Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Безпаричие стопи фигурата на служебния защитник

Правосъдното министерство ще поиска допълнително 3 млн. лева за хонорарите на служебните и резервните адвокати през 2010 година, съобщиха в сряда (11 август) от институцията. Повод за изявлението бе лоша новина за резервите, дошла от Националното бюро за правна помощ (НБПП).
Бюджетът на Националното бюро за правна помощ (НБПП) за тази година е изчерпан, обяви в понеделник (9 август) председателят му Вася Илиева. Констатацията на НБПП се чу броени дни след като в Държавен вестник бе обнародвано решението на кабинета, според което бюджетът на бюрото е намален от 6 на 5 млн. лева. Освен това, според Илиева, цели адвокатски колегии са заявили, че ще преустановят предоставянето на правна помощ, което ще доведе до блокиране на съдебната система в отделни региони на страната.
Промените в НПК, влезли в сила от 28 май 2010 г., предоставиха възможност ако съдът, прокуратурата и органите на досъдебното производство преценят, по всички обвинения, по които се предвижда лишаване от свобода повече от пет години, да се назначава резервен защитник. Основният мотив за въвеждане на фигурата на резервния защитник е бързината на процеса. А наказания в цитирания срок се предвиждаха за две трети от престъпленията, визирани в НК. Като се има предвид, че всеки съдия, прокурор или орган на досъдебното производство желае максимално бързо да приключи производството по делото, ефектът от прекратяването на служебната защита явно ще бъде гибелен за съдебния процес.
Според статистиката на НБПП засега столицата държи първенството по броя на поисканите адвокати за резервни защитници. Например само за едно дело в Софийския градски съд наскоро бяха поискани девет резерви на титулярите - по един за всеки подсъдим.
По брой дела, по които са поискани резервни защитници, начело е Районният съд в Петрич. За краткия период на действие на поправките в НПК искания за резервни защитници са отправяни към 14 адвокатски колегии от страната, отчитат в бюрото.
Съвсем наскоро ВСС изказа опасение, че средствата за служебни защитници и вещи лица са на свършване. Но въпросът за липсата на средства за правна помощ е бил поставен пред кабинета още миналата година, тъй като обемът на заявките се е увеличил с повече от 1/3 в сравнение с предишните години. Такова увеличение се очакваше и след въвеждането на фигурата на резервния защитник.
Същевременно през 2009 г. НБПП не е успяло да плати оказана вече правна помощ и е започнало 2010 г. със задължение от 1 300 000 лева. За съжаление трябваше да го платим от бюджета си за 2010-а, който бе 6 000 000 лв. преди актуализацията на националния бюджет. С постановлението на правителството перото за заплащане на правната помощ е намалено на 5 млн. лева. Предвид задълженията, които имаме към момента, бюджетът за тази година вече е изчерпан, уточни шефката на бюрото.
В момента НБПП плаща хонорари за декември миналата година. А това по правило става по следния начин: отчетите на адвокатите, предоставили правна помощ чрез колегиите, постъпват в НБПП, където се проверяват и се определят хонорарите по тях съобразно Наредба за заплащането на правната помощ. След това сумите се качват в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).
Проблемът обаче произтича от факта, че НБПП е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на правосъдието. В началото на календарния месец Министерството на правосъдието потвърждава плащания до определен лимит. Към 5 август 2010 г. са платени хонорари по част от отчетите, постъпили в НБПП през месец февруари. Като се има предвид, че през февруари са постъпили около 4000 отчета, вероятно по тях ще се плаща и през септември и октомври.
За да бъдат изплатени абсолютно всички суми, включително и за бъдеща правна помощ, бюджетът на НБПП за 2010 г. би трябвало да бъде минимум 9 млн. лева. Заплащането на резервните защитници обаче не е включено в бюджета на бюрото за 2010 година.
Ниското заплащане също е мотив юристите да се въздържат от предоставяне на правна помощ. Размерът на възнагражденията за нея не е променян от създаването на НБПП. Възнагражденията на адвокатите по Закона за правната помощ са в повечето случаи по-ниски от минималните хонорари, определени за договорните адвокати, съобразно тарифата на Висшия адвокатски съвет. С една дума - въпреки приетите от кабинета поправки в НПК желаната бързина и ефективност на съдебния процес едва ли ще бъдат постигнати. По-скоро очакванията са, че делата ще бъдат върнати в старото и познато русло на разтакаване и шиканиране безкрай.

