Параграф22 Weekly

§22 Анализи

БЕЗЗЪБА ТЕМИДА МРЪСНИ ПАРИ СЪНУВА

Както писа в миналия си брой Параграф 22, главният прокурор Никола Филчев направи на участниците в парламентарните избори предложение, на което никой не можеше да откаже: те вкупом да забравят за реформата на повереното му ведомство поне за няколко месеца, а държавното обвинение запазва материалите за сделките с мръсни пари... в сейфовете и чекмеджетата си. Подобна хипотеза сигурно леко понамирисва на рекет, но случилото се през последните две седмици навява съвсем други мисли. На 6 юни (миналия понеделник), без абсолютно никакъв повод, Никола Филчев обяви, че е привърженик на идеята за тотална амнистия на незаконно придобите капитали в годините на прехода. Освен икономическия ефект, който щял да се получи при нахлуването на няколко милиарда евро свежи пари, Никола Филчев аргументира идеята си и със следните две изречения: Прокуратурата разполага със значителна информация за незаконен износ на милиони долари в чужбина и за множество сделки, извършени в чужбина, за да се избегнат данъци. Тази информация обаче невинаги е годна да се доведе разследването докрай.От своя страна политическият и бизнес елит съвсем правилно схвана посланието на Никола Филчев. В продължение на една седмица неговите най-компетентни представители съсипаха от критики идеята за амнистиране на мръсните пари, но и... съвсем забравиха за широко пропагандираната от тях жизнена необходимост от реформирането на държавното обвинение. Било - чрез изваждането на прокуратурата от съдебната система и подчиняването й на изпълнителната власт, било - чрез разбиването на единната и централизирана прокуратура (чл.112, ал.1 от Закона за съдебната власт) и делегирането на функционална самостоятелност на районните, окръжните и апелативните обвинения.Нещо повече. В предизборните дебати и декларации около по-нататъшния ход на съдебната реформа темата за бъдещето на прокуратурата постепенно заглъхна и днес, 12 дни след подхвърлянето на идеята за амнистията на незаконните капитали, основните конкуренти в битката на 40-ото Народно събрание си имат друга дъвка: кога и в каква степен трябва да бъде усъвършенстван проектът за нов Наказателнопроцесуален кодекс (НПК), внесен от правителството на НДСВ в парламента на 13 май. Всичко това обаче не пречи Параграф 22 да продължи още малко с темата за данъчните амнистии по света, защото резултатите им са показателни поне в едно отношение. Всеки, който е посегнал към опрощаването на борчовете към държавата само заради едното си оставане на власт, или си е вкарвал автогол (т. е. - легализирал е и парите на организираната престъпност), или е ставал за смях в очите на собствените си избиратели.Според обобщени данни, през последните 25 години данъчни амнистии са били обявявани в около 35 държави, плюс периодичното опрощаване на дълговете към хазната в отделни щати на САЩ. Почти навсякъде прилагането на данъчната амнистия е било съпроводено и със сериозни промени в данъчното законодателство, но въпреки това в нито един от случаите прогнозите за бързо попълване на бюджетните дупки не са се сбъднали. Анализите сочат, че подобен тип кампании постигат частичен успех само тогава, когато държавата успее да даде достатъчни гаранции на разкаялите се данъкоплатци, че наистина става дума за еднократно облагане на парите и имотите им, а не за саморазголване, от което ще се възползват по-късно полицията, данъчните и прокуратурата. На българските борци за тоталното легализиране на укритите и незаконно придобитите капитали би трябвало да направи впечатление и друго: че навсякъде по света амнистията е съпроводена от въвеждане на система за контрол върху произхода на съответните средства. Изключенията от това общо правило се наричат Русия и Украйна. Това обаче не е никаква новина, защото и тамошните слуги на Темида са безсилни в усилията си да ограничат организираната престъпност и корупцията поне до... европейско равнище. ИТАЛИЯНа Апенинския полуостров данъчна амнистия е обявявана общо четири пъти. През 1982 г. са събрани 100 млн. долара, а през 1984 г. - когато са помилвани само предприемачите и самоосигуряващите се италианци, на светло са извадени... 