Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЧИНОВНИЦИ ОТ РАЙОН СЛАТИНА ВЪСТАНАХА СРЕЩУ КМЕТА СИ

Щастието да бъдеш кмет цели три мандата се постигат малцина. Кой заради честност, кой поради трудолюбие. Такива обаче изобщо не притежава кметът на столичния район Слатина Орлин Пошев, който вече 11 години седи на кметското кресло. За годините на своето управление той успя да създаде стройна система от корупционни практики и схеми, които са станали нарицателни за гражданите на района.
Тези редове отправиха на 19 юли 2006 г. до сдружението Клуб - Журналисти срещу корупцията неговите доскорошни заместници Милчо Стоилов и Николай Дилков, дисциплинарно уволнената главна архитектка в кметството Румяна Бръшкова, Мая Монева - началник на отдел Общинска собственост в район Слатина и още четирима експерти в кметството.
Сексскандал с подчинена на Орлин Пошев дава началото на серия разкрития за съмнителни действия, които кметът е извършвал през всичките години на управление, започват разказа си неговите служители.
Пошев завързва любовен роман с главната експертка в отдел Образование в общината Радка Кънчева. Кметът използвал служебното си Пежо, за да води новата си изгора на вилата си в софийското село Хераково, както и на почивка на морето. На Черноморието обаче влюбените имали нещастието да бъдат засечени от Румяна Бръшкова. За да няма повече неприятни срещи с други негови подчинени, Пошев покривал служебното си возило с чергило.
През октомври 2005 г. настъпва разрив в любовния тандем. Кънчева разкрива пред колегите си, че личната секретарка на Пошев - Мария Бакърджиева, е назначена на две щатни длъжности, като за едно и също работно време взима две заплати в размер общо на 813.12 лв. месечно. тази бъбривост не се харесва на Орлин Пошев и той не само че слага край на интимните си отношения с Кънчева, но на 12 декември 2005 г. сюрпризира предколедно доскорошната си любима със заповед за дисциплинарно уволнение.
Напористата експертка обаче не остава длъжна на Пошев и само седмица по-късно (на 19 декември) изпраща жалба до кмета на Столичната община (СО) Бойко Борисов. Проверката по случая поемат двама служители от отдел Инспекторат към СО - В. Георгиев и П. Новков. За около три месеца ревизорите констатират, че уволнението на Радка Кънчева е необосновано и немотивирано. Освен това Кънчева волно или неволно е установила допуснати нарушения в щатното разписание, с което е станала неудобна и е уволнена. Правото за неговата отмяна е в правомощията на работодателя и съда. До този извод те стигат, след като се запознават с предоставените писмени доказателства и устни обяснения на засегнатите страни и на служители в община Слатина.
Разкритието провокира подчинените на Пошев да развържат езиците си за всички недостатъци и нарушения във водената от него политика. Думите на служителите стигнаха до ушите на столичния кмет Бойко Борисов. На редовното заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 26 октомври той поиска предсрочното освобождаване на Пошев. Предложението за уволнението СОС ще обсъди на заседанието си на 9 ноември.

Търговете или тяхната липса
Една от най-сериозните констатации е, че за 11 години на кметския стол Орлин Пошев не е разпоредил извършването на нито една процедура или търг за отдаване под наем на павилиони, сергии и други обекти (т.нар. преместваеми съоръжения). Според заместниците му и според уволнената главна архитектка Бръшкова Пошев еднолично решавал на кого да даде или да не даде сергия под наем.
Освен това кметът не бил внесъл за одобрение в дирекция Архитектура и градоустройство към Столичната община изготвените още през 1999 г. от арх. Румяна Бръшкова списъци с намиращите се на територията на район Слатина преместваеми обекти. Според подчинените на Пошев така той е нарушил Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти и рекламните елементи.
В отговор Пошев определя обвиненията като голословни и неподкрепени с конкретни факти и данни. Той прехвърля вината за неизготвяне и невнасяне на списъка със съоръженията на главната архитектка.
