Параграф22 Weekly

Изпипани схеми на ръба на закона

Дерат ни без упойка

 


Държавата на "схемите" и въжеиграчите, които умело "балансират" на ръба на закона. Това определениеза съвременните ни нрави едва ли ще бъде пресилено, ако човек следи всички машинации, които намират благоприятна почва у нас. Този път ще разкажем за умело използване на съдебната система като


инструмент за лично облагодетелстване

от спретната група, свързана със скандалноизвестния частен съдия-изпълнител Мариян Петков. На този етап резултатът за държавата и гражданите е нула на едно в полза на "методистите".


За поредната грандиозна по своя замисъл и изпълнение "методика" за източване на пари и преливането им в частни джобове, на която попадна в. "БАНКЕРЪ" в края на миналата година, са информирани както главния прокурор Сотир Цацаров, така и министърът на правосъдието Зинаида Златанова и народните представители от Комисията за борба с корупцията в Народното събрание.


Иде реч за старателно подготвена схема, чрез която от близо година насам няколко човека печелят добре с неизменното сътрудничество на частния съдия изпълнител Петков. За неговата дейност в последните години са подавани купища жалби.


Както е добре известно, енергоразпределителните дружества отдавна не са на почит у нас. Срещу тях недоволни потребители са завели стотици дела, мотивирани от изпечени юристи, и в повечето случаи са ги спечелили. В това, разбира се, няма нищо лошо. Лошото е, че след това усилията на тези хора се използват за лично облагодетелстване от запознати с дупките в законодателството ни тарикати, които превръщат неволите на обикновенния гражданин в машина за печатане на пари...


Присъдените от съдилищата суми по повод на тези дела на потребители срещу енергодружествата са различни. Но в повечето случаи те не надвишават хиляда лева. Как изпълнителните листове за паричните обезщетения на тези потребители


се превръщат в златна кокошка

 


за една група по "цедиране" на дългове е хватка, достойна за раздел в учебниците, озаглавен "Как се печели на ръба на закона?".


В случая ще разкажем как "спретната" група прекупвачи на дългове действа на територията на Варна и Добрич, където енергоразпределителното дружество "Енерго про" доставя ток на потребителите (както и в цялата Североизточна България). Тук въпросната група успява да изпомпва сметките на дружеството доставчик, а индиректно и тези на потребителите.


Двама оправни младежи - Велизар Чакалов (на 23 години) и Красимира Шаламанова (на 26 години), в рамките на година регистрират ...30 фирми с капитал от един до 50 лева. Според информационната система "Дакси" в повечето от тях наети работници... няма. Чрез тези фирми те са се специализирали в ролята на прекупвачи на дългове, за която цел явно предполага да са си осигурили надежден канал за информация за приключили дела на потребители във Варненския съд.


Същината на дейността им се състои в това да изкупуват и раздробяват на части спечелените при тези дела парични обезщетения между десетките си фирми, така че да могат да предявяват претенции за допълнителни такси и за космически адвокатски хонорари с помощта на един-единствен съдебен изпълнител.


Странно защо обаче "изборът" им пада не на човек от региона, а на софийския частен съдебен изпълнител Мариян Петков.


Схемата започва да работи през есента на миналата година. По близо 200 дела на потребители, които са успели да осъдят електроразпределителното дружество и са си извадили изпълнителни листове, присъдените обезщетения са светкавично изкупени от един-единствен човек - 48-годишната Йорданка Недкова. Тя от своя страна ги препродава, но вече на части на фирмите на Чакалов и Шаламанова. Така на практика едно вземане от 100 лв. например се раздробява на 20 вземания по пет лева... От своя страна новите собственици на това вземане начисляват адвокатски хонорари и лихви и се обръщат към съдия-изпълнителя Петков. Той блокира сметките на осъденото енергодружество, прибира сумите и ги разпределя между фирмите на младежите в зависимост от размера на тяхната собственост върху дълга. Един пример показва как задължение от 450 лв. е нараснало до... 5070 лева.