5 млрд. долара, което е ненадминат световен рекорд.Следващото опрощаване на данъците е обявено през ноември 2001 г. от финансовия министър Джулио Тремонти. То обхваща периода от 1 ноември 2001 до 15 май 2002 г., а целта е повече от амбициозна: да бъдат легализирани всички капитали, изнесени от страната или инвестирани в задгранични недвижими имоти, в ценни книжа, в предмети на изкуството и т. н. На всички разкаяли се данъкоплатци е предоставено право на избор - или да върнат всички пари и ценности в Италия, или да подадат данъчни декларации и да платят 2. 5-процентен данък върху тяхната декларирана стойност. Едновременно с амнистията италианските власти вдигат глобите за укриване на доходи и имущество от 5 на 25% от стойността му и въвеждат строга система за контрол върху произхода на амнистираните капитали. Според предварителните разчети, по време на кампанията в хазната е трябвало да постъпят 50 млрд. евро, но крайният резултат далеч надхвърля очакваното. В Италия са върнати само 56 млрд. евро (около една десета от всички пари на италианците зад граница), а данъчните приходи са 1. 4 млрд. евро. За най-голяма изненада на всички тази данъчна амнистия предизвиква трус в швейцарската банкова система, защото от тамошните трезори са изтеглени общо... 30 млрд. евро. В края на 2002 - началото на 2003 г. на Ботуша е обявена и четвърта данъчна амнистия. Тя обаче засяга само търговците и се простира върху три преки подоходни данъка.ГЕРМАНИЯВ Германия хората, скрили от държавата парите си, са помилвани само веднъж. Амнистията е обявена в началото на 2004 г., тя обхваща периода от 31 декември 1992 г. до 1 януари 2002 г., а кампанията приключва на 31 декември 2004 година. Според предварителните разчети, целокупният германски данъкоплатец притежава зад граница над 1 трилион евро, което означаваше, че при обявения еднократен данък от 25% в страната трябваше да се приберат около 20 млрд. евро. В края на кампанията обаче резултатите бяха повече от обезкуражаващи, тъй като от данъчните скривалища бяха извадени само... 6 млрд. евро. ИРЛАНДИЯВ родината на една от най-мощните престъпни организации - Ирландската армия за освобождение (ИРА), са проведени две общи данъчни амнистии. През 1988 г. данъчните приходи са около 750 млн. долара, а през 1993 г. резултатите са обобщени като... значително по-ниски. КАЗАХСТАНЕдинствената бивша съветска република, която до момента е успяла да убеди данъкоплатците си, че амнистията е хубаво нещо, е Казахстан. През април 2001 г. президентът Нурсултан Назарбаев подписва указ, по силата на който гражданите могат да легализират капиталите си, без да плащат никакви данъци върху тях, стига да ги депозират в специални сметки, разкрити в местни банки. Амнистията продължава само 20 дни, но в Казахстан са върнати и узаконени около 500 млн. долара. ПОРТУГАЛИЯБезспорен европейски шампион, защото за последните 25 години потругалските власти са обявили общо пет данъчни амнистии: 1981, 1982, 1986, 1988 и 2004 година. По време на първите четири кампании данъчите власти в Португалия, че са получили 40% от предвидените постъпления, а при последната данъчния амнистия през 2004 г. в страната са върнати общо 1. 2 млрд. евро. КИПЪРДанъчната амнистия в Кипър е проведена на два етапа. Първият е от есента на 2004 до 31 януари 2005 г. (данъчна ставка от 5%), а вторият етап е от 1 до 28 февруари, когато укритите доходи се облагат с 6.5-процентен данък. Общият размер на капиталите, извадени на светло, е 5. 34 млрд. долара, а данъчните постъпления се изчисляват на 255.3 млн. долара. Голямото обещание, което поемат кипърските данъчни власти, е, че след амнистията всички документи на разкаялите се физически и юридически лица ще бъдат унищожени, като бъдат запазени само техните индивидуални идентификационни номера и сумите на внесените данъци. ФРАНЦИЯДва са неуспешните опити на френската администрация да върне част от капиталите, изнесени зад граница или скрити по мазета и тавани. Първият е през 1982 г., когато е обявена обща данъчна амнистия и е въведена специална програма за връщане на парите, трупани в чуждестранни банки. В кампанията се включват само 2768 физически и юридически лица, а данъчните постъпления са едва 19 млн. долара, което е... 0.007% от очакваното. Четири години по-късно - през 1986 г., Франция прави втори опит да върне капиталите, изнесени зад граница, но резултатът отново е отчайващ. Този път на въдицата се хващат само 276 юридически лица, а в хазната постъпват 22 млн. долара, т. е. 0.008% от очакваното.