че когато много хора участват в такива незаконни операции, шансът някой от тях да проговори е изключително голям. Два надзорни екипа са около десет човека, които са 33% от целия състав на проверяващите екипи на банков надзор", поясни тогава Гунев.

Можем да приемем, че това е просто една защитна теза на подсъдим, на която не бива да се вярва. Но идва друг въпрос: ами как така, след като е имало констатирани нарушения, застрашаващи интересите на вложителите, БНБ разреши на КТБ да придобие и банка "Виктория"? Примълчано ли е още нещо и ще има ли и други обвиняеми, които ще затисне "лавината КТБ"?

Facebook logo
Бъдете с нас и във