Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЦЕКО ОКОНЧАТЕЛНО СЕ СБОГУВА С ТЕМИДА

Филчевистът Цеко Йорданов вече окончателно може да каже сбогом на съдебната власт и да поеме по пътя на... свободната практика. Във вторник (12 юни) петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на бившия прокурор от Върховна касационна прокуратура срещу решението на Висшия съдебен съвет да го уволни дисциплинарно.
В мотивите си висшите магистрати приемат, че решението на съвета е законосъобразно. От данните в предложението и в дисциплинарното дело, които по съществото си не са оспорени като факти и обстоятелства от жалбоподателя, се изяснява, че поведението на Цеко Йорданов като висш магистрат е особено укоримо, тъй като се е намесвал в дейността на прокурори по преписки, които не са му възлагани, изготвял е незаконосъобразни постановления, образувал е предварително производство срещу следовател, без да му е снет имунитетът по съответния ред, прекратявал е дела, без да е извършено разследване от прокурор във ВКП, пишат в мотивите си петимата съдии от ВАС.
Според тях през последните години Йорданов е показал несъвместимо със заеманата длъжност поведение на магистрат, извършвайки действия в противоречие на законови разпоредби, с които той е бил запознат. Поведението на филчевиста противоречало и на Правилата за професионална етика на прокурорите в България, което също е тежко нарушение и накърнява престижа на съдебната власт.
На 4 юли 2006 г. главният прокурор Борис Велчев внесе във ВСС предложение за дисциплинарно уволнение на Цеко Йорданов. Според мнението на Велчев в продължение на години той грубо е нарушавал служебните си задължения и по непоправим начин е уронил престижа на съдебната власт.
Нарушенията на Цеко Йорданов видяха бял свят по време на проверката на ВКП, разпоредена от главния прокурор в началото на март 2006 година. Тогава бе установено, че през ревизирания период - 2001-2005 г., Цеко Йорданов е забавил цял куп дела, не е изпращал преписи от постановленията на заинтересованите страни, изземвал е правомощията на по-нисшестоящите прокуратури и е решавал дела, които не са били от неговата компетентност.
На 26 юли 2006 г. ВСС сформира тричленен дисциплинарен състав, който да реши дали молбата на Велчев трябва да бъде удовлетворена и Цеко Йорданов да бъде уволнен.
На 7 февруари комисията в състав Евгений Стайков - председател на Софийския апелативен съд (САС), Владимир Иванчев - шеф на Софийския окръжен съд (СОС), и председателят на Варненския апелативен съд Виолета Бояджиева внесоха резултатите от проверката във ВСС. За най-голяма изненада на всички членове на съвета и на журналистите те предложиха скандалният прокурор само да бъде понижен в длъжност за срок от две години, защото по част от описаните в молбата на Велчев случаи на нарушения Цеко Йорданов бил невинен.
Шокиран от предложението, главният прокурор дръпна гневно слово пред колегите си от ВСС. Ние наказваме г-н Йорданов само за посоченото в моето предложение. А не за стила му, не за това, че символизира един тягостен период в прокуратурата, не за това, че е разрушил вярата на редица млади прокурори в професионалната свобода. Не искам г-н Йорданов да решава повече човешки съдби, каза тогава Велчев пред членовете на ВСС. Думите му уцелиха десетката и в крайна сметка надделя справедливостта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във