Параграф22 Weekly

§22 Анализи

"Бромак" поиска защита за акционерите

Посочете който и да е адвокат от списъка на Софийската адвокатска колегия и го назначете за особен представител на Корпоративна търговска банка, защото иначе няма кой да защити в съда интересите на акционерите и на вложителите в банката. С две думи, това е основното послание на молбата, с която мажоритарният акционер в КТБ - фирма "Бромак" АД, поиска да се назначи особен представител по делото за несъстоятелността на банката.

Особен представител всъщност означава адвокат. И той се назначава от съда тогава, когато при някоя от страните по спора има противоречие в интересите на представляваното лице и неговия представител. А в случая е точно така: КТБ по закон трябва да се представлява от квесторите. Те пък са назначени от БНБ. Именно Българската народна банка е ищецът, който отне лиценза на банката и поиска обявяването й във фалит. В тази ситуация логиката на искането за назначаване на отделен адвокат, който да защити правата на вложителите и акционерите, е повече от ясна.

Квесторите не само са били назначени от БНБ, която им е определила и заплатата. Те са получавали задължителни предписания за работата си от Централната банка и са се отчитали пред нея. Същите тези квестори са провели процедурата по "специален надзор" и са предложили на БНБ да бъде отнет лицензът на Корпоративна търговска банка, продължават да изброяват основанията си от "Бромак".

Според адвокатите квесторите и БНБ имат един и същ общ материалноправен и процесуален интерес - да влезе в сила решението на УС на БНБ за отнемане на лиценза на Корпоративна търговска банка и срещу нея да се открие производство по несъстоятелност. А това противоречи на интереса на всички акционери и вложители в КТБ.

Най-лошото обаче е, че според Закона за банковата несъстоятелност единствените, които имат право да обжалват решението на Софийския градски съд по делото за несъстоятелност на КТБ, каквото и да е то, са само квесторите и БНБ. А те имат общ интерес изобщо да не обжалват решението на СГС, ако той обяви банката във фалит, опасяват се от "Бромак".

"Това грубо нарушава конституционното право на жалба на КТБ", негодуват адвокатите. Според тях, ако съдът вземе решение за обявяване на КТБ в несъстоятелност, квесторите и БНБ може и да не го атакуват пред Апелативния съд. А акционерите в банката няма да имат каквото и да било средство за защита срещу решението на СГС, дори и то да е неправилно.

Искането ни за назначаване на особен представител е не само основателно, но и справедливо, а освен това с него се защитава и общественият интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система, твърди защитата на "Бромак" АД.  Дали и съдът ще сметне така обаче все още е неясно. До ранния следобед в петък по искането за назначаване на особен представител нямаше произнасяне. Разбра се само, че искането е било изпратено за становище до КТБ, която в момента се представлява от квесторите, БНБ, Фонда за гарантиране на влоговете и Софийската градска прокуратура.

Пак до петък следобед в информационната система на СГС нямаше отбелязване и за това дали съдът се е произнесъл за спиране на делото за фалита на банката. А към този момент срещу отнемането на лиценза на КТБ вече имаше три подадени жалби до ВАС: от "Бромак" АД, от "Бългериън Акуизишън Къмпани ІІ С.А.Р.Л." и от вложителя Орлин Петков Кунев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във