Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Дянков цака ВСС за съдебния бюджет

Студен душ от засада - нещо такова сполетя новия Висш съдебен съвет(ВСС), преди още членовете му да са подредили шкафчетата в кабинетите си. Банята за новопроизведените кадровици осигури финансовият министър Симеон Дянков. Повелителят на парите обърна наопаки процедурата по изготвяне на съдебния бюджет, давайки (за пореден път) да се разбере, че прословутата му независимост от държавния е просто една фикция, тъй като основната част от средствата идват от общия фискален казан.


Вместо да се произнесе върху внесения от предишния състав на съвета още през май проект за бюджет на съдебната власт, Дянков изпрати на новите началници от името на кабинета своята сметка. От тях се очаква само да я одобрят аламинут. Тепърва ще се спори дали тази подредба нарушава нормативните правила на съгласувателната процедура, или е техен творчески прочит. Факт е обаче, че с предложените от финансовото министерство разчети шефът му удря по масата, давайки да се разбере, че пазарлъците за повече пари са напразни. В същото време Дянков иска да създаде впечатление за диалог с новата съдебна власт, но диалог, в който последната дума е неговата.


Финансовото ведомство предлага съдебната власт да има на разположение за харчене през 2013 г. 400.6 млн. лева. От тях 140 млн. лв. трябва да си изкара сама - основно чрез събиране на съдебни такси, а 260.6 млн. лв. ще дойдат във вид на държавна субсидия. Предвидените собствени приходи са същите, каквито предложи и предишният състав на съвета. При държавната субсидия обаче са отрязани повече от 100 млн. лв., тъй като старият ВСС поиска 367 млн. лева.


Благодарни за високите постове, новите съдебни началници не рискуваха да повдигнат пряко въпроса за подготовката на бюджета, но го направиха косвено, заставайки зад числата на своите предходници. В ролята на говорител влезе Михаил Кожарев, който призова колегите си да застанат зад половинмилиардната сума, тъй като тя ще позволи нормалното функциониране на системата. Наред с други ограничения офертата на Дянков водела до силни съмнения във възможностите за увеличение на заплатите на магистратите и на съдебната администрация.


Макар че Кожарев опитва да вдъхва бодрост с уверения като: При всички случаи ние ще искаме средства и Ще решава Народното събрание, сериозни корекции никой не очаква. Дянков е давал ясно да се разбере, че нито обича особено съдебната власт, нито смята, че издръжката й си струва парите. Освен това знае, че те все не достигат за нормалното функциониране на системата. Не стигат както за капиталови, така и за текущи разходи - сграден фонд, техника, консумативи, гориво, единна информационна система за противодействие на престъпността, осигурителни плащания, обезщетения и за какво ли още не. В крайна сметка ВСС взе решение да подкрепи своето предложение за бюджет, а в рамките на 10 дни да изпрати на Дянков допълнителни бележки.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


Обратна тяга


За малкото време, което получи от Дянков, ВСС направи следните бележки по проекта му:


1. Определената сума от 397 хил. лв. по перо Текущи разходи е окачествена като крайно недостатъчна за осъществяване на дейността на съдебните институции, издръжка на магистратите и съдебните служители, възнагражденията на съдебни защитници, съдебни експертизи, вещи лица и съдебни заседатели, и за създаването на специализирано звено към съдебния инспекторат. Парите не стигат и за предвижданото увеличение на максималния месечен размер на осигурителния доход от 2000 на 2200 лв., както и предвиденото увеличение на осигурителната вноска за 611 щатни бройки за следователи. Съветът иска някои разходи да бъдат индексирани с процента на прогнозираната инфлация за 2013 година. Сред тях са както тези за експертизи, така и за изплащане на обезщетения за вреди, причинени от съдебната система на граждани, за изплащане на обезщетения на магистрати и съдебни служители, за вода, горива, енергия, телекомуникационни услуги и други консумативи.


2. Крайно недостатъчна е и сумата за капиталови разходи - 2.450 млн. лева. Искането на ВСС е за близо 20 млн. лева. В тях влизат парите за изгражданата вече второ десетилетие единна информационна система, за развитие на видеоконферентни връзки, за оборудване и обзавеждане на сградите предоставени за нуждите на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура, за подмяна на морално и физически остаряла техника и софтуерни продукти, за оборудване за работа с класифицирана информация и други.


3. За нереална се сочи сумата от 1 млн. лв., определена като максимален размер на задълженията към доставчици. Съветът иска двойно повече, позовавайки се както на исканото от предишния му състав, така и на сумата по това перо за тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във