По дело от 2012 г. районният съд във Варна осъжда "Енерго про" да заплати на свой потребител сумата от 450 лева. За този дълг са подписани 20 договора за цесия, всички с фирми от посочения кръг околоЧакалов - Шаламанова: "Аватар ъф джъстис" ООД, "Дефендър ъф фейт" ООД, "Гардиън ъф трут" ООД , "Пътрекърт ди инъсънт" ООД, "Ребъл акт" ООД"Антикартел" ООД, Антимонопол" ООД, "Агенция за защита на човешките права" ООД, "Обединени потребители срещу монопола" ООД и "Юзър френдли" ООД.


В резултат от това раздробяване на дълга са образувани още 10 изпълнителни дела и крайната сума според поканата за доброволно изпълнение, изпратена от частния съдия-изпълнител Мариян Петков (всички дела са дадени за изпълнение при него), е придобила следния размер - 450 лв. неолихвяеми вземания, 3000 лв. разноски по изпълнителното дело и 1620 лв. такси по тарифата на частния съдия-изпълнител. Така сумата става 5070 лева. Тези средства вече са изтеглени от сметките на "Енерго про" и са разпределени по съответните направления.


Това, както казахме, е само един от примерите. Но чрез подобни "покани" от сметките на енергоразпределителното дружество вече са изтеглени близо милион лева. А "работата" на групата продължава.


В жалбата, изпратена от компанията до министъра на правосъдието (рег. под № 94-00-208), се посочва, че към месец май 2013-а дружеството е било осъдено от 114 физически лица, а съдебните решения са за вземания между 400 и 600 лева. В жалбата до министерството е посочен и още един фрапиращ пример - за дълг от 170 лв. по същата схема само за разноски по делото и за адвокатски хонорари са начислени... 3 хиляди лева.


От същата жалба става ясно, че само в рамките на месец от сметките на дружеството по тази схема чрез 106 изпълнителни дела за общ дълг от 54 хил. лв. вече са усвоени 300 000 лева.


Свързахме се със заместник-министъра на правосъдието госпожа Сабрие Сапунджиева , при която е разпределена за разглеждане тази жалба. Пред в. "БАНКЕРЪ" госпожа Сапунджиева каза, че в момента тече проверка по подадения сигнал и се изясняват всички аспекти на дейността както на цитираните фирми, така и на частния съдебен изпълнител. Нещо повече, тя вече е разговаряла с председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители по този въпрос. Но все още се очаква инспекторатът към министерството да излезе с окончателен доклад по случая и едва след това ще бъдат предприети и съответните мерки.


За да опресним информацията

за размера на заведените към този момент изпълнителни дела, се свързахме и с един от изпълнителните директори на акционерното дружество "Енерго -про продажби " Стефан Абаджиев. Пред в. "БАНКЕРЪ" той каза:


 


"В Енерго-про" смятаме, че тази порочна практика е, меко казано, неморална. Нашата компания своевременно и енергично предприема всички възможни мерки, които законът й позволява, да използва за защита на интересите и на потребителите си, за да бъдат прекратени действията, които считаме за неправомерни и некоректни. Включително ние сезирахме и всички възможни институции в страната като Министерството на правосъдието, органите на прокуратурата и Комисията по корупция и конфликт на интереси в Народното събрание. В очакване сме на адекватните действия от страна на институциите и органите в държавата. Провокирани сме от грубото посегателство срещу нашата компания, тъй като дружеството ни е публично, никога не е укривало или е отказвало да заплати на когото и да било задълженията си. Напротив, всичките опити, които сме предприемали да заплатим в указания от закона срок по доброволен начин малките задължения, бяха осуетявани, за да може сроковете за доброволно плащане да изтекат и да бъде реализирана порочната схема за източване на дружеството от може би единствения съдебен изпълнител, който се е осмелил да приложи такива мерки. Времето ще покаже важат ли законите на Република България еднакво за всички, или има такива, които са над тях.    Към настоящия момент има образувани около 190 изпълнителни дела при частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Мариян Петков и постоянно биват образувани нови дела. Загубите, които нашата компания претърпя от действията на ЧСИ Мариян Петков, представляващи всички описани в нашите жалби действия досега, са около 500 хил. лв. само за изминалата 2013 г., и представляват допълнително образувани разходи над реалните задължения. В резултат на новообразуваните дела тези загуби продължават да нарастват значително. Въпросната схема, чийто резултат е изтичането на огромни средства от енергийната ни система, не е в полза на добросъвестните граждани и обществото, на които подобни схеми са чужди."Енерго-про очаква своевременната реакция от компетентните институции, които да се намесят по случая.


