Параграф22 Weekly

§22 Анализи

БРИТАНИКА СРЕЩУ БУРГАСКАТА ОБЩИНА

Частно школо и общината на Бургас влязоха в съдебен лабиринт за апетитни имоти в града. Бургаският административен съд даде ход на делото, заведено от Частната профилирана гимназия с изучаване на английски език Британика срещу Общинския съвет.
На заседанието, проведено на 15 април, Трети състав на Административния съд разгледа жалбата на Британика против незаконосъобразните решения, приети от Общински съвет- Бургас на 28 февруари 2008 година.
Тогава общинските съветници гласуваха кметът на община Бургас Димитър Николов да започне процедура по разваляне на договора за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в бургаския комплекс Лазур. Освен това общинарите решиха да бъде прекратен приватизационният договор, сключен на 9 декември 2004 г., предмет на който бе покупко-продажбата на двуетажна бивша детска градина, намираща се в същия жилищен квартал. Мотивът на съветниците да гласуват за развалянето на сделката бе неизпълнение на поетите ангажименти от страна на купувача - частна езикова гимназия Британика.
Според адвоката на Британика Евгени Мосинов обаче общинският съвет в Бургас не е органът, който може да разваля подобен род сделки, а те са единствено и само в правомощията на Общинската агенция за приватизация, сключила сделката. Агенцията за приватизация е органът, оторизиран да извършва следприватизационен контрол, и тя е тази, която може да прецени дали да съди, или не Британика за неустойки по договора, дали да пристъпи или не към разваляне на самата сделка, уточни адвокатът.
Общинарски неомислици
В жалбата до Бургаския административен съд е отбелязано, че съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), когато става дума за разпореждане с недвижим имот, решенията се приемат с поименно гласуване на съветниците, което се отразява в протокола от заседанието. Това не е направено и при двете гласувания на общинарите. Според жалбоподавателите това нарушение налага отмяна на взетите решения. Освен това, според гимназия Британика, докладната записка, въз основа на която се иска развалянето на сделката за покупко-продажба, е напълно немотивирана, както немотивирани са и самите решения, а също не са взети предвид възраженията на засегнатата страна.
Наистина през февруари тази година общинските съветници в Бургас са гласували за развалянето на приватизационната сделка, без да направят това поименно, както се изисква по закон. Решението им обаче бе върнато от областния управител на Бургас като незаконносъобразно. След това вето бургаските общински съветници се събраха на поредно заседание през март и прогласуваха отново същото решение за разваляне на приватизационния договор. Тогава обаче те се сблъскаха с липсата на необходимите им 26 гласа за, тъй като гласуваха само 21 съветници.
Следващото заседание на административния съд по казуса гимназия Британика - община Бургас, е насрочено за 13 май, когато Общинският съвет - Бургас трябва да представи правилника за дейността си и правилника за дейността на общинската агенция за приватизация. Магистратите поискаха също да се запознаят с цялата преписка относно приватизационната сделка за двуетажната сграда (бивша детска градина), намираща се в к-с Лазур, ул. Карлово № 21, която стои в основата на предприетата от новия съвет кампания.
Сделката за частната гимназия Британика застана във фокуса на общественото внимание през ноември миналата година, когато се конструира новият общински съвет на Бургас. Мнозинството от съветниците на ГЕРБ и Атака в местния парламент начело с председателя на Общинския съвет Валери Симеонов са категорични, че сделката е в разрез с интересите на общината. През 2001 г. община Бургас обяви явен търг за сградата на бившата детска градина в бургаския квартал Лазур и имота от 5500 кв. метра. Търгът бе провален. Три години по-късно, през 2004 година срещу 600 000 лв. английската гимназия Британика става собственик на сградата, но не и на терена. Бившият кмет на Община Бургас Йоан Костадинов подписва договора за покупко-продажба.
Оказва се обаче, че учебното заведение не може да тегли банкови кредити и заеми, без да е собственик на терена. Тогава в заплетената история се появява лицето Георги Иванов, настоящ общински съветник в Бургас. Той решава да помогне на гимназията и с една от фирмите си Биоклима купува терена. Имах договорни отношения с Британика. Ставаше въпрос за придобиването на част от имота, твърди Иванов.
От година и половина насам обаче той нямал нищо общо с този имот, тъй като продал фирмата си Биоклима на трето лице. Така купувачът станал собственик и на терена, защото земята била в активите на компанията. Сделката е от частно-правен характер. Купувам терена от собствениците на земята и нямам задължения към общината, но ако тя се опитва да ми попречи, ще си търся правата в съда, закани се преди време на нарочна пресконференция самият Иванов…
