Параграф22 Weekly

§22 Анализи

БОДИГАРД - ТОВА (МАЙ) ЗВУЧИ ГОРДО

За обикновения простосмъртен битието на частния бодигард е населено с прелестни обекти с влажни погледи и е обвито с романтика и силни усещания. Трудовият делник е изпълнен с подвизи, а главният герой е безкомпромисен мъжкар, който винаги побеждава. Той с лекота убива комар от 150 метра с въздушен пистолет, управлява самолет или подводница с една ръка, майстори бомби от прах за пране или прониква в компютрите на ЦРУ и Пентагона с току-що изгорял компютър. Тази представа, разбира се, няма нищо общо с публичния имидж на българския охранител, който, в зависимост от собственика на фирмата, има два популярни образа. На широкоплещесто и дебеловрато биче, на което всичко човешко му е чуждо и което с еднаква лекота може да строши главата на бабичка (загледала се в новите дрехи на шефа) или да взриви бензиностанция, щото горивото било разредено. Той задължително има километрично досие в полицията, което не му пречи да се разхожда пред заведението, в което шефът има работен обяд, целия в черно и обрасъл с подутини от скритите (според него) пищови.На втората картинка, която се срещна главно по входовете на платените паркинги и гаражи, пред водните пързалки по морето или кварталните магазини от типа Наркооп, охранителят е обрисуван по следния начин: сприхав дядка (на видима възраст 65-70 години), с лекьосани кафяви панталони и още по-лекьосана оранжева риза. През зимата той е увит здраво в два ката дебели вълнени жилетки, а през лятото ходи разгърден до пъпа, за да се вижда отдалеч мрежестият му потник. Обикновено обядва хляб и сирене върху вестник, а през останалото време люпи семки под съпровода на оркестър Кристали и гледа сурово през дебели очила, чиято строшена рамка е залепена с безцветна лепенка...Добрата новина в случая е, че животът на българина става все по-пуст и по-пуст на подобен род персонажи. Лошата новина е, че това става бавно, а нормативната уредба на този вид професия е толкова оскъдна и еднопосочна, че на хоризонта почти нищо добро не се вижда. В момента частната охранителна дейност е регламентирана чрез два текста от Закона за МВР (чл.81б и чл.81в) и на Наредба NI-79 от 2000 г. на вътрешния министър, в които е указано кои лица имат право да практикуват подобна професия и по каква процедура става издаването и отнемането на лицензите за частна охранителна дейност. В същото време, по съвсем официални данни, в момента в България поне 130 000 души си вадят хляба като лични бодигардове, въоръжена и невъоръжена охрана на офиси, производствени халета, складове и тъй нататък. За никого не е тайна, че именно нормативната оскъдица направи думата охранител мръсна и затова амбицията на МВР и правителството да сложи ред в този деликатен бизнес е повече от похвална. Малко странно звучи (след тринайсетгодишно съществуване), но именно в чл.3 на царския проектозакон за частните охранители (внесен в парламента в края на март и минал на първо четене на 10 април) за първи път се дава конкретна дефиниция на професията им: това е дейност за защита на обекти, охрана на мероприятия, лица и на техни законни права и интереси от противоправни посегателства. Регламентирани са и правилата, по които ще се упражнява този занаят. Частна охрана ще може да се извършва само от юридически лица по смисъла на Търговския закон въз основа на писмен договор, сключен между охранителната фирма и нейния клиент. Това изискване - частният охранител да е регистриран като търговец, се свързва с намерението на правителството да засили контрола върху този тип бизнес, традиционно спадащ към сенчестата икономика. Още повече че заявлението за искане на лиценз от МВР задължително трябва да е придружено с цял набор от документи от най-различно естество: удостоверение за актуално състояние, копие от данъчната регистрация, номер по БУЛСТАТ и регистрация в НОИ, а също и документ, че кандидат-охранителят не дължи данъци. Към цялата тази купчинка трябва да бъдат приложени още свидетелства за съдимост на собствениците и шефовете на охранителната фирма, както и служебни бележки от Националната следствена служба, че срещу тях не са образувани наказателни производства за престъпления от общ характер. Ще се искат още удостоверения, че тези лица не се водят на психиатричен отчет, както и образци от служебните карти, отличителните знаци и униформите на гардовете.Законопроектът предвижда две форми на охрана - въоръжена и невъоръжена, като и в двата случая е необходимо охранителните фирми да получат разрешение от МВР за дейността, която смятат да развиват. Направен е и опит (пак за първи път) за регулация и на самоохраната, която ще се осъществява от щатни служители на съответната фирма. Занапред те задължително ще бъдат обособявани в самостоятелни звена, които ще охраняват единствено останалите служители във фирмата, фирмените обекти и имущество. Ако законът бъде приет, служителите във фирмените охранителни звена няма да могат да бъдат наемани от други юридически лица.Когато частна охранителна фирма иска да развива дейност на територията на цялата страна или в няколко области - разрешението се подписва от директора на Национална служба Полиция. Ако фирмата ще развива дейност на територията на една област - разрешението ще се издава от съответния директор на РДВР (за столицата - от директора на СДВР). До когото и да е адресирано искането обаче, то винаги ще се подава чрез директора на съответната регионална дирекция на вътрешните работи, където е регистриран търговецът. Това се прави, защото според чл.17, ал. 2 от проектозакона директорът на РДВР (или на СДВР) е длъжен да извърши служебна проверка за истинността на всички документи, приложени към молбата.Срокът за произнасяне по заявлението ще е един месец от датата на подаване на документите (или от момента, когато нередностите по тях са били отстранени). Всеки лиценз, независимо от това дали той е регионален или национален, ще важи за срок до три години. След изтичането му процедурата се повтаря.По-строгият контрол върху охранителната дейност може да бъде илюстриран и с разпоредбите за това, кога няма да се издава разрешение или издаденият лиценз се отнема:- когато частният охранител е укрил данъци, ако това е установено с данъчен ревизионен акт или наказателно постановление;- когато е обявен в несъстоятелност;- когато осъществява вид охранителна дейност, за която няма разрешение, или действа извън разрешените му граници;- когато се установи, че предоставя оръжие на лица, които нямат съответното право да боравят с него. При това, ако охранителната фирма се сбогува с разрешителното си, нейният собственик (или собственици) няма да може да кандидатства за ново в продължение на една година. Ако издаването на лицензът бъде отказано - карантината продължава само шест месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във