Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ДАНС-ЪТ НА СИДЕРОВ

Една седмица след оставката на вътрешния министър Румен Петков в държавата ври и кипи, всеки миг очакваме от този почти първичен бульон на живота да се роди чудо.
Налице са и някои явления, които ни дават основание за подобно очакване. Всеки момент властта ще се срине от трикракото си столче, ако то окуцее с един крак. За да закрепят някакси нещата, междувременно майстори дърводелци с изпънати лица търсят кое дърво да рендосат за целта. А непримирими доскоро политически врази се канят да седнат на една маса, за да обсъдят ремонта...
В бульона бълбукат и множество идеи, които се отнасят до бъдещето на вътрешното министерство. Най-богатата на внушения е тази в една структура да се обединят МВР и правосъдното министерство. Идеята води началото си от 1879 г., когато с указ на княз Александър е създадено Министерство на вътрешните дела, което се е занимавало с вътрешните работи и администрацията, народното здраве, ветеринарното дело и управлението на пощите и телеграфите...
Другата идея, която се коментира усилено, е да се създаде нов закон за Министерство на вътрешната сигурност и обществения ред. Във ведомството ще бъдат ситуирани четири генерални дирекции - Полиция, Гранична полиция, Борба с организираната престъпност и Противопожарна сигурност. Изваждането на досегашната ГДБОП от шапката на полицията - нещо за което Параграф 22 пише още от влизането в сила на Закона за МВР през май 2006 г.- е признание както за възможностите на тази структура да изпълнява основните си задачи, така и за законотворческия капацитет на кръга около Младен Червеняков.
Трябва да признаем, че зидарите на новото МВР не са открили топлата вода. Антимафиотската служба премина през различни трансформации, а наименованията й издаваха намеренията на кръстниците как да я употребяват: тръгна като Централна служба за борба с организираната престъпност през 90-те и със Закона за МВР, приет по времето на Богомил Бонев, се превърна в суперслужба; после стана национална служба със същите задачи, за да стигне до главна дирекция под полицейската шапка при Румен Петков.
Бедата е, че ако тази идея се реализира, няма да бъде решен един кардинален въпрос - този за координирането на работата на вече структурираната и работеща ДАНС и бъдещата Генерална дирекция Борба с организираната престъпност. Препъникамъчето, както винаги досега, се оказват две много важни звена в МВР, от които до голяма степен зависи ефективността на борбата с организираната престъпност. Това са дирекциите за оперативно издирване и за оперативно-техническа информация ДОИ и ДОТИ, или както са по-известни - звената за проследяване и подслушване. За тях се предвижда да станат част от нова главна дирекция в рамките на Министерството на вътрешната сигурност и обществения ред.
Това означава, че законотворците допускат възможността да се появят дублиращи се звена с едни и същи задачи, но в различни структури - в ДАНС и в МВР, и с безкраен потенциал да си мешат капите, както се казва.
Междувременно, в глъчката непосредствено преди оставката на Румен Петков, тихомълком в Народното събрание на 9 април бе внесен един законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Документът е внесен за разглеждане от лидера на Атака Волен Сидеров.
Най-любопитното е, че законопроектът на Сидеров е същински реверанс към премиера Сергей Станишев, издаващ някаква екзотична тръпка на опозиционната Атака към БСП. Идеята на проекта е да се даде цялата власт в ръцете на шефа на ДАНС, тоест на премиера, по простата причина, че агенцията е към Министерския съвет.
В законопроекта се посочват структурите, които имат право да искат използване на СРС - ДАНС, Национална служба Полиция и главните и областните й дирекции, Военна информация и Военна полиция, разузнаването, националното следствие и окръжните му звена, главният прокурор, ВКП и т.н...
Най-интересно е предложението за нова ал. 2 в чл.13, според която правоимащите правят мотивирано искане за използване на СРС до председателя на ДАНС, който единствен има правомощия да отнесе това искане до Софийския градски съд (СГС). От своя страна искането се разрешава единствено от СГС, независимо дали спецсредствата ще се използват в столицата или някъде из страната. Подписаното от СГС разрешение отново се връща при шефа на ДАНС, който издава писмено разпореждане за прилагането на спецсредствата.
Още по-любопитен е чл. 20 от законопроекта Сидеров : Специалните разузнавателни средства се осигуряват и прилагат единствено от главна дирекция Технически операции на Държавна агенция Национална сигурност. А при получаване на резултати, които са извън направеното искане, тоест такива както в случая със заместник-шефа на ГДБОП Иван Иванов, веднага се уведомява пак председателят на ДАНС.
Като добавим и предложението веществените доказателства от СРС да се съхраняват също в ДАНС, както и че надзорът и контролът върху обработването и унищожаване на информацията, придобита със спецсредства, са на агенцията, нещата стават ясни. Новият лозунг, издигнат от Сидеров, Вся власт премиеру има своя политически смисъл. Трикракото столче се клати, първичният бульон все още кипи. И се появява той, в коженой тужурке, под которой спрятал СРС...
Румен Савов

Facebook logo
Бъдете с нас и във