Нещо повече - той извади на бял свят разрешителни, които Румяна Бръшкова е подписвала за строежи или ремонти на сгради на фирма КОМЕРС инженеринг. Фирмата не е случайна, тя е собственост на съпруга на архитектката - Румен Бръшков. Справка в информационната система Дакси сочи, че фирмата е с основна дейност Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации.
Пред репортер на Параграф 22 кметът Пошев заяви, че Бръшкова на няколко пъти е нарушавала чл.29а, ал.2 и ал.3 от Закона за държавния служител (ЗДС), в който е записано: Държавният служител е длъжен да не участва при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато той или свързаните с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност. Държавният служител писмено уведомява органа по назначаването.
На 14 юни 2004 г. Румяна Бръшкова издава разрешение за строеж на съпруга си и на още няколко лица. А на 25 юли 2005 г. главната архитектка на община Слатина издава удостоверение за въвеждане в експлоатация на сграда, на която възложител и строител е КОМЕРС инженеринг. Естествено Румяна Бръшкова отрече пред Параграф 22 да е нарушавала закона и да е давала различни разрешителни на брачната си половинка.
Прецакването с болничните листове
На 13 юни тази година Румяна Бръшкова излиза в болнични. Тя е представила общо шест болнични листове до момента, които са издадени от Първа многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ). Заболяванията са няколко - хипертонична сърдечна болест, хипертонично сърце, нетоксичен единичен възел на щитовидната жлеза и мозъчносъдова болест.
Странното в случая е, че само ден след като Бръшкова излиза в болнични, Пошев я уволнява дисциплинарно. Заповедта за уволнение е връчена при отказ в присъствието на двама свидетели - служителките от кметството Цв. Илиева и Н. Врана. Въпреки това, според Кодекса на труда (КТ), работодателят не може да уволни свой служител, докато той е в отпуск по болест. Румяна Бръшкова, явно научила правата си, не се връща на работа, а продължава да представя болнични листове.
На 1 август Пошев праща молба до Националния осигурителен институт (НОИ), в която моли да се извърши проверка на всичките болнични листове, представени от главната архитектка. Отговорът пристига на 12 октомври. Според НОИ всички те трябва да се отменят, защото са издадени в несъответствие с разпоредбите на наредбите за медицинска експертиза на работоспособността (НМЕР).
Писмото от НОИ завършва с думите: Прави впечатление, че болничните листове, издадени с кардиологични диагнози, не са подкрепени със специализирани изследвания като ЕКГ, холтер ЕКГ, ехокардиография. Впечатление прави и разнообразието на диагнозите, с които са издавани болничните листове.
След като получава отговора от НОИ, кметът Пошев вече спокойно може да си разчисти сметките с непокорната архитектка. Но пак има въпрос без отговор: защо той не се е обърнал най-напред към осигурителния институт и после да я уволнява дисциплинарно, а е действал точно обратното и така е нарушил Кодекса на труда. И е дал възможност на Румяна Бръшкова да си търси правата в съда.
Далаверата с общински жилища
На 29 юни 2001 г. с решение на Министерския съвет (МС) държавата прехвърля безвъзмездно на район Слатина държавна собственост, намираща се в бл. 3 на ж.к. Гео Милев. Условието е партерните етажи, в които се помещават офиси, да останат за наематели, определени от изпълнителната агенция Академика към Министерството на образованието и науката (МОН).
Двамата заместници на Пошев - Николай Дилков и Милчо Стоилов, извършват собствена проверка какви са приходите на район Слатина от наемите във въпросните жилища. Скандалът с Пошев вече е в разгара си и всеки гледа да изобличи другия.
Проверката на двамата приключва на 16 март 2006 година. Резултатите са поразителни. Оказва се, че за пет години 63 наематели не са дали нито лев наем в хазната на общината. Задълженията за наем възлизат на 17 000 лв., а за битови отпадъци надхвърлят 60 000 лева. Дължими суми има и за вода и топлоенергия.
В същия бл. 3 в кв. Гео Милев вече е прекратен договорът за наем на живеещите в ап. 416 на вх. Б, но... не е издадена заповед за освобождаване на жилището. Затова наемателите продължават да си живеят необезпокоявано, твърди началникът на отдел Общинска собственост Мая Монева. Отговорът на Пошев, който се получи в редакцията на Параграф 22, е съвсем простичък: За наемателите, неизплатили наеми и консумативи кметът издава заповеди за принудително изземване на общински жилища. Може правомощията на кмета да са такива, но дали те се спазват - на този въпрос отговор в Параграф 22 не бе получен.
