Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Десет милиона годишно за съдебните призовкари

Седемстотин лева заплата, реални осигуровки, пари за облекло, безплатни карти за градския транспорт и бонуси в края на годината - това получават съдебните призовкари у нас. Данните изнесе председателят на Софийския районен съд(СРС)Красимир Влахов на кръгла маса в Националния институт на правосъдието за проблемите на призоваването и перспективите то да става по електронен път. В дискусията участваха председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, министърът на правосъдието Маргарита Попова, министърът на транспорта Ивайло Московски, председателят на правната комисия в Народното събрание Искра Фидосова.


Разходите за дейността на работещите към съдилищата 624 призовкари възлизат на около 10 млн. лв. годишно и са основен аргумент в полза на електронното призоваване, за което се говори в последните години. Други ефекти от прилагането му ще бъдат ускоряване на съдебния процес и снижаване на риска от корупционни практики. Само в Софийския районен съд трябва да бъдат връчени 500 000 призовки и съобщения на година.


На практика електронно призоваване се извършва и сега, но в ограничени случаи - само определени структури получават съобщенията си по електронната поща. Причината за ограниченото му прилагане е липсата на подробна регламентация в закона. В Гражданскопроцесуалния кодекс има една-единствена разпоредба, която дава възможност за електронно призоваване. Освен връчването на хартиени призовки и съобщения се прилагат все пак и съвременни технически средства - полицаите се призовават по факса, а вещите лица - по телефона или с есемес.


Красимир Влахов обясни, че за призовкарите е невъзможно да обхождат голям брой населени места. Звената за призоваване към съдилищата по правило обхващат само населените места, в които се намират седалищата, но те не обслужват малките градчета и селца. Там призовките и съобщенията се връчват преимуществено по пощата, а в някои случаи - чрез кметовете на населените места. Разходите за пощенските услуги в отделните съдебни райони са за сметка на бюджета на съответните съдилища. Не са редки случаите, в които една призовка не може да се връчи в продължение на месеци, оплака се Влахов.


Председателят на най-натоварения съд в страната описа и масовите корупционни практики за избягване на редовното връчване на призовки и съобщения. Не е лесно да се връчват призовки на хора, които не желаят да ги получат. За никого не е тайна, че връчването на призовки и съдебни книжа чрез съдебни служители е свързано с особено висок корупционен риск, при който масово се оформят неистински съобщения, посочват се по-късни дати на връчване, губят се призовки и т. н., призна Влахов.


Недъзите на призоваването са една от вечните теми в родното правораздаване, а бившият председател на СРС и настоящ член на Висшия съдебен съвет Иван Колев ги сочеше преди повече от петилетка за основна причина за отлагането на делата. Той предложи тази дейност да бъде прехвърлена изцяло на съдебната охрана, тъй като нейните служители са униформени и, подобно на полицаите, биха респектирали повече призованите. Колев предложи на съдебните охранители да се даде и правото да поискат представяне на лична карта от лицето, което получава призовката. Чуха се дори предложения за приватизиране на тази дейност, но до предложения за съответни промени в закона не се стигна.


Тогава обаче заплатите на призовкарите бяха едва около 260 лв. и се наблюдаваше отлив от професията. Сега, особено в условията на криза, подобно нещо няма, но пък 10-те милиона лева годишно тежат на съдебния бюджет. В началото на тази година бяха направени и дългоочакваните промени в Закона за гражданската регистрация, които затегнаха режима за адресна регистрация и би трябвало да улесняват работата на призовкарите. Електронното призоваване също не би могло да замести изцяло връчването на ръка, тъй като зависи от разпространението на интернет в страната.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във