Параграф22 Weekly

Заплашената от екстрадиция в САЩ Гергана Червенкова и адвокатите й Златка Стефанова и Георги Варамезов

Българската държава да застане зад един свой гражданин

Очаквате ли окончателно решение от Софийския апелативен съд на предстоящото заседание на 19 юли? Ще допусне ли екстрадиция на Гергана?

nbsp;


Адв . З. С. - Готови сме да пледираме и делото да приключи. На това заседание съдът трябва да се произнесе с окончателен акт, но това ще стане само ако дойдат поисканите от САЩ документи. Или ако съдът реши да не ги чака повече. В случай че документите не дойдат, но съдът все пак прецени, че има нужда от тях, за да се произнесе по искането за екстрадиция, съдебното заседание ще бъде отложено за друга дата.

А има ли вероятност съдът да реши, че няма нужда от документите, след като сам ги е поискал?

- Българският съд е преценил, че тези документи му трябват, за да реши делото. Но в крайна сметка искащата държава е САЩ. Щом искат предаването на Гергана, те трябва да осигурят исканите от българския съд документи. Изтекли са два месеца, проведени са две заседания - съдът може да прецени, че е изчакал достатъчен срок.


Така постъпиха съдиите при искането на румънските власти да им бъде предаден Евелин Банев - Брендо...

nbsp;


Адв . Г. В. - Ако искащата държава, в случая Щатите, не предостави на българския съд исканите документи, значи не иска Гергана достатъчно аргументирано и настоятелно.

Всъщност нашият съд иска ли нещо повече от това, което се изисква според Закона за екстрадицията и Договора за екстрадицията между САЩ и България?

nbsp;


Адв . З. С. - Нито договорът, нито законът посочват конкретни документи, които са необходими за процедурата. Те посочват кои обстоятелства подлежат на преценка от съда. Например: повдигнато ли е обвинение, за какви престъпления, посочени ли са те като такива в законодателствата на двете страни (т. нар. двойна наказуемост), какво е предвиденото в искащата страна наказание, осигурява ли тя равни права на исканото лице. Ако там е предвидено примерно смъртно наказание, българският съд е в пълното си право да откаже екстрадиция.

Имате ли някаква представа защо американците не изпращат исканите от съда документи?

- Не, защото контактите са единствено по дипломатически път. Нашата държава се обръща към американската, която пък изисква документите от щатската прокуратура. Не знаем и дали е предприето нещо срещу другите посочени в обвинителния акт лица, които са американски граждани.


А имате ли някаква комуникация с правосъдното министерство, за да знаете какво всъщност става?

- Не, всичко минава през съда. Той е институцията, която решава. Ние документи директно не можем да искаме. Но по дипломатически път, включително и по инициатива на правосъдното министерство на американците, може да бъде зададен въпросът: Продължавате ли да държите на тази екстрадиция?


Смятате ли, че в този случай има нещо различно от обичайната практика по екстрадиция?

nbsp;


Адв . Г. В. - В юридически план тази процедура по нищо не се различава от обичайните. Нормална процедура с искане на една страна за предаване на лице, към което е повдигнато обвинение за извършено престъпление. Разликата е в гласността, която случаят доби. А това стана първоначално с изявления на МВР, че Гергана е виновна. На практика публичността дойде заради разминаването между тези твърдения и истината. Иначе процедурата по екстрадиция в рамките на Европейския съюз въз основа на европейска заповед за арест е още по-опростена - предаването става с един формуляр.

Г. Ч. - Не съм юрист, но от чисто човешка гледна точка ще кажа, че разликата е в пълната липса на доказателства за извършено от мен престъпление. Повдигнатите ми обвинения са просто едни твърдения. Ако изобщо може да се говори за доказателства, те са точно в обратната посока - че това деяние няма как да бъде извършено от мен.

nbsp;

Факт е, че ставащото с вас предизвиква подкрепа, а американското мълчание е озадачаващо.

nbsp;


Адв . З. С. - Не искаме в никакъв случай съдът да се чувства под натиск. Но Гергана има нужда от помощ от българската държава за това нейното мнение и нейните доказателства да бъдат приети за разглеждане от прокуратурата в САЩ. Не за да се повлияе на американското правосъдие, а за да му се помогне да стигне до истината. Ако това стане, искането за екстрадиция може да бъде оттеглено.

А има ли гаранция, че няма да последва ново?

- Именно там е основният проблем и затова държим американската прокуратура да проведе пълноценно разследване, а не да чака екстрадицията на Гергана. Проблемът на Гергана трябва да бъде разрешен в САЩ. На адвокатите й там са изпратени всички необходими документи, но американската прокуратура отказва да ги приеме и разгледа. България трябва да настоява това да стане. Наистина в процедурата по екстрадиция престъпна дейност и вина не се доказват, но с оглед на евентуалната непосилна гаранция, която биха наложили на Гергана в Щатите, последиците за нея биха били твърде тежки. Щом не може да плати един милион долара, ще трябва да лежи в затвора.