Най-любопитната част в сагата Британика срещу общината всъщност е скрита в една
паралелна сюжетна линия
която на пръв поглед няма никаква връзка със съдебните отношения между двете спорещи страни. В средата на февруари тази година общинският съветник Георги Иванов скочи срещу...самата община. Той поиска от съвета да му изплати над 9 млн. лв. за два терена от 78 дка земя, намиращи се до Гробищния парк на Бургас.
В нотариална покана, изпратена на 11 февруари до кмета Димитър Николов, съветникът Иванов твърди, че общината чрез дружеството си Обреден комплес ЕООД извършва загробвания в двата терена повече от 25 месеца, без каквото и да е правно основание, и се облагодетелства от таксите, събирани от гражданите.
Съветникът посочва, че като реален собственик на терените се лишава от приходите, които би имал от тях. Според Иванов оценката на терените е 60 евро на кв.м., или общо 4 687 500 евро общо. В поканата си до кмета Иванов настоява общината да му изплати сумата, ако ли не - да му предостави в замяна шест терена в ж.к. Лазур и в Братя Миладинови за които има решение на предишния Общински съвет на Бургас.
Замяната на терени край Гробищния парк на Бургас с шест имота в двата апетитни квартала на града бе една от скандалните сделки на предишния общински съвет. Началото на скандала датира от март 2002 година, когато свободните места в бургаските гробища свършиха и общинското дружество Обредни ритуали реши да прескочи оградата, нагазвайки в частните имоти встрани.
Една от първите нотариални покани срещу
беззаконията на бургаските траурни ритуалчици
е изпратена до шефа на Общинското обредно дружество от Паскал Василев, собственик на един от имотите, на 4 март 2002 година. Той настоява погребенията в частния му терен да бъдат преустановени незабавно, а имотът да му бъде предаден във вида, в който е съществувал преди гробищната инвазия…
Три години по-късно Паскал Василев изпраща втора нотариална покана за преустановяване на погребенията в имота му - този път адресирана до кмета Йоан Костадинов.
За случилото се между двете нотариални покани - от март 2002 и септември 2005 г., свидетелства и потърпевшият от незаконната дейност на общинския Обреден комплекс Георги Иванов - тогава преподавател в Бургаския свободен университет (БСУ).
Според него нивите, които граничат с гробищата, са около 300 дка, а собствениците им - около 20 човека. През 2002 г. местата в бургаските гробища свършват и мъртвите започват да се населяват в съседство. И въпреки отправените сигнали от страна на шефа на Обредният комплекс Христо Николов до общината не са предприети мерки. От страна на собствениците на терените е отправено искане до община Бургас да бъдат обезщетени с други парцели или с пари, но всичко остава в сферата на приказките, а погребенията в техните парцели продължават да се множат.
През мандата 1999-2003 г. на Общински съвет - Бургас е внесено предложение за замяна, но съветниците отказват да го гласуват с мотив, че не може да се заменят земи в регулация със земеделски, уточни инж. Николай Милев, ексшеф на дирекция Управление на общинската собственост при общината.
И така стигаме до януари 2006 г., когато 78 дка ниви край бургаските гробища са изкупени от ЕТ Венус - 11 - Георги Иванов. Това е фирмата на настоящия общински съветник Георги Иванов.
Два месеца по-късно бургаският градоначалник внася предложение в Общинския съвет - Бургас за замяна на шестте общински имота със 78- те дка, собственост на едноличния търговец Георги Иванов.
А на 27 април 2006 г. общинарите одобряват сделката и записват решението си като точка №21 в протокола от 35-ото заседание на местния парламент. В деня, в който Общинският съвет - Бургас взема решението си за замяната на терените, Министерският съвет излиза със свое становище, според което позволява на общината да отчуждава въпросните спорни терени за обществени нужди.
Бургаската окръжна прокуратура моментално атакува сделката пред областния управител на Бургас Любомир Пантелеев, но безуспешно. Ето защо на 25 май 2006 г. прокурорът от БОП Станимир Христов внася протест в Бургаския окръжен съд, с който иска решението на бургаските общинари от 27 април да бъде отменено.
Делото последователно преминава през различните съдебни инстанции, докато най-накрая последната - Върховният административен съд - решава, че сделката е незаконосъобразна…
Въпреки това с поканата, изпратена до община Бургас на 11 февруари 2008 г., съветникът Георги Иванов настоява пред кмета на Бургас или да му бъде изплатена милионната сума, или да бъде извършена замяната на притежаваната от него земя край Гробищния парк на Бургас с шест терена в бургаските квартали Лазур и Братя Миладинови.
Случайно или не, два от терените, посочени сред възможните за замяна, граничат с терена, продаден на частната езикова гимназия Британика...

Facebook logo
Бъдете с нас и във