Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЦЕЛТА ТРЯБВА ЗАЕДНО ДА СЕ ДЪРЖИ ПОД ОКО

Д-р Хелмут Палдер, завеждащ отдел в Министерството на правосъдието на Бавария, пред в. БАНКЕРЪД-р Палдер, бихте ли казали нещо повече за сътрудничеството между България и Бавария в областта на правораздаването. И изобщо как се стигна до него?- Сътрудничеството започна през 1996 г. на един правен форум. България там също участваше. След това Бавария се заинтересува от един проект, който вашата страна бе заявила в Европейския съюз. Погледнахме го, преценихме, че има какво да кажем по този проект, и кандидатствахме. Вие добре познавате условията и у нас, и в Западна Европа. Европейският съюз неотдавна даде срок за евентуалното членство на България през 2007 година. Това засяга и темата правосъдие.- Много се радвам за този успех на България. Няма никакво съмнение, че страната ви продължава ориентацията си към Европейски съюз. От гледна точка на историята пет години не са сериозно време, но през тези пет години трябва да се свърши много. Включително и в областта на правосъдието. Но ако наистина всичко върви така, както е с този проект, в който участваме и който наблюдавам повече от една година, то България ще се справи. До какви практически резултати доведе това правно сътрудничество? - През последните шест месеца ние изследвахме условията в българската прокуратура. Аз мисля, че го сторихме толкова обстойно, колкото никой друг. На тази основа направихме каталог с шестдесет препоръки. Българската прокуратура ги взе предвид и вече ги прилага. Конкретно става дума за създаването на специални отдели за борба с организираната престъпност и корупцията, за подобряването на условията на работа. Препоръчахме и създаването на защитена база данни, за да се знае дали с обвиняемия прокуратурата вече се е занимавала, дали е бил в затвора и т.н. Всичко това струва много пари и коства много енергия, но е необходимо.Как оценявате взаимодействието между институциите в България, които се занимават с правораздаване? Какво значи максимална независимост на прокуратурата, тя да е добре йерархически построена и финансово осигурена? Което всъщност е препоръка на Съвета на министрите на Европейския съюз от 2000 година.- Знаете ли, лесно е да се каже - осигурете прокуратурата добре финансово. Трябва обаче реалистично да се погледнат възможностите на държавата и нейния бюджет. Реалистично предложение е тези институции, които работят в сътрудничество с прокуратурата, да разберат, че е е необходимо да работят заедно, а не един срещу друг. И тук ще се позволя една критична дума. Когато започнахме проекта, забелязахме, че институциите в България се противопоставят една на друга и още в началото казахме, че това не бива да продължава. Целта трябва заедно да се държи под око, а целта е борбата с престъпността. Но аз съм оптимистично настроен, защото след половин година виждам съвсем реален напредък. С удоволствие констатирам как полицията и прокуратурата веч се разбират, как заедно организират групи за развитие, как при проблематични случаи взаимно се информират. Заслугата е и на главния прокурор Филчев и на генерал Борисов. И двамата ми казаха, че не биха могли да желаят по-добро сътрудничество от сегашното. Това е чудесно, но то трябва да продължи и във всички инстанции надолу, да не се ограничава само в разбирателството между двете силни личности, а преди всичко в този процес да се включат и другите институции. Искам още нещо да кажа по този въпрос. По мое впечатление е голяма заслугата и на президента Първанов. Той организира кръгла маса, на която каза: Момчета, време е да работите заедно, а не един срещу друг.Можем ли да кажем, че сътрудничеството в правораздаването съкращава разстоянието между двете страни?- С разширяването на Европейския съюз все повече ще се срещат не само мнения, хора, култури, но повече ще се срещат и престъпниците. Затова трябва да имаме все по-ефективно работещи прокуратури и в България, и в Бавария.Д-р Палдер, благодаря за това интервю.

Facebook logo
Бъдете с нас и във