Адв . Г. В. - Ако американската прокуратура приеме изпратените й доказателства, преценката й дали да поддържа или да оттегли искането за екстрадиция ще е далеч по-обективна. Формално погледнато, ако нашият съд на 19 юли реши да откаже екстрадиция, няма пречка американците да поискат същото още на 20 юли. Това означава повторение на целия кошмар - ново задържане, престой в ареста и мъчително очакване на решение от всяка съдебна инстанция. Стремежът ни е българският съд да откаже екстрадиция не на формални основания като липсващи документи, а заради липса на двойна наказуемост, което е непреодолима преграда пред нови искания за екстрадиция.

nbsp;

Г. Ч. - Доколкото знам, обвинителният акт е издаден единствено за да поискат моята екстрадиция. За да се образува дело в САЩ, трябва да се мине през предварително изслушване пред съдия и пред разширен състав от съдебни заседатели - т. нар. голямо жури. И ако американската прокуратура разполага с всички доказателства, може просто да се откаже от неоснователен съдебен процес. Или ако реши да го води, да ме замести като обвиняема с отговорните за тази дейност хора във фирмата.

nbsp;

Как върви разследването по случая, водено от българската специализирана прокуратура?

nbsp;


Адв . Г. В. - Има досъдебно производство, за което информация не ни се дава, защото то е образувано и продължава да се води срещу неизвестен извършител. Поискахме от разследващите да ни предоставят иззетите от офиса на Гергана компютри, за да ги изпратим на американците. Получихме запис на съдържащата се в тях информация с експертиза и още една експертиза - на открити в офиса таблетки. И въпреки че разследването не е срещу конкретно физическо лице, от самото начало бяха блокирани сметки на знайни хора. Запорираха клиентските сметки на адвокатското дружество, което опита да плати хонорар на американските адвокати за защита на Гергана.

На какво според вас се дължат разнопосочните актове на българския съд - първоначално Софийският градски съд отказа екстрадиция, а после я допусна по указания на Софийския апелативен съд?

nbsp;


Адв . З. С. - Това е т.нар. преценка по вътрешно убеждение. При исканията за екстрадиция извън тези по европейска заповед за арест няма формален документ, въз основа на който да се направи еднозначна преценка. Затова първоинстанционният съд каза, че щом не е направено изрично искане за екстрадиция, няма такова искане. При това от шестте вида престъпления, за които американците искат екстрадицията на Гергана, нашият съд уважи само три. Но апелативният състав указа, че преценката за екстрадиция трябва да се направи с оглед няколкото изпратени от САЩ документа. Пак подчертавам, че целта ни е съдът да откаже екстрадиция на основание, че това, което американците смятат за престъпление, у нас не е престъпление.

Не смятате ли, че проблемите възникват нетолкова от различия в правните системи, колкото от факта, че американските власти са изключително чувствителни и преследват усилено всяка дейност, свързана с производство и разпространение на дрога? В случая става въпрос за лекарства, за които едва ли някой у нас допуска да имат наркотичен ефект.

nbsp;


Г. Ч. - Ами те са чувствителни на всяка тема, ако трябва да бъда откровена. Дори цигарите са включили в графа наркотици, но аз се запознах с техните списъци едва след като прочетох обвинителния си акт. Не съм лекар, нямах представа какви всъщност са тези лекарства и никога не съм живяла в САЩ, за да знам, че са в някакви списъци. Там съм ходила само веднъж през 1993 г. като ученичка. През 1993 г. бях в националния отбор по фехтовка и участвахме на световно първенство. В България, доколкото знам, също можеш да си купиш през интернет медикамент, който се продава в аптека. Аз например се интересувах от хапчета за отказване на цигарите и ги намерих в български сайтове.

Адв . Г. В. - Едно от нещата, които нашият съд изиска от САЩ, е приложимото законодателство за лекарствата. В една от изпратените от тях клетвени декларации пише, че Гергана е продала лекарства по рецепта, издадена от лекар, който не е прегледал пациента. Но това не е престъпление по нашето законодателство. Тук лекарят може да ти изпише лекарство по телефона и това не е дори нарушение, да не говорим за престъпление.

nbsp;

Гергана, никой във фирмата ли не допускаше, че има нещо незаконно в дейността й? Не се ли питахте защо е необходимо английска фирма да продава лекарства на американски клиенти от български офис?

nbsp;


Г. Ч. - Не, не сме подлагали на съмнение дейността й. Нали сме глобално общество - вече не е проблем да се работи откъдето и да било и за която и да било компания. Всеки знае, че разходите у нас са далеч по-ниски от тези в развитите страни, и собственикът на дадена компания пести средства - за труд, за осигуровки, за наеми, за консумативи и т.н. Брат ми например живее в Англия от известно време и като шофьор получава пет пъти повече пари, отколкото взимаше в България за същата работа. Аз не съм взимала никакви решения, това правеше само собственикът и управител на фирмата. Не сме подлагали на съмнение решенията му, защото е магистър-фармацевт, ръководил е фармацевтични компании в цял свят. Сега бизнесът му е съсипан.

Имате ли упрек към някого за случилото се?

- Не, абсолютно към никого. Включително към работодателя ми, който ми изказа пълната си подкрепа. Винаги ще съм отворена и готова да помагам на разследването, нямам намерение да го възпрепятствам. Просто имам молба към българската държава да ми помогне да докажа невинността си, без да се разделям с моето семейство. Много е стресиращо да прекараш поне година и половина-две в ареста на чужда държава, и то когато искат да те осъдят на 68 години затвор. А аз задължително ще съм в ареста, защото няма да мога да си покрия гаранция от един милион долара, каквато ще ми наложат, понеже съм чужденец. Дори ако продадем имуществото на цялата ни рода.


Адв . Г. В. - Апелът ни е да не допуснем втори либийски случай, макар че паралелът между медицинските сестри и Гергана не е особено коректен. За част от обвиненията срещу сестрите, като например производство на алкохол, имаше основания, няма какво да се лъжем. Докато в случая на Гергана невинността й е еднозначна и несъмнена.

nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;Facebook logo
Бъдете с нас и във