Параграф22 Weekly

§22 Анализи

BG-омерта и за източването на европарите

Една дирекция за превенция, координация и противодействие не стига! Особено, ако в нея работят 30 души...

Знаете ли, че в държавата съществува институция, която се занимава с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, включително и далаверите около т.нар. "къщи за тъщи"? Ако не знаете, то е защото тази институция е създадена на принципа на омертата. 

 

Във въпросната институция, наречена Съвет за координация в борбата с правонарушенията (или Съвет АФКОС), засягащи финансовите интереси на Европейския съюз влизат цял куп висши чиновници, отговорни както за състоянието на държавата - по принцип, така и за управлението на средствата от Европейските фондове и програми. Или - както става ясно от карето - в този съвет са включени представители на абсолютно всички звена на изпълнителната и съдебната власт, които би трябвало да са "щит и меч" срещу всякакви нарушения и престъпления с евросредства.

Периодично избухващите скандали с измамни схеми около къщи за гости, евросубсидиите в земеделието, кандидатстването и усвояването на средствата по оперативните програми обаче доказват, че в АФКОС има нещо гнило. И то много, много гнило...

Много история, малко резултати

Ако кажем, че Съветът е от вчера и все още не е наясно със ситуацията, ще излъжем. Той е създаден преди три петилетки и половина със специално съчинен нормативен акт - Постановление № 18 на Министерски съвет от 04. 02. 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. А в структурата му е предвидено (още тогава!) съществуването и на специално звено, което пряко да разследва подобни измами - Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (по-известна като Дирекция АФКОС) в МВР. Така че 17-годишната история, предполагаща богати резултати, е налице.

Най-странният факт около АФКОС, който подсказва за съществуването на омертата на българска почва, е че дирекцията има ангажимент да докладва за установените нередности около усвояването на евросредства на по-голямата си "кака" - Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Освен това е длъжна да известява и самата Европейска комисия за нередностите, засягащи бюджета на ЕС. АФКОС докладва на ОЛАФ всички нарушения в рамките на втория месец, считано от края на всяко тримесечие. Тоест ако дирекцията изпълнява съвестно задълженията си, в европейската служба би трябвало да са

наясно с всякакви схеми,

далавери, афери, лъжи и кражби на евросредства у нас.

Дали?

В бр. 17 на "БАНКЕРЪ" бившият зам.-шеф на ДФЗ Виолета Александрова направо разби тази представа с признанието, че в България ОЛАФ е катастрофирала. Тя описа и причините - регистрираните от АФКОС нарушения (малко на брой, но от сърце) се докладват в европейската служба, която от своя страна ги препраща на прокуратурата. С което порочният кръг се затваря и в резултат на това за разследването на усвоените милиони по Програмата за развитие на селските райони - Ммярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, са образувани една... 21 преписки. Макар отдавна да е ясно, че поне половината от 746-те къщи за гости се оказаха "къщи за тъщи".

Според обобщената информация на АФКОС, посветена на нередностите с пари по оперативните програми и Кохезионния фонд през втория програмен период 2014- 2020 г., досега са регистрирани общо 248 случая, чието финансово изражение е

близо 11 млн. евро.

Горе-долу същото е било положението и през предишния програмен период - 2007-2013 г.: 255 сигнала за констатирани нередности, нанесени щети в размер на близо 23 млн.евро. С едно много важно уточнение: най-скъпи са били посегателствата върху европейските пари, раздавани от Фонд "Земеделие" и по Програма "Развитие на селските райони" - общо 22 млн. евро. С колко от случаите обаче прокуратурата се е заела, вече като престъпления по смисъла на Наказателния кодекс, от нийде данни взорът не види!

От информацията на АФКОС излиза, че по отношение на нередностите и измами с евросредства ние сме истински отличници - общо 34 млн. евро за за двата програмни периода. Или някакви си нищо и никакви десетина процента от всички български европари - 11 млрд. евро през 2007-2013 г. и 14.4 млрд. евро за 2014-2020 година (в "сметката" е включено и националното съфинансиране).

През юни 2019 г., или шест години след края на първия програмен период от еврочленството на България,

ЕС ни издърпа ушите

заради проблеми при усвояването на средства от европейските фондове. И отново заради най-скандалната програма - "Развитие на селските райони".

Казано накратко - Европейската комисия окончателно не ни призна разходи, направени със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и ни натресе две солени глоби на обща стойност 13.3 млн. евро. И в двата случая ставаше дума за общински проекти за селски пътища и канализация. В решението си Брюксел написа, че част от декларираните разходи не отговарят на изискванията и затова не могат да бъдат покрити. Ставаше дума за сметки, свързани с последната година на изпълнение (16 октомври 2014 - 31 декември 2015 г.) по отношение на програмен период 2007 – 2013 г. на Разплащателна агенция Държавен фонд "Земеделие".

Съдейки по отчетите на АФКОС обаче за нас отново иде светло бъдеще -

без глоби и санкции от ЕС.

През 2018 г., например, няма установени нови нередности. А Планът за действие за 2020 г., изготвен във връзка с Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС в периода 2014-2020 г., стриктно се изпълнява, похвалиха се от дирекцията. И се мотивираха с... кадрова статистика: в Главна дирекция "Национална полиция" вече са определени трима служители с длъжностни характеристики, свързани с противодействие на измамите, а в областните дирекции на МВР вече работят "цели" 27 такива служители.

Като добавим и щатно-структурните промени в ГДБОП през 2018 г., изразяващи се в създаването на сектор "Корупция в териториалните органи на държавната власт и измами с фондове на ЕС" към отдел "Корупция и изпиране на пари", в който са назначени общо 11 антимафиоти, гаранцията за това светло бъдеще е бетон.

Въпросът е какво мисли ЕС...

 

КАРЕ

Те са АФКОС! (АНТЕТКА)
 

Председател на Съвета:


 • Министър на вътрешните работи

Членове:


 • Заместник министър-председател;

 • Заместник-министър на вътрешните работи;

 • Министърът на икономиката;

 • Министърът на околната среда и водите;

 • Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 • Заместник-министър на финансите;

 • Заместник-министър на земеделието;

 • Заместник-министър на труда и социалната политика;

 • Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

 • Изпълнителният директор на Агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";

 • Заместник-председател на ДАНС;

 • Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие";

 • Изпълнителният директор на Агенция "Одит на средствата от Европейския съюз";

 • Директорът на АДФИ;

 • Изпълнителният директор на АОП;

 • Изпълнителният директор на НАП;

 • Директорът на Агенция "Митници";

 • Изпълнителният директор на Агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове";

 • Главният секретар на МВР.

Пълноправни участници  в заседанията на Съвета:


 • Главен  прокурор на Република България

Facebook logo
Бъдете с нас и във