Параграф22 Weekly

§22 Анализи

БЮРОКРАЦИЯ И КОРУПЦИЯ ДУШИ ПОЛИЦИЯТА

В бр. 29 на Параграф 22 от 21 юли 2007 публикувахме материал под заглавието Народ и МВР - любов несподелена. В него стана дума за печалните резултати от одита на Сметната палата в МВР, чиято цел бе да разкрие докъде е стигнало министерството в реализирането на Стратегията за работа на полицията в близост до обществото за периода 30 октомври 2002 - 31 декември 2005 година.
Проверката, извършена по разпореждане на Румяна Георгиева - член на Сметната палата, е продължила от юли 2006 до май 2007 г. и обхваща: Главна дирекция Противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и превенция в Генерална дирекция Полиция; Областните дирекции Полиция - Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе и София-град; РПУ в Благоевград, Сандански, Поморие, Първомай, Русе, Ветово (както и Трето РПУ - Бургас, Второ РПУ - Пловдив, Първо и Шесто РПУ - София); Академията на МВР; Научноизследователския институт по криминалистика и криминология; Института по психология на МВР, както и дирекциите Пресцентър и връзки с обществеността, Международно сътрудничество, Инспекторат, Координация и информационно-аналитична дейност и Финансово и ресурсно осигуряване.
Според философията на стратегията основният приоритет на МВР е да създаде такива механизми, че полицейската работа да бъде синхронизирана с обществените потребности с цел повишаване на чувството за сигурност у хората.
Резултатите от извършената проверка (любезно предоставени на Параграф 22 от председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров) обаче показват, че партньорите в двойката мечта са си обърнали гръб и между тях не само цари смразяващо мълчание, ами негативните обществени реакции срещу работата на полицейските органи се засилват с всеки изминал ден.
Освен това в одитирания период работните групи от Сметната палата са обобщили и броя на подадените сигнали и жалби на граждани до МВР, които се отнасят единствено и само за ченгета, кривнали от правия път. А установените факти (с оглед данните в приложената таблица) са повече от трагични: през 2003 г. за различни нарушения са наказани дисциплинарно само четирима офицери и един сержант; през 2004 г. наказаните са четирима - трима офицери и един сержант, а през 2005 г. са санкционирани четирима офицери и петима сержанти.
Явно обаче два месеца след огласяването на резултатите от одита от по-нататъшния провал на стратегията Полицията в близост до обществото се тревожат само в Сметната палата, националните медии и отделни данъкоплатци с по-будна гражданска съвест. Колкото до политическото и професионалното ръководство на МВР, до края на октомври то трябва да изпълни общо 51 препоръки, констатирани от държавните одитори, но по нищо не личи, че подобно нещо ще се случи. На практика, разбира се, защото Румен Петков и хората му отдавна са се доказали като виртуози в писането на бляскави отчети и на хартия въпросните препоръки със сигурност ще бъдат изпълнени.

Черно на бяло (фаша)
КАРЕ

СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ ЗА НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПОЛИЦАИ

2003 г. 2004 г. 2005 г.

Неправомерна употреба на оръжие, помощни средства или физическа сила 58 85 74
Незаконосъобразно отвеждане, задържане или призоваване в поделения на МВР 56 64 63
Неправомерно претърсване, обиск или изземване на вещи, пари и документи 36 32 31
Неетично поведение при изпълнение на служебните задължения 19 44 34
Използване на служебното положение за лична изгода или изгода на трети лица 305 151 118
Неправомерни действия при разрешителна дейност на МВР 349 311 365
Неизпълнение на служебните задължения, бюрократично отношение или формализъм при изпълнение на служебните задължения 1082 929 780
Действия или бездействия, довели до нарушаване на правата и свободите на гражданите и затруднили дейността на други служби, държавни органи и организации 175 55 44
Неупражнен контрол над подчинени, укриване или омаловажаване на нарушения, извършени от подчинени 0 2 1

Facebook logo
Бъдете с нас и във