Параграф22 Weekly

§22 Анализи

БЕЗ ДДС ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ

Истината най-накрая възтържествува! Така може да се обобщи развръзката на шестмесечния спор между отбора на управляващата коалиция и сборния тим на нотариусите, адвокатите, частните съдебни изпълнители и юрисконсултите по въпроса трябва ли юридическите услуги да се облагат с ДДС, или не трябва. Той приключи в четвъртък (28 юни) в столичния Административен съд.
Тогава съдия Наталия Ангелова отмени инструкция на изпълнителния директор на НАП Мария Мургина, с която тя разпореди данъчните подразделения в страната да не се съобразяват с Решение №7 от 23 април 2007 г. на Конституционния съд (КС), с което беше отменена разпоредбата за начисляване на ДДС върху юридическите услуги.
Както БАНКЕРЪ вече писа, с това свое решение КС отмени като противоконституционен израза както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус в чл.3, ал.2 от Закона за ДДС, където са упоменати дейностите, подлежащи на данъчно облагане.
На 8 май обаче Мария Мургина издаде указание, с което нареди събирането на ДДС да си продължи постарому. В него шефката на приходната агенция разпореди още на служителите си да не приемат молбите за заличаване от регистъра по ДДС на адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители.
Месец по-късно (на 11 юни) председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) Георги Дичев внесе жалба в Административен съд - София, с искане за незабавно спиране на постановлението на Мария Мургина и за отмяната му като нищожно. Паралелно с него жалба подаде и председателят на Висшия адвокатски съвет Траян Марковски.
На 22 май съдията докладчик Наталия Ангелова прие, че оспорваната инструкция трябва да се възприема не само като вътрешноведомствен документ, но и като общ административен акт. Произнасянето на магистратката по спора беше насрочено за 28 юни.
На заседанието в Административен съд - София, в четвъртък не се случи нищо повече от това, което... трябваше да се случи. Упълномощените от Траян Марковски адвокати Ангел Савов от Видинската адвокатска колегия и Росен Томов от Софийската адвокатска колегия, както и председателят на КЧСИ Георги Дичев направиха на пух и прах плахия опит за защита на постановлението Мургина от главните юрисконсулти на НАП Лилия Димитрова и фамилничката й Диляна Димитрова.
Двете адвокатки се опитаха да отстояват позицията, че постановлението на шефката им е вътрешноведомствен акт и като такъв не засяга трети лица, а пък НАП не била допуснала изпълнение на указанието.
След това Диляна Димитрова се позова на чл.9 от новата директива 2006/112/ЕО на Европейския съюз (влязла в сила от 1 януари 2007 г.), според който под ударите на данъчното облагане попадат всички лица, извършващи свободна дейност.
Адвокат Росен Томов обаче веднага контрира противниковата страна със... същата директива. В нейното приложение 10, част 5, т.2 са направени някои съществени разяснения за това кой трябва да бъде наказван с ДДС: Сделки, които държави членки на ЕС могат да продължат да освобождават от облагане с ДДС, са тези на автори, художници, изпълнители, адвокати и други членове на свободна професия... А такива други членове са също и нотариусите, и частните съдебни изпълнители.
Новият норматив на практика отмени нашумялата Шеста директива (№ 77/388/ЕИО), с чиито текстове Министерството на финансите обосновава предложението за облагане на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители.
В едноседмичен срок НАП може да внесе протест пред Върховния административен съд. Но дори и да предприеме такава стъпка, НАП едва ли ще има по-голям успех от този в четвъртък. Освен ако междувременно депутатите приемат на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ДДС, който предвижда едно-единствено нещо - да се възстанови действието на отменения текст за налагане на ДДС върху юридическите услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във