Параграф22 Daily

Риформа

Действие "изваждане" пак стъписва МВР

Зачестилото обсъждане на идеята да се извади Главна дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението" от структурата на МВР очевидно означава, че намерението на коалиционното управление е сериозно. След като в края на януари БСП подкрепи предложението на МВР-шефа Бойко Рашков за структурни промени в министерството в тази посока и създаването на Държавна агенция "Гражданска защита на населението", тези дни темата отново бе обсъдена в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента. Поредната дискусия стартира върху позната вече територия - нова агенция, състояща се от ГДПБЗН и главна дирекция "Национална система за спешни повиквания" с единен европейски номер 112", под егидата на Министерския съвет и подчинена на министър-председателя.

Анализирайки идеята, "БАНКЕРЪ" вече предупреди, че замислените реформи в сектор "Сигурност" ще са "по-скоро скъпи, отколкото ефективни" (бр. 8 от 24 февруари 2022 г.) и че необмислени харчове като този са спорни и по-скоро опасни - заради ситуацията в Украйна, заради кризата с горивата, заради скачащата инфлация и куп други и съвсем очевидни вътрешнополитически проблеми. Не че липсват пари, напротив - за политиката в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации през 2022 г. правителството е предвидило  цели 350.963 млн. лв., т.е. заделило е една пета от бюджета на МВР, който

тази година "удари" 2 милиарда лева! 

Въпросът е дали точно сега му е времето за подобни мащабни промени?

Макар на приливи и отливи, дискусията около тази идея продължава да върви. А това, както и да го наречем, си е доказателство, че намеренията за тази промяна наистина са сериозни.

Тези дни, например, вътрешната парламентарна комисия привика вътрешния министър Бойко Рашков и шефа на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов, изслуша ги и... постигна съгласие по въпроса!

Заместник-председателят на комисията Николай Радулов обяви, че една от концепциите, за която с колегите му са се разбрали е, че МВР е много голямо ведомство и ще е по-естествено и по-лесно за управление, ако "Пожарната безопасност" и "Гражданска защита" излязат от него.

"Необходима е нова модерна структура, която да е в състояние не само да защитава гражданите, но и да има модерни средства за спасяване, заяви Радулов. "Тоест да има хеликоптери, линейки, специални хеликоптери, които се ползват за медицински цели. Вероятно ще има нов закон, който ще предвиди и участието на доброволни отряди, ще предвиди и възможностите да има резервни кадри. Особено става дума за гражданска защита при усложнена ситуация", допълни Радулов.

Концепцията за необходимостта от

разтоварване на МВР от многобройните му дейности и звена

не е от вчера и е без алтернатива. И понеже синдикатите в министерството са най-чувствителни към промените, премиерът Кирил Петков ги успокои, че преди да пристъпи към реформа, ще изчака функционалния анализ на ведомството. Изследването, както вече е известно, ще е дело на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и неговия екип от външни експерти.

Въпреки бодро заявеният консенсус в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обаче такъв анализ още няма. Кога ще стане - един господ знае, защото главата на вицепремиера Василев направо пуши и едва ли частичната реконструкция на МВР му е първата грижа.

Няма съмнение, че Финансист № 1 ще гледа да цепи стотинката на две, но има неща, които не опират само до пари. В мегаминистерството на Бойко Рашков, например, едно такова "нещо" е т. нар. Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ), която би трябвало да върви в пакет с "Пожарната безопасност" и "Гражданска защита". Изваждането й от МВР обаче със сигурност ще се сблъска с много и все сложни проблеми.

Комуникационно-информационна национална система, която понастоящем се обгрижва от Дирекция "Комуникационни и информационни системи", се състои от две подсистеми за ранно предупреждение и оповестяване: едната -  на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система, а другата - на населението.

Първата част от националната система има 29 контролни възела на територията на цялата страна, които осигуряват

възможност за оповестяване по телефон на 28 000 длъжностни лица.

Дейността й е доста сложна - ранно предупреждение за предстоящо събитие и предаване на информация за организиране на мерки за превенция, събиране на различни по характера си щабове, осигуряване на конферентни връзки, регистриране на резултати.

Втората съставна част има също нелеки задачи - предупреждаване на големи групи хора, излъчване на указания, осигуряване на своевременно реагиране...

За тази цел територията на страната е покрита от Автоматизирана система за оповестяване, използваща сирени тип С-40 и "Сигнал 2" с централизирано и местно задействане. Системата се управлява от Национален контролен възел в София, Алтернативен контролен възел в Бургас, областни и регионални възли.

В системата очевидно има натрупани проблеми, защото в последните си дни през 2021 г. кабинетът "Борисов-3" беше подготвил проект за постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.

Тогавашният МВР-шеф Христо Терзийски мотивира проекта с това, че в съществуващата наредба и действащата национална система не са описани обстоятелствата, които налагат да се извърши ранно предупреждение и оповестяване, както и действията, които да предприемат оповестените лица. На всичкото отгоре

липсвало и основание за утвърждаване на методически указания

за задълженията и отговорностите на служителите от МВР при работа с тази национална система.

Парламентарната криза и събитията в обществено-политическия живот впоследствие изтикаха нерешените проблеми в наредбата и системата на заден план. Застъпвайки на дежурство, новата коалиционна власт установи, че самата система има нужда от ремонт.

В края на февруари правителството на Кирил Петков отпусна близо 4 млн. лв. за ремонт на системата за ранно предупреждение и оповестяване и за закупуване на таблетки калиев йодит. С решението бяха одобрени и средства за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, и за закупуване на модули и части за ремонт на Националната система.

Парите са дадени, ремонтът все още предстои, а на хоризонта се задава поредната реформа. Дано в еуфорията около постигнатия консенсус за бъдещето на пожарната и гражданската защита извън МВР управляващите не забравят старата народна мъдрост "Три пъти мери, един път режи!"

Facebook logo
Бъдете с нас и във