Параграф22 Weekly

§22 Анализи

БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ЗАМЕСЕНИ В КОНТРАБАНДЕН КАНАЛ

Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Сметната палата не са констатирали нарушения при усвояването на европейските фондове през миналата година, обяви в четвъртък заместник-министърът на вътрешните работи Бойко Коцев. Тази констатация е залегнала в приетия от правителството доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейските общности (AFCOS) за 2003 година. Оперативната дейност на съвета е свързана със защитата на финансовите интереси на Европейския съюз преди всичко по отношение на акцизните стоки и усвояването на средства от европрограмите, уточни Коцев. В тази връзка НСБОП продължава проверката на лица и фирми от България, участвали през миналата година в контрабанден канал за алкохол и цигари, нанесъл щети за над 10 млн. евро в бюджета на ЕС от невнесени мита и акцизи. По думите на заместник-министъра, в контрабандата са били замесени лица и фирми от шест-седем страни, членки на Евросъюза. Той обясни, че случаят е единичен, а сигналът е бил получен от Брюксел, където се събира цялата информация от оперативно-следствените действия. След окончателното обобщаване на доказателствения материал случаят ще бъде предаден на съдебните органи. През миналата година НСБОП, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Сметната палата са извършили около 250 проверки за нарушения при усвояване на предприсъединителните фондове на ЕС - ФАР, ИСПА и САПАРД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във