Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Бедният адвокат е много опасен!

Владимир Дончев и Марио Топчийски са адвокати с дългогодишна практика, членове са на Софийската адвокатска колегия(САК). Изборът на новите й ръководни органи започна с тежка битка в началото на миналата година и се превърна в истинска война, чийто край не се вижда. Владимир Дончев стигна два пъти до балотаж за поста председател на САК, който служебно заема Наталия Ценова.
Дончев се изправи срещу двама представители на сегашното ръководство. През януари 2010 г. до втори тур стигнаха той и секретарят на САК Тодор Филипов, но Висшият адвокатски съвет (ВАС) касира избора след скандали с фалшиви пълномощни и невалидни бюлетини. Половин година по-късно поредният избор беше обявен за валиден, въпреки че пак избухна скандал - много адвокати се оказаха зачеркнати от избирателния списък, понеже не били платили членския си внос. За победител тогава беше излъчен сегашният председател на дисциплинарния съд Петър Китанов. Последва обжалване във Върховния касационен съд (ВКС) и два негови състава се произнесоха по различен начин. Първият отмени проведения избор, вторият отмени решението на първия и върна делото за ново разглеждане. Ден след излизането на второто решение САК отмени насрочения за 9 април пореден, трети избор, за членове на ръководните органи на колегията. В хода на битката Владимир Дончев и Марио Топчийски създадоха асоциацията Адвокати ЗА Промяна, която настоява за решителни промени в управлението на столичната адвокатура. Председател на асоциацията е Марио Топчийски.

Господин Дончев, господин Топчийски, битката за участие в ръководството на столичната адвокатска колегия продължава вече близо година и половина. Къде ще й излезе краят?
В. Д.: Откровено казано, очаквах, че борбата за промяна няма да е лесна. В историята на столичната адвокатура няма друг толкова тежък избор. Борбата е между новото и старото. Въртяха се едни и същи хора. Столичната колегия е най-голямата в страната - в нея членуват близо 5000 адвокати, те са половината от всички адвокати в страната. Протакането на избора е огромно, но е за добро, защото те започнаха да се осъзнават важността на ставащото. Доскоро нехаеха - вписват се, плащат членския внос и са дотам с интереса си към общите за колегията въпроси. Това обезличи професия, даваща облика на нацията. Смятам, че имам опита и знанията да сложа край на тази негативна тенденция.
Защо в изборите участват само една трета от вписаните адвокати?
В. Д.: Има голям проблем, произтичащ от Закона за адвокатурата. Всеки адвокат може да представи три броя пълномощни, които не се заверяват. Така се появяват по няколко пълномощни, издадени уж от един човек. По делото във ВКС се установи, че става въпрос за фалшификати. Изчислихме, че 2/3 от участващите в избора гласуват за нашите кандидати, но другата страна излиза с пълномощни от 2/3 от членовете на колегията. За това, според нас, е важно хората да дойдат да гласуват лично, а не да печелим с пълномощни, дадени понякога без упълномощителят дори да е питан.
М.Т.: Вещите лица по делото установиха куп несъответствия, сочещи, че изборите не са коректни. Не изпадаме в дребнавост и не търсим личностни конфликти. Борбата е не между личности, а между идеи. Но пък те остават само на хартия, ако няма личности. Предвид недъзите на закона, който е специален и по него няма практика, съдът е вкаран в едни тълкувания и колебанията му са нормални. Важното е накрая да излезе истината. Законът е правен сякаш за времето преди 1989 г., той предполага единомислие, но не предвижда появата на различно мнение. А единомислието не е гаранция за успеха на една организация.
Как гледа на ситуацията Висшият адвокатски съвет?
В. Д.: Той се позовава на автономността на колегиите и не се включва активно в спора. Но това е привидно. Някои от членовете му са били преди това в ръководството на САК и няма как да не са повлияни от ставащото. Гледат някак отвисоко, вероятно за да не бъдат упрекнати в намеса, но няма как да не са съпричастни.