РУСИЯРусия също прави два опита да накара гражданите си и бизнесмените да извадят парите си на светло. Първия път - през 1996 г., кампанията е отчетена като пълен провал. Резултатите от втората амнистия, обявена само година по-късно, се преценяват като... успешни, но постъпленията в бюджета отново са незначителни. Ето защо в годишното си изказване в парламента през април тази година, руският президент Владимир Путин отново отвори приказка за данъчна амнистия, но при данъчна ставка от 13 процента. ПОЛШАЗаконът за данъчната амнистия е приет от Долната камара на полския Сейм на 27 септември 2002 г. с аргумента, че по този начин ще бъде нанесен сериозен удар по организираната престъпност и корупцията. Предвижда се всички необявени доходи, които бъдат декларирани до 31 декември 2002 г., да се обложат с 12% данък. Според предварителните разчети на правителството, за последните пет години са укрити от държавата над 500 млрд. злоти (около 120 млрд. щ. долара), носещи данъчни приходи в размер на 14.4 млрд. долара. Офертата била примамлива, защото се предвиждало всички доходи, установени от властите след изтичането на крайния срок, да бъдат облагани със 75% данък. От друга страна обаче, тя е била придружена с известието, че всички държавни служители са длъжни да декларират доходите и имуществото си до края на април 2003 г., при това - без да се облагодетелстват по някакъв начин от данъчната амнистия. Именно този факт изиграва лоша шега на управляващото мнозинство, защото полският Конституционен съд преценява, че законът за данъчната амнистия противоречи на конституцията и го отменя. Те са следващитеГРУЗИЯ През октомври 2004 г. грузинският президент Михаил Саакашвили също посегна към данъчната амнистия като способ за оцеляване във властта. Очаква се съвсем скоро правителството да внесе в грузинския парламент проектозакон, с който ще бъде забранено на данъчните власти да проверяват какви са задълженията към държавата на физическите и юридическите лица, натрупани до 1 януари 2004 година. Отсега нататък никой няма да може да провежда данъчна проверка по задължения от предишни години, когато ширещата се корупция пречеше на предприемачите да правят бизнес. Те са плащали данъци, но често тези пари не са отивали в бюджета, а в джобовете на чиновниците, аргументира идеята си Михаил Саакашвили, допълвайки че данъчната амнистия няма да се отнася за онези, срещу които са образувани наказателни дела за укриване на данъци в особено големи размери. УКРАЙНАПрез 2004 г. правителството на Украйна подготвя законопроект за тотална амнистия на доходите на гражданите и на юридическите лица. Идеята е всички доходи, укрити от данъчните власти, да бъдат обложени с 10-процентен данък, като Върховната Рада (украинският парламент) забрани на компетентните органи да тормозят фирмите, легализирали доходите си. Според икономически анализатори, сивият сектор на икономиката осигурява препитание на 50% от украинското население, затова в проектозакона се предвижда още собствениците на всички фирми нарушителки да бъдат освободени от наказателна отговорност. Идеята за тотална амнистия е споделена и от сегашния президент Виктор Юшченко. На 9 февруари 2005 г. той декларира готовността си да доведе амнистията на капиталите докрай с аргумента, че по този начин ще елиминира транзакциите под масата. Другото голямо обещание на украинския държавен глава е, че ще прекрати завинаги гоненията срещу бизнеса и ще предложи нови административни механизми, които да регулират взаимоотношенията между бизнеса и държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във