Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Депутатите одобриха промени в медиацията

Промените в Закона за медиацията (способ за извънсъдебно решаване на спорове) бяха приети в четвъртък (17 март) на второ четене в Народното събрание. Проектът беше внесен в НС от Министерския съвет и на 16 февруари тази година депутатите го одобриха на първо четене.
Въведено е изискването медиаторът да подписва декларация за безпристрастност за всяка процедура при съдебни и извънсъдебни спорове. Ще бъде задължен да опише всички обстоятелства, които могат да създадат съмнения за неговата безпристрастност. Той трябва да посочи и всички лица, с които има отношение и които могат да повлияят на разрешаването на случая.
Депутатите приеха още медиаторът да не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства по спора, освен ако лицето, което му се е доверило, не е съгласно информацията да бъде разгласена. Изключение ще има в случаите, когато става дума за защитата на обществения ред, за закрила на интересите на децата или за предотвратяване на посегателства срещу определено лице. Изключенията са описани в допълнителни текстове към сегашния чл.10 от Закона за медиацията.
В новия Граждански процесуален кодекс нотариално завереното споразумение по медиация се предявява със заявление за незабавно изпълнение. Това е регламентирано в чл.417, т.3 от ГПК. Този текст обаче беше непълен и според вносителите се е наложило да бъде допълнен. Сега в този текст се урежда възможността всяка от страните с изричното съгласие на останалите да може да представи за одобрение от съда писменото споразумение, постигнато в процедура по медиация. Одобреното от съда споразумение се приравнява по правни последици с тези на съдебната спогодба, която се визира в новосъздадения чл.234а от ГПК. Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, освен ако противоречи на закона и на добрите нрави.
Вносителите са записали в мотивите си, че законът урежда медиацията като алтернативен способ за извънсъдебно разрешаване на спорове. С предложенията за изменение и допълнение на съществуващия Закон за медиацията се цели хармонизиране на българското законодателство с изискванията на Директива 2008/52/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година. Те се отнасят до различни аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. В обхвата на приложение на директивата се включват презгранични спорове по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, с изключение на тези, които са свързани с права и задължения, с които страните не могат свободно да се разпореждат според съответното приложимо право.
Промените в законопроекта обаче бяха остро разкритикувани от Любен Корнезов от БСП. Според него законът въобще няма смисъл. За мен това е един абсолютно излишен закон. Всеки от нас е бил медиатор, без да го осъзнаваме и без да сме имали този закон за медитация ли, медиация ли ще е, заяви от трибуната Корнезов. Цялата работа е направена за пари, заключи той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във