М. Т.: Прави впечатление колко единодушно ВАС подкрепи избора на Китанов и колко формално беше решението на съвета, подписано от колегата Йордан Школагерски и отменено впоследствие от ВКС. Странно е, че заместник-председателят на ВАС подписва решението, а в съда по делото се явява друг негов член - колежката Румяна Сидерова. Няма пречка за това, но е интересно, защото и двамата са членове на Висшия партиен съвет на БСП. Неизбежен е въпросът има ли политическа връзка в това и как биха влияли външни убеждения на професионалната работа?
Очаквате ли битката, която се води в САК, да се пренесе в изборите за ръководство на ВАС?
М. Т.: Разбира се. Мандатът на сегашното ръководство на ВАС изтича през февруари, 2012 година. Не очакваме в оставащите месеци до избора да заемат крайна позиция, но имаме подозрения, че това решение на ВАС е повлияно от бъдещия избор за висши ръководни органи. Във всички случаи след окончателното произнасяне на ВКС ще има нов избор за колективни органи на САК. Досега не е избран нито един колективен орган. Има индикации, че тактиката ще е изборът за САК да се протака, за да не бъде проведен преди избора за ръководство на ВАС.
В. Д.: Добър въпрос. Изборите за САК са изключително важни за изборите за ВАС и вероятно ще ги предопределят. Не искаме съглашателство и споразумения от типа: Ти ще избереш моя човек, аз - твоя. В другите колегии има много свестни и пълни със заряд адвокати и трябва да използваме този заряд. Не може все едни и същи хора да са в тези органи, после техните синове, дъщери, племенници, снахи и т. н. Всеки адвокат иска децата му да продължат неговото име, но има и колективен интерес.
Как стигнахте до решението за създаване на асоциацията Адвокати ЗА Промяна?
В. Д.: Асоциацията се сформира от хора, които подкрепяха идеите ми. Програмата ми в началото беше скромна, но конкретна. Една птичка обаче пролет не прави. Много адвокати идваха при мен с нови предложения и стигнахме до идеята за неформално сдружение. Впоследствие решихме да създадем асоциацията, която да легитимира присъствието си в правното пространство. Отклоних предложение да стана председател, за да не се приеме като борба за власт. Заемал съм и по-висок пост от този, за който се кандидатирам - бил съм секретар на Централния съвет на адвокатурата, което е старият вариант на ВАС. Единодушно за председател беше избран колегата Топчийски. Заседанията на управителния ни съвет са открити, идват много адвокати, които не са негови или на асоциацията членове. Всеки съмишленик е добре дошъл, но идват и колеги от другия лагер. Не се крием, защото нямаме лични претенции, а милеем за институцията на адвокатурата.
Кои са най-тежките проблеми на колегията?
М. Т.: Основно са свързани с усещането, че адвокатурата и отделният адвокат са притиснати в ъгъла. Адвокатът работи сам - такова е естеството на професията. И затова той трябва да бъде защитаван от колегията - често, периодично и непрекъснато. А ВАС трябва да участва активно в законодателния процес. А усещането, за което говоря, идва от няколко неща. Първото е рязкото спадане на доходите, което се наблюдава в последните 15 години. Индексът върви неспирно надолу, а кризите само усилват ефекта. Причината е, че ръководствата не взеха предвид новите условия, в които се развива професията. Това ни изигра лоша шега и рефлектира върху джоба на всеки колега. Всеки се оправя сам, разбира се, но като цяло недоволството е голямо. Друг голям проблем е изключителната динамика на законодателството. Няма такава държава в Европа, а подобна динамика е непозната в нашата правна история. А няма процедура в помощ на адвоката, по която тези промени да стигнат до него. Включително и промените в европейските директиви и регламенти, които се прилагат пряко в страните членки. В Закона за адвокатурата има един-единствен текст, който предоставя правото и вменява задължението на адвоката да се образова. Но това във всекидневието е непосилна задача.
Защо немалко адвокати се оказаха с неплатени вноски при избора?
