Параграф22 Weekly

Тайно и полека, с нарочна инструкция

ДАНС взе на мушка и евентуалните... памперс терористи

Държавна агенция "Национална сигурност" получи денонощен достъп до информационните масиви на образователното министерство и до данните на всички наши деца - от детските градини до висшите учебни заведения, след като съвместният проект на контраразузнаването и Министерството на образованието и науката бе обнародван в бр. 37 "Държавен вестник" от 21 април 2020 година.

 

ДАНС взе да напира към регистрите и фондовете на МОН още през август 2019 г., когато бе пусната за обществено обсъждане инструкция, според която агенцията получава правото "да следи регистъра за документите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата" .

Причини за този интерес не бяха представени, а

мотивите към проекта бяха повече от смехотворни:

"Проектът на Инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, според която министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на Агенцията по ред, определен със съвместна инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство..."

Толкоз. Има още 15-20 реда текст, но те обясняват технологични детайли,  а не обясняват щенията на ДАНС към регистрите и фондовете на МОН.

Колкото до съдържанието на  споменатия чл. 30, ал. 3 от Закона за ДАНС, в него също не пише нищо, което да послужи като мотив за издаването на подобна инструкция: "Министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на агенцията по ред, определен със съвместна инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство".

Въпреки общественото недоволство на родители, юристи, граждани и неправителствени организации, инструкцията бе приета с подписите на образователния министър и шефа на ДАНС.

Целта е постигната!

Така с обнародваната инструкция МОН осигурява на ДАНС онлайн достъп до: регистъра за документи за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация, за завършилите студенти и докторанти, както и регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления . Както и достъп до националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, до информация за движение на децата и учениците. При създаване на нови информационни фондове в МОН, достъп до новата информация ще става след писмено искане от председателя на ДАНС до министъра на образованието и науката.

В чл. 1 на инструкцията е посочено, че

достъпът до всички данни на всички учащи и студенти се дава "с цел осъществяване на възложените със закон дейности на ДАНС".

Поглед в Закона за ДАНС сочи, че тези дейности са многообразни. Като започнем от контролна дейност, минем през оперативно-издирвателната и стигнем до по получаването на резервационни данни на пътниците, деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи или опасност за екологичната сигурност.

Оказва се, че от образователното ведомство трябва да осигурят служители за връзка с контраразузнаването. Чрез VPN защитена връзка достъпът до информационните фондове на МОН ще се осъществяват директно от автоматизирани работни места в ДАНС. А агенцията се задължава да има списък на оторизираните служители. Всичките им действия ще се записват в "бази данни".

И досега ДАНС имаше право да изисква данни за ученици и студенти, като това се правеше с писмено мотивирано искане - било до МОН, било директно до учебните заведения. Според ведомството, с нововъведението процесът вече щял да протича централизирано, а контролът - далеч по-строг.

За какво им е необходимо на агентите подобен достъп?

Миналата година Деница Сачева, тогава зам.-министър на образованието, коментира, че смисълът на новата инструкция е да има по-голямо взаимодействие между институциите с цел превенция и противодействие на радикализацията, чиято възрастова граница била паднала от 15 на 12 години.

Ясно е, инициативата цели защита на националната сигурност и  борба срещу тероризма. Но кой и по какъв начин ще оценява кога и кои ученици и студенти са се радикализирали до такава степен, че да хванат пушки и да препашат патрондаши и "бомбени" жилетки? Тоест - дали в така мечтаните от ДАНС "градински", ученически и студентски регистри и образователни фондове

не се трупа и по-деликатна информация,

за чието събиране и "складиране" децата, младежите и техните родители изобщо не подозират?

Какво общо имат децата ни с националната сигурност и от кога детските градини и началните училища се превърнаха в развъдници на заплахи?

Оказва се, че от няколко години ДАНС провежда инструктаж на ръководители на детски градини и училищни директори как да противодействат на тероризма. И в това няма нищо лошо, защото тези хора трябва да знаят какво да правят и какви протоколи да спазват в случай на нужда.

Интересното тук е, че въпросните инструктажи могат да се правят и без ДАНС-аджиите да имат пълен и еднопосочен достъп до регистрите и фондовете на МОН. И по-точно до ония регистри и фондове, в които има информация за питомците на детските ясли, детските градини и учениците от първи до осми клас. Хайде - родителите на гимназистите и студентите някак по-лесно биха преглътнали подобен хап, но останалите майки и татковци?

Facebook logo
Бъдете с нас и във