 


Според юристи всички тези действия на дружествата от групата за източване, и на частния съдебен изпълнител, са в сериозни противоречия със законите в страната. Според тях въпросните дружества не са имали правно основание да образуват изпълнителни дела срещу енергоразпределителното дружество при точно този частен съдебен изпълнител, тъй като това е допустимо само за съдебни изпълнители, чийто район на действие е Варна.


Освен това Петков е допуснал нарушение по отношение на начисляваните адвокатски хонорари по делата. В случая, който описахме по-горе, например става дума за прехвърляне на един дълг към 10 дружества. И по всяко изпълнително дело, образувано по раздробен дълг, се начислява отделен адвокатски хонорар, а самият съдия-изпълнител записва към своята сметка и 10 такси. Според запознати раздробяването на едно задължение на малки части и неговото последващо продаване на много лица е заобикаляне на закона и се прави с единствена цел длъжникът да плати повече разноски и съответно разходи за хонорари, които обаче в конкретните случаи се събират от едни и същи лица.


Следващото нарушение, което юристите откриват в действията на частния съдия-изпълнител, е, че той превежда на жалващите се фирми всички събрани суми, въпреки че в същото време има заведени дела срещу неговите актове и неразрешени спорове в съда.


Тук обаче идва следващият абсурд в нашето законодателство. На практика законът предвижда жалбите по оспорването на изисканите и вече изплатени на частния съдия-изпълнител суми да минават през самия него. А той пък от своя страна да ги препрати до съда. А когато адвокатите на "Енерго -про" изпращат директна жалба до Софийския градски съд (№129900 от 18 ноември 2013-а), чрез която сезират съда, че повече от пет месеца тяхната жалба, подадена чрез Петков, не е придвижена до съда, магистратите я препращат... отново на Петков. Той от своя страна отговаря на дружеството, че "във връзка с Ваши жалби, депозирани по всяко от горепосочените изпълнителни дела, Ви уведомявам, че пощенските пратки до взискателите, съдържащи преписи от жалбата, са се върнали като непотърсени.


Предвид горното, с оглед на своевременното администриране на жалбата Ви и във връзка с разпоредбата на чл.436, ал.2 от ГПК, Ви указвам, че можете да се ползвате и от друг способ за уведомяване..."


С други думи, вкарва жалбоподателите


в спиралата на безвремието

От всичко казано дотук става ясно, че Петков далеч не е човекът, който няма връзка с "клиентите" си, свързани с изпълнителните дела. Фактите говорят, че той самият редовно им разплаща сумите. Пък и те далеч не са толкова много - така или иначе иде реч за две физически лица, скрити зад тридесет фирми...


В този омагьосан кръг единствено и безкрайно ясно е, че някой добре пълни джобове от дупките в нашето законодателство.


Опитахме се да се свържем с Мариян Петков на офисния телефон, посочен в официалната му интернет страница. До редакционното приключване на броя обаче нито на него, нито на мобилния му номер успяхме да получим коментар на вълнуващите ни въпроси.


Но това не е всичко - финансовите взаимоотношения между частните съдебни изпълнители и електроразпределителното дружество не са просто спор между страни, който провокира интереса ни. Нека не забравяме, че всички суми, които са изтеглени от сметките на компанията и всички направени от нея съдебни разходи, се признават за такива от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на практика се компенсират чрез нашите сметки за ток.


Така, докато някой успешно си пълни джобовете, всички ние плащаме сметката...

Facebook logo
Бъдете с нас и във