М. Т.: Огромната част от колегите са свикнали да се издължават до края на годината, каквото беше изискването на стария закон. Ние първи повдигнахме въпроса и това се оказа първата ни победа - адвокатите да бъдат подсещани, а не да се пристъпва направо към дисциплинарно производство. Достатъчно е имената на закъснелите да се качат на сайта на САК, който иначе стриктно оповестява дисциплинарните производства. На 14 септември по наше настояване беше взето това решение и резултатът беше изумителен. В официалния доклад на колегията беше отчетено, че от близо 2500 такива производства за миналата година те спаднаха на 154 броя. Не държим на авторските права, но защо колегата Петър Китанов, председател на дисциплинарния съд, който е най-репресивният орган в адвокатурата, изрично сочи огромният брой дисциплинарни производства като плюс в биографията си? За тези производства се хабяха много усилия, нерви и разходи, а повечето колеги се чувстваха обидени. За петгодишния период, откакто действащият закон е в сила, производствата са близо 5000 - толкова, колкото са и членовете на колегията! Не може всички да са виновни. Тежък проблем е и разположението на съдебните сгради. Ако преди години можеше да се стигне с един трамвай от районния съд до нотариата, до Съдебната палата и брачната колегия, сега това е невъзможно - разпръснати са из цяла София.
В. Д.: Един адвокат може да си го защитавал сто пъти, но накажеш ли го веднъж, той помни. Колкото до сградите, вижте само колко станаха съдилищата в София - два върховни, апелативен, градски, окръжен, административен, районен. Ами като добавим Агенцията по вписвания? Това пречи на адвокатите да стигат навреме за делата и съдиите, които не се съобразяват с това, често налагат необосновани наказания.
Нима не е ясно, че изборът на нови сгради минава през частни интереси?
М. Т.: Не е само това, проблемите са и вътрешни. През 80-те години един мъж с психични проблеми буквално запали районния съд, докато водеше дело за делба с жена си. По тая причина деловодството беше качено от втория на четвъртия етаж. И до ден днешен повече от четвърт век хората масово страдат заради лудостта на един човек, катерейки се по тесните стъпала. Единственият асансьор е като сталинска душегубка, която през годините непрекъснато се стеснява - от четирима вече вози двама души, понеже техниците решили, че така е по-лесно. Магистратите имат кабинети, в които могат да се преоблекат, преди да влезнат в съдебна зала, а ние - не.
Но САК има нова сграда.
М. Т.: Няма нова сграда, бъркате. Наши са само два етажа от 7-етажната сграда на бул. Тодор Александров. И то ипотекирани, срещу неизплатени още кредит от милион и половина. Само срещу право на строеж, защото след това е доплащано за груб строеж, за окончателно завършване и за обзавеждане. По една случайност имам информация, че същият строител е предлагал по-късно части от завършената сграда на цени, значително по-ниски от тези за правото на строеж. Тази сграда е на неудобно място, а в същото време много от канторите на колегията в Търговския дом не се използват по предназначение и са отдадени под наем на външни хора и фирми. Или на възрастни колеги срещу 20-30-50 лв. - наеми, смешни за центъра на София, само и само да се крепи електорат.
В програмата си искате и прозрачност в колегията?
М. Т.: Тази тема беше табу. Може ли да се обсъжда доклад за постъпващи в касата милиони левове, щом той не е публикуван и доведен до знанието на колегите? Поискахме одит, за да стане ясно какви нарушения са допуснати. Отказаха ни категорично, въпреки че го искаме ние, които плащаме.
В. Д.: Аргументират се, че има контролен съвет. Но той не може да прецени специфичните счетоводни дейности. Ако ни изберат колегите, задължително ще направим одит, защото искаме да бъдем честни и да започнем начисто. Сегашното служебно ръководство си позволи да намали вноската с 2 лв. точно преди отчета през януари, уж за да помага в кризата. Смехотворно е - какво ще си купиш с 2 лева? Имаме усещането, че колегията е на самоход и се люшка като в открито море, а те искат само запазване на статуквото. Трябва да има много здрав кормчия, капитан, който да отстоява интересите на колегията както пред ВАС, така и пред ръководните органи на столицата. За разлика от Петър Китанов, аз освен за председател съм предложен и за член на съвета на САК. А той е пожелал да бъде само председател. Не искам да кажа нищо лошо за него, но за съжаление е свързан с това ръководство, а колегията не го иска.