И адвокатите пред стачка!?
Делото за спасяване на давещите се е дело на самите давещи се!
(Илф и Петров - Златният телец)
В края на месец септември 2005 г. бе приет Закон за правната помощ (ЗПП), а през януари 2006 г. - наредба за заплащането й (НЗПП). Такава светкавичност е просто чудо. В случая феноменът е леснообясним. Тогава напирахме да влезем в Европейския съюз (ЕС) и трябваха доказателства, че правото ни е станало европейско...
Според закона правната помощ се осъществява от адвокати и се финансира от държавата. Организирането й е възложено на Национално бюро за правна помощ (НБПП). То има самостоятелен бюджет, който се съставя и се отчита от него. Но има малка подробност: бюрото е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, т.е. може да плаща само ако Министерството на правосъдието благоволи да му преведе пари...
На книга - добре, но каква е действителността. У нас управляващите четат латинската сентенция Dura lex, sed lex (Законът е строг, но е закон) както дяволът Евангелието. Те считат, че само гражданите трябва да спазват законите, а управляващите и държавата - както дойде... В бюджета за 2009 г. на Министерството на правосъдието бяха предвидени 6 млн. лв. за заплащане на тази помощ в програма Равен достъп до правосъдие. Към април тази година били останали 1 млн. лв. и започнали изплащанията по отчети за декември 2009 г. (!). В бюджета за 2010 г. е повторен този подход. Но за седемте месеца не е платен нито лев! Не са изплатени и законовите 10% на адвокатските съвети върху изплатените хонорари за направените от тях разходи по организирането на помощта. Последното обаче не е никакво нарушение - щом като не се изплащат хонорарите, не следва да се изплащат и такива разходи - истински български Параграф 22.
У нас почти не е останало съсловие, което да не е протестирало срещу отказа на държавата да плаща задълженията си към съответната група: фермери, животновъди, работници, учители, лекари. Полицейският синдикат не само организира серия от протести, но и обяви, че членовете му искали по-крути мерки. Бях се изплашил, че ще трябва да търсим помощ от ЕС за сформиране на международни полицейски сили да ни защитават от нашите полицаи. Добре, че се появи възторженият химн ода за МВР, та се успокоих, че нашата полиция ще ни пази...
През цялото това време обаче Висшият адвокатски съвет (ВАС) не прояви никакъв интерес към въпроса - все едно, че се отнася до това, дали е паднал сняг на Килиманджаро. На 11 май изпратих остро писмо до ВАС с предложение да се откаже явяването по такива дела, докато не се заплаща извършената работа. И това е много сигурно средство, защото ще се блокират повечето наказателни дела и досъдебни производства и ще видим могат ли управниците да се оправдаят пред ЕС. Преди години съдилищата не изплащаха възнагражденията на вещите лица и след като те отказаха да изготвят експертизи, въпросът се уреди. Вместо да се заеме със случая, ВАС препратил писмото ми до НБПП, макар да знае, че то не може да реши въпроса. А всеки месец 11 500 адвокати плащат на ВАС 115 000 лв. членски внос! И той нехае за интересите на представляваните от него.
С резолюция от 22 май тази година Федерацията на европейските адвокатури (FBE) в Екс ан Прованс е изразила тревогата си от намаляването на бюджета за правната помощ у нас и не са извършени плащания от декември 2009 г. и напомня, че достъпът до правосъдие е основно право според чл.6 от Европейската конвенция за човешките права и основните свободи и че правосъдието се нуждае от дейността на независим адвокат на разноски на държавата, когато гражданинът не може да си я позволи.
Чест прави на Адвокатската колегия на Кюстендил, че поради безхаберието на ВАС е насрочила общо събрание на 11 и 12 септември с дневен ред: прекратяване назначаването на служебни защитници поради нередовните, твърде късните и занижени заплащания и вземане на решение за искане провеждането на извънредно общо събрание на адвокатите от страната за решаване на наболелите въпроси в адвокатурата.
Не е въпрос само за дължимите пари. По-важното е отношението на управляващите, които се изявяват като някогашните чорбаджии, които карали аргатите си да им работят ангария (без заплащане). Българският адвокат трябва да държи на достойнството, което заслужава професията и мястото му в обществото. А ако ВАС има някакви притеснения да се опълчи срещу управляващите за такова беззаконие, по-добре да си подаде оставката и се изберат по-безстрашни хора. Какво доверие ще имат гражданите в адвокатите, че ще защитават интересите им, щом като не могат да защитят своите?!...
Антон Чакъров,
адвокат с над половинвековна юридическа практика
Стара Загора

Facebook logo
Бъдете с нас и във