Параграф22 Weekly

§22 Анализи

BG-РЕФОРМАТОРИТЕ ИЗНЕНАДАХА ЕВРОПА

Във вторник (21 март) те изпратиха заключенията си от февруарската си проверка за свършеното и несвършеното по Глава 24 - Правосъдие и вътрешни работи в София. В сряда сутринта министърът на евроинтеграцията Меглена Кунева изброи пред Висшия съдебен съвет основните препоръки на двамата контрольори, като изрично предупреди магистратите, че докладите на Шустер и Бьорнберг все още не са преведени официално. Двама та експерти поискаха:
- да се намалят правомощията на министъра на правосъдието;
- да се запазят правомощията на Висшия съдебен съвет по отношение на изготвянето на бюджета на съдебната власт;
- да се прави открит конкурс за всички свободни щатни бройки в магистратурата;
- да се намалят правомощията на административните ръководители на отделните съдебни звена;
- назначаването на магистратите да става при пълна прозрачност;
- да се изостави идеята министърът на правосъдието да организира квалификацията на магистратите;
- Висшият съдебен съвет да отстранява председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд;
- Националният институт на правосъдието да стане независим орган;
- Инспекторатът да бъде изваден от структурата на Министерството на правосъдието и да заработи под ръководството на Висшия съдебен съвет;
- да се намали броят на съдилищата, но да се запази щатът на съдиите, за да може по-добре да се разпределя техническото оборудване;
- съдиите да имат право да се организират в професионални асоциации;
- да се ограничи възможността за представяне на нови доказателства пред по-горните съдебни инстанции;
- да се въведе повсеместно по съдилищата случайният принцип за разпределяне на делата;
- Народното събрание да не приема докладите на председателите на двете върховни съдилища и на главния прокурор;
- да се създаде национален кадастрален регистър.
Освен това, министър Кунева вцепени кадровиците на Темида с още две зловещи новини. Първо - България има само един месец, за да покрие изискванията на евроекспертите. И второ - съществува реална опасност Брюксел да задейства правосъдната предпазна клауза от договора за присъединяването на България към Европейския съюз (т. е. - за срок до три години решенията на българските съдилища да не важат за страните членки на ЕС).
Кой знае защо вместо хладнокръвно да изчакат официалния превод на докладите и сдържано да убедят Брюксел, че наблюдателите му този път не са си свършили работата като хората, депутатите от управляващото мнозинство събраха очите на Европа с невротичните си реакции. Най-напред те погнаха министър Кунева като враг №1 на европейското ни бъдеще и вгорчиха живота й за отрицателно време. След това седнаха да умуват кой в коя европейска държава ще отиде, за да лобира за приемането на България в ЕС. А накрая решиха, че българският народ няма право да научи какво пише в докладите на двамата експерти, и затова им лепнаха по едно За служебно ползване.
Съвсем естествено, през тази напечена седмица народните представители изобщо не се сетиха за по-нататъшния ход на съдебната реформа, нито че имат задължения като законодатели в тази посока. С което изненадаха Европейския съюз още по-неприятно, защото по принцип Брюксел винаги е бил отворен за всякакви разговори и преговори със страните, кандидатстващи за пълноправно членство. Стига, разбира се, въпросните страни да имат що-годе конструктивни идеи и самочувствие, с което да ги отстояват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във