Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ДАНИЕЛА ДОКОВСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЗА ШЕФ НА АДВОКАТИТЕ

Адвокатите от цялата страна са изправени пред отговорна задача. Те трябва да изберат нови състави на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), на контролния съвет и на дисциплинарния си съд.
В четвъртък (24 януари) изтече срокът, в който адвокатските колегии в страната могат да внасят номинации за ново ръководство. Параграф 22 научи, че засега има едно-единствено предложение за шеф на Висшия адвокатски съвет - това на Даниела Доковска. Тя е сред най-известните адвокати в страната, защитавала е Тодор Живков, Дилян Дорон, Андрей Луканов, банкерите Емил Хърсев, Румен Сербезов и Захари Желязков, Стефан Софиянски от БНС, Атанас Атанасов от ДСБ, представляваше Емел Етем от ДПС по делото за клевета срещу нея, заведено от Осман Октай, явява се също и по делото Индиго.
Мандатът на сегашното ръководство изтича тази година. В момента председател на Висшия адвокатски съвет е Траян Марковски, който кара своя втори мандат.
Според Закона за адвокатурата (ЗА) мандатът на всеки един от членовете на контролните органи е четири години. Никой няма право да кара повече от два последователни мандата на една и съща длъжност. Тоест Траян Марковски вече не може да бъде избран за председател на ВАдвС, но може да стане член на контролния съвет или на дисциплинарния съд. Пред Параграф 22 той каза, че няма намерение да се кандидатира за нова длъжност. Системата има нужда от освежаване. Аз ще се върна към основната си работа - да бъда адвокат, добави Марковски.
За член на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд не може да влезе защитник, който е избран в адвокатски съвет, контролен съвет или дисциплинарен съд на адвокатска колегия от страната.
Предстои тричленната избирателна комисия да провери дали всички номинирани имат поне 15 години юридически стаж, каквото е изискването на Закона за адвокатурата.
Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 23 и 24 февруари, като на втория ден от срещата с тайно гласуване ще бъдат избрани членовете на контролните органи. Чак когато имената им бъдат ясни, старите шефове ще напуснат длъжностите си.
Според чл.114, ал.4 от ЗА: В 14-дневен срок преди деня на избора избирателната комисия изпраща на адвокатските съвети предложените кандидатури, които незабавно ги обявяват. Така всички юристи ще могат да се запознаят с номинираните имена и да изберат своя фаворит.
Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии.
Висшият дисциплинарен съд пък се занимава с дисциплинарните дела, образувани срещу членове на адвокатските съвети, на контролните съвети и дисциплинарните съдилища на колегиите, на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд.
Най-много задължения има Висшият адвокатски съвет. Той издава различни наредби и Етичния кодекс на адвоката, определя първоначалните и годишните вноски на адвокатите за бюджета на Висшия адвокатски съвет въз основа на продължителността на адвокатския стаж. Произнася се също по жалби срещу избори на органи на адвокатски съвети и срещу решения на колегиите за допускането до изпит на защитници и младши адвокати и срещу отказа за вписване в единните регистри. Освен това ВАдвС поддържа единните регистри на всички процесуални представители и на адвокатските дружества и прави предложения до председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения и изготвя становища по тях.
Ралица Петрова

Facebook logo
Бъдете с нас и във