Хартиената атака
На 17 март 2006 г. заместниците на Пошев - Николай Дилков и Милчо Стоилов, подават сигнал до тогавашния градски прокурор на София Бойко Найденов, в който описват всички нарушения на шефа си. Проверката на случая е възложена на обвинителя Станчо Димитров от Софийската градска прокуратура (СГП). Тя все още не е приключила.
На 25 април Пошев, разбрал за прокурорската проверка, уволнява заместника си Дилков заради драстични нарушения на трудовата дисциплина. В заповедта кметът на район Слатина се позовава на два текста от Кодекса на труда (КТ) - чл.187, т.10, който гласи: Нарушения на трудовата дисциплина са неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение. Другият текст, на който се позовава, е чл.190, ал.1, т.7, съгласно който: Дисциплинарно уволнение може да се налага за... други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
Другото тежко нарушение на Дилков било, че чрез фирмата си ЕТ Рош-ко-Николай Дилков развивал дейност несъвместима с функциите и длъжността заместник-кмет на район и в противоречие с императивните разпоредби на чл. 41,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната власт (ЗМСМА), който гласи: Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да бъдат ръководители на политически партии, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. Заповедта за уволнение Дилков получава в жилището си... също по време на отпуск по болест.
Въпреки че са сигнализирали държавното обвинение, Дилков и Стоилов не стоят със скръстени ръце. През юли тази година те пишат нови сигнали за извършени от Пошев нарушения и ги подават до кмета на София Бойко Борисов и до всички политически партии в Столичния общински съвет (СОС). Подписи под жалбите слагат освен тях още осем служители в район Слатина.
Голямата община
Постоянната комисия по етика в СОС прави собствено разследване по случая и стига до извода, че кметът на район Слатина Орлин Пошев трябва да бъде освободен от длъжност. Членовете на комисията успяват да съберат и нужните 31 подписа ( 50%+1 от общия брой съветници) за свалянето на Пошев и на 26 септември 2006-а внасят искане за неговото уволнение в СОС. Вотът се насрочва за 28 септември.
До уволнение на Пошев, обаче, на този етап не се стига. Според Николай Дилков и Мая Монева - той е човек на Стефан Софиянски. Ден преди СОС да разгледа предложението за освобождаване от длъжност на кмета на район Слатина, се разиграла следната сценка. На 27 септември Софиянски събрал членове на ССД и СДС и им заявил, че докато е председател на ССД, негов човек няма да бъде махан от такъв важен пост.
Затова Дилков и Монева въобще не се изненадали, че на следващия ден (28 септември) СОС решава Пошев да... остане на поста си. За махането на кмета на Слатина гласуват 26 съветници. Простата аритметика показва, че петима души са променили позицията си, защото подписите под предложението за освобождаване, както вече бе казано, са били 31.
Агенти на Румяна Бръшкова я информират, че голяма част от общинските съветници са получили странни позвънявания по мобилните си телефони точно по време на вота за съдбата на Пошев. Те са били убеждавани да отхвърлят предложението за неговото уволнение. И част от уговорките наистина хващат декиш. Орлин Пошев все още е кмет на район Слатина.
Но, както се казва по друг повод, всяко нещо с времето си. Цялата дандания и проверки около Пошев провокираха търпението на столичния кмет Бойко Борисов и на редовното заседание на Столичен общински съвет (СОС) на 26 октомври той поиска неговото предсрочно освобождаване.
Освен Пошев на мушка са още трима районни кметове (Йордан Йорданов - на район Витоша, Венета Йовчева - на район Банкя, и Георги Савов - на район Илинден). Предложението на столичния градоначалник за уволнението на районните кметове ще се разгледа още на следващото заседание на СОС в четвъртък (9 ноември). Този път съветниците може и да се вслушат в гласа на Борисов и току-виж вотът се оказал нетолкова щастлив за кмета на район Слатина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във