Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Дянков с четиристишие за съдебния бюджет

Закачката на финансовия министър Симеон Дянков със съдебната власт отдавна се превърна в негова запазена марка. Но тази седмица ковчежникът на държавата надмина себе си. За разлика от друг път, той отби поредното искане на Висшия съдебен съвет (ВСС) за още пари не с аргументи за недоволството на гражданите от лошото правосъдие и за алчността на магистратите, а с кратко и леденостудено писмо от четири изречения.


Епистоларната изява на Дянков бе отговор на отправената към него в края на януари официална покана да се срещне със съвета. В продължение на една седмица финансовият министър не си направи труда да отговори - по простата причина, че му искаха пари. И как да отговори, като още в началото на бюджетната година ВСС го сюрпризира с предварителните си разчети, че не им стигат 16 млн. лева. Те били нужни основно за капиталови разходи, но и да се плати токът, инак има опасност Съдебната палата да остане на тъмно.


До 22 февруари тече процедурата за разпределение на бюджета на съдебната власт за 2013 година. Дотогава ще бъде готов и отчетът за изпълнение на бюджета за 2012 година. В заложените приходи за 2012 г. има преизпълнение. Заложените разходи са били изпълнени с незначително отклонение от 0.1% по неокончателни данни. Очакваме отговор от страна на министъра на финансите и среща с представители на Министерството на финансите, за да се разбере дали ще се запазят тези финансови средства, или има вариант, при който при определени условия те могат да бъдат променени, обясни председателстващата съвета Соня Найденова. Но напразно очакваше хабер от Дянков.


Оказа се, че Дянков е отрязал съдебните босове по възможно най-лаконичен начин.


Оказа се, че във ВСС не са таили големи илюзии за отстъпчивостта на финансовия министър и са готови с обичайния резервен вариант за допълване на приходите - да увеличат съдебните такси. Това искаше да постигне и предишният състав на съвета, който изготви дори проект, но не се стигна до сериозното му обсъждане. Сега Соня Найденова съобщи за поредната инициатива в тази посока - сформирана е работна група от трима членове на съвета, която ще обсъди със специалисти финансовата и икономическата обосновка на искането на ВСС. Очевидно и правосъдната министърка Диана Ковачева е вкарана в заверата, тъй като според Найденова до края на март разширена работна група от Министерството на правосъдието, но и с участието на тримата от ВСС , трябва да сътвори окончателен проект за промяна на Тарифа №1 към Закона за държавните такси.


Засега ВСС мълчи увеличение на кои такси ще иска, но е ясно, че най-лесно ще мине с някои от т. нар. прости такси - за административни и брачни дела, за наказателни дела от частен характер, за издаване на удостоверения и др. А междувременно никой не обелва дума за пропорционалните такси, особено за жестоката 4-процентова пропорционална такса по граждански и търговски дела с материален интерес, която беше отменена преди броени месеци от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Жалба срещу нея подаде Гражданска инициатива Справедливост и се очаква по нея да се произнесе петчленен състав на съда.


През март миналата година отмяната на 4-процентовата такса поиска и Българската стопанска камара (БСК). Тя настоя правосъдният министър да сложи таван на съдебния налог, а при старта на делото да се плаща само част от него. Според работодателската организация високият размер на таксата е непосилен за много търговци, той е и сред основните причини за нарастващата междуфирмена задлъжнялост. Бизнес организацията изрази удовлетворение от решението на ВАС. В становище на камарата беше отправен призив правната система да не се превръща в приходна агенция на бюджета.


Делото постави и въпроса за законността на цялата тарифа за таксите по граждански дела, тъй като тя като цяло, а не само оспореният и отменен член първи е приета в нарушение на правилата. Проблемът би трябвало да се обсъди като част от общия проблем за размерите на съдебните такси. ВСС обаче едва ли ще прояви ентусиазъм в тази посока.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


Докато мисли как да увеличи приходите си, ВСС обещава и широка деятелност. Планирани били масирани проверки за забавени дела, сред които са и някои от 93-те, наблюдавани от Европейската комисия. На организирана от Министерството на правосъдието конференция в четвъртък (7 февруари) беше отчетено, че близо 4500 граждански и наказателни дела са забавени повече от пет години. Комисия за знакови дела обаче този съвет няма, понеже според него това било вредно.С помощта на външни експерти пък ще бъдат инспектирани двете върховни съдилища и Софийският градски съд, ще се прави и цялостен прочит на причините за прекратяването на дела по давност в прокуратурата. Съдебният инспекторат пък ще проверява до края на април всички наказателни производства срещу известен извършител, прекратени поради изтекла давност през 2012 година.След скандалите с подбора на определени дела за определени съдии ВСС е предприел и кампания за изготвянето на единни правила за случайното разпределение на делата в съдилищата и прокуратурите. Проверката е възложена на административните ръководители на всеки шест месеца, макар че това е тяхно постоянно задължение, а нарушенията стават точно чрез тях.За капак съветът е решил да оправя имиджа на съдебната система по най-елементарния начин - с организиране на Ден на отворените врати на съдебната власт. До всички нейни органи били изпратени писма със заръка да се определи в кой ден сградите ще бъдат отворени за граждани, за да се покаже какво работят магистратите. Основната цел била да се повиши общата правна култура на гражданите, за да не се очаква от съдиите и прокурорите да разрешават проблеми, които нямат нищо общо с дейността на съдебната власт.nbsp;


ВСС предприе контраудар срещу групата неправителствени организации, които огласяват напоследък свой мониторинг с оглед насрочения чак за края на годината официален доклад на Брюксел за България. Становището на съвета относно констатациите на гражданските сдружения е дело на Румен Георгиев и трябва да опровергае катастрофалните заключения на неправителствения сектор, изпратени миналия месец до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)и до Европейската комисия.В писмо до ПАСЕ осем НПО-та посочиха, че съдебната система е зависима от изпълнителната власт, че има институционална основа за корупция, политически и икономически натиск, че българското правителство няма сериозен ангажимент да реши тези проблеми, че осъществяваният от Съвета на Европа мониторинг трябва да продължи с включване на международни институции, за да е ефективен. Последва резолюция на ПАСЕ за продължаване на мониторинга по въпросите на реформата в съдебната система, свободата на медиите, прозрачността на тяхната собственост, както и за преразглеждане на Изборния кодекс.Същите констатации бяха изпратени и на Еврокомисията с позоваване на последните ключови назначения в съдебната власт. Неправителствените организации осведомиха еврокомисарите, че новите процедурни правила за избор се прилагат формално, че това създава усещане за предварително договорен резултат, че стартът на новия ВСС е обезнадеждаващ, (включително и заради нежеланието да ревизира финансовата политика на предишния съвет). Директният сблъсък на аргументи се очаква да е на 11 февруари, когато становището на съвета ще бъде обсъдено на заседанието на Гражданския съвет към ВСС, замислен като консултативен орган за отчитане на гласа на гражданското общество.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във