Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Ченгетата изпревариха военните по заплати

Служителите на МВР действително очакват новия закон за МВР с нетърпение. Текстовете му увеличават коефициентите за изчисляване на заплатите във вътрешното ведомство, т.е. възнагражденията ще станат по-големи.


В проектозакона е записано следното: "Брутното месечно възнаграждение на държавните служители на МВР се състои от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения. Държавните служители получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за най-ниската изпълнителска длъжност - не по-малко от 2.3; за най-ниската младша изпълнителска длъжност - не по-малко от 1.6. Конкретният размер на основните месечни възнаграждения на държавните служители се определя от министъра на вътрешните работи съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и съгласно вътрешните правила за работната заплата."


В момента тези коефициенти са съответно 2.1 и 1.4. Очевидно Станишев е прав да твърди, че служителите на МВР имат интерес от по-бързото приемане на закона, тъй като заплатите им ще бъдат увеличени. Това ще се отнася не само за държавните служители. Увеличават се коефициентите и за тези, които са по трудово правоотношение: за тези с висше образование - от 1.6 на 1.8, и за средно образование - от 1.1 на 1.3. Сравнението на коефициентите в МВР и в армията показва, че коефициентът за най-ниската изпълнителска длъжност в МВР става по-голям от този за възнагражденията на офицерите от армията, независимо каква длъжност заемат. В МВР той ще бъде 2.3, а в армията - 2.2.


Наред с това новият закон премахва категориите за държавните служители и съответните им специфични наименования и запазва конкурсното начало при назначаване на държавна служба в системата при условия и ред, определени с наредба на министъра. Процедурите на кадровия подбор са оптимизирани, като назначаването и преназначаването на младши изпълнителски длъжности вече се възлага на ръководителите на структурите на МВР. Законопроектът въвежда изключение от провеждането на конкурс за назначаване на държавна служба за лица, които са държавни служители в службите за сигурност и обществен ред или такива по Закона за държавния служител, ако отговарят на изискванията за работа в МВР. Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока длъжност въз основа на оценка на професионалната дейност.


Логично след атаката срещу текстовете от закона опозицията направи всичко възможно да предизвика напрежение между МВР и Министерството на отбраната, тъй като проектозаконът на вътрешното министерство очевидно ще донесе повече облаги за служителите му за сметка на военните. Депутати от ГЕРБ поискаха повишаване на коефициентите за изчисляване на размера на военните заплати по аналогия с внесения от правителството в парламента законопроект за МВР. Предложенията не бяха приети. А поправките предвиждаха промяна на коефициентите, с които се увеличава месечното възнаграждение за военнослужещи спрямо базата, което се приема ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България. За офицери се предлагаше коефициент не по-малко от 2.3, а за офицерски кандидати и сержанти не по-малко от 1.8. По сега действащия закон коефициентите за офицери са не по-малко от 2.2; за офицерски кандидати и сержанти - не по-малко от 1.75, и за войници (матроси) - не по-малко от 1.6.


От ГЕРБ се мотивираха, че с такива промени ще се запази положението на равни права на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи по отношение на определяне на възнагражденията в двата сектора - конкретният размер на основните месечни възнаграждения на военнослужещите и на цивилните служители да се определя от министъра на отбраната съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и съгласно вътрешните правила за работната заплата. Същият текст е записан и в проектозакона за МВР. Според вносителите в противен случай ще се стигне до сериозни диспропорции във възнагражденията в двата сектора, въпреки че Законът за държавния бюджет определя една и съща база на основното месечно възнаграждение както за МО, така и за МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във