От години кипи недоволство от това, че се позволява на други юридически професии да извършат адвокатска дейност.
М. Т.: Много тежък проблем, който отнема от хляба на адвокатите. Допусна се монопол в дейността на нотариусите и на частните съдебни изпълнители. Не можеш да завериш сделка другаде освен при нотариус. А в съседна Гърция това право има и адвокатът, на когото държавата е възложила официална удостоверителна функция. Подобно е положението при частните съдебни изпълнители. Защо ръководството на адвокатурата не реагира срещу щедрия бонус за тези две професии - възможността да консултират клиенти? Освен че отнема от хляба ни, това е недопустимо от конституционна гледна точка и не знаем защо не се атакува. Не може докато контролира сделката, нотариусът да дава консултации. Къде е контролът тогава? От друга страна, присъствието на адвокат контролира самия нотариус и дава гаранции за законосъобразност. Проблем има и в правната помощ. Лесно се допуска да я ползват богати хора, стига да нямат официални доходи. А хонорарите са наполовина на минималните.
Очаквате ли нови изборни бомби от сегашното ръководство, както се изразихте в свое открито писмо?
М. Т.: Предупредихме ги, че отмененият избор е атакуем от всеки член на колегията само защото се провежда един ден след законовия двумесечен срок. Не ни послушаха. Предупредихме ги да не нагласяват избора на празници. Те ги сложиха на 9 април, когато е предпоследен ден от ваканцията на учениците, и на 17 април - ден след празника на конситуцията и юриста. Това е защото много по-лесно се манипулират няколкостотин души, отколкото 5 хиляди. Те се страхуват да не би колегите да дойдат и затова действат на принципа Разделяй и владей. Тези 2 лв., намалени предизборно, бяха придружени от освобождаване на колегите на възраст над 75 години изобщо от вноска. В резултат редовните приходи в бюджета на колегията спадат критично с близо 25%, което е абсурд. Противопоставят се млади на стари колеги и младите питат: защо опростиха вноските на онези, които са работили цял живот, имали са доходи и имат клиентела? Та тези хора получават вече и пенсия и не плащат и осигуровки. Но пък са твърд електорат, свикнал да ходи на събрания и да гласува.
В. Д.: Така или иначе вече има движение и критика, съветът не може само да си гледа рахатлъка. Но това не означава, че тези хора са готови за промяна. Снишили са се, но борбата е жестока и лесно няма да се дадат. Пускат инсинуации, че ако аз стана председател, ще разпродам имуществото на колегията. Това е лъжа, защото нито председателят, нито адвокатският й съвет могат да го направят. Нужно е решение на общото събрание. Внушават също, че ще разбия колегията на две. Да, в известен смисъл наистина ще я разбия, защото искам тя да бъде ръководена от почтени хора. Онези, които се чудят по какъв начин да издоят държавата, участвайки в корупционни схеми, не са от моите хора. Но само адвокатският съвет може да реши да допусне, или не друга колегия.
На избори като на избори - играта загрубява.
М. Т.: Когато Владо Дончев е бил председател на Софийската окръжна колегия, са закупени страшно много сгради на територията на сегашната София-област. Сегашното ръководство разпродаде част от тези сгради. Излиза, че крадецът вика: Дръжте крадеца. Който е събирал, няма да пилее. Те не казват какво ще направят, а лъжат в компромати какво ние ще направим. Осмяха поръчково идеята ни да кандидатстваме за евросредства, които сега минават през няколко неправителствени организации. Сдружения в рамките на колегията трябва да има, за да генерират идеи и тя да се развива. Категорични сме, че нашата асоциация ще остане независимо от резултатите от избора, тя не е просто предизборен щаб.
В. Д.: Определили сме конкретни срокове за мерките в програмата си и дори 1/3 от тях да изпълним, няма да можем да вдигнем глави от клиенти. Ножът е опрял до кокала, а бедният адвокат е много опасен. Целта ни е не председателското място, а промяната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във