Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ДОКАТО РАЗСЛЕДВАТ, ДОЗНАТЕЛИТЕ СА НЕЗАВИСИМИ ОТ НАЧАЛНИЦИТЕ СИ

ВИЗИТКА>
Вичо Вичев е роден на 22 февруари 1962 г. в Елхово. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски през 1987 г. и е назначен за стажант-съдия в Софийския градски съд. През 1989-а започва работа като следовател, а на 1 януари 1991 г. постъпва в Софийската районна прокуратура. През 1994 г. е повишен и преминава в Софийската градска прокуратура, а през 1998-а вече е в Софийската апелативна прокуратура. Три години по-късно е избран за заместник апелативен прокурор на София. На този пост остава до 2004 г., когато е преместен на работа във Върховната касационна прокуратура. А на 8 юни 2005 г. Висшият съдебен съвет избра Вичо Вичев за районен прокурор на София.

Г-н Вичев, от пет месеца сте начело на Софийската районна прокуратура. Как ви понася новата длъжност?
- Районният прокурор на София носи тежка отговорност, защото става дума за най-голямата прокуратура в страната. В момента тук са назначени около 90 магистрати, всеки ден постъпват стотици преписки и работим едновременно с девет районни полицейски управления, със Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), с Дирекцията на Национална служба Полиция (ДНСП), с Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП) и със Столичната следствена служба (СтСлС). Всички ние трябва да оправдаем очакванията на столичани за по-бърз процес и по-бързо наказване на лицата, извършили престъпления.
Наскоро Висшият съдебен съвет (ВСС) одобри двама прокурори за ваши заместници...
- Да. Петър Чалъмов отговаря за отделите, работещи по престъпленията срещу личността и икономическите престъпления, а Александър Налбантов е с ресор Общоопасни престъпления. Двамата са млади, енергични и много добри професионалисти. Разчитам много на тях, но имам нужда от още двама заместници, които се надявам в близко бъдеще да бъдат назначени.
През април 2006 г. влиза в сила новият Наказателнопроцесуален кодекс (НПК) и вашите задължения, както и правомощията ви рязко ще се увеличат. Готова ли е, според вас, Софийската районна прокуратура да се справи с това предизвикателство?
- За мен идеята следователите да станат прокурори е много добра и, както знаете, тя вече започна да се реализира. Следователите са специалисти, познават тънкостите на разследването и имат богат практически опит. Смятам, че ще се справят много добре на новото поприще. Разбира се, трябва да свикнат с особеностите на нашата професия, защото им предстои да участват в съдебни заседания и да водят битки в съдебната зала. Всъщност ние вече назначихме шестима следователи, които все по-успешно навлизат в работата. Така че бих се радвал, ако в Софийската районна прокуратура (СРП) постъпят още следователи, защото реално имаме нужда от удвояване на броя на магистратите. Смятам, че при нас има достатъчно работа най-малко за 150-160 прокурори.
И къде ще настаните толкова хора?
- Това наистина е тежък въпрос. Сградата отдавна е с изчерпани възможности и условията, в които работим - ние и Софийският районен съд, са повече от незадоволителни. До моето идване тук прокурорите са работили в ненормална обстановка - по пет-шест души в един кабинет. Неотдавна обаче успяхме да наемем няколко кабинета в съседната сграда на Университета за архитектура, строителство и градоустройство (бившия ВИАС - бел. ред.), където настанихме целия отдел Общоопасни престъпления. Въпреки че това е временно решение на проблема, все пак имахме нужда от такава глътка въздух, защото сега прокурорите са по двама-трима в кабинет.
С колко помещения разполагате в Университета за архитектура, строителство и градоустройство?
- С 22 работни места за прокурори, т. е. с около десетина стаи.
Висок ли е наемът, който плащате?
- Въпрос на договор... Нормален е. Надявам се обаче, че през 2007 г. ще престанем да го плащаме, защото дотогава новата ни сграда трябва да е готова.
Усеща ли се вече ползата от професионалния дознателски апарат в МВР? Смятате ли, че назначените там юристи са подготвени да поемат работата на следствието?
- Очевидно ще се наложи дознателите да се учат в движение. Разбира се, тук е от значение и нашата помощ. Новият Наказателнопроцесуален кодекс, който ще влезе в сила след около пет месеца, ни задължава да контролираме във всеки един момент разследването, да даваме конкретни и ясни указания, да утвърдим екипния принцип на работа. Известно е, че съгласно новия НПК прокурорът вече няма да има възможност да връща едно производство безкрайно. А това означава, че всеки от нас трябва постоянно да следи какво се случва по делата му и да е готов във всеки един момент да даде необходимите указания, за да може работата да приключи в законноустановения срок.
Не мислите ли, че докато се стиковате с дознателите, доста голяма част от разследванията ще се забавят? Още повече че след влизането на новия НПК в сила разследващият прокурор не само ще трябва да обучава дознателя, но и да върши работата му?
- Това наистина ще е дълъг и труден процес, още повече че всяка законодателна промяна неминуемо води до сътресения в системата. Проблем са и старите дела, които в момента са в следствените служби. Те също трябва да бъдат приключени, преди следователите по тях да бъдат преназначени в прокуратурата или да напуснат съдебната система. Ще има проблеми, но ще се справим.
Според вас, не е ли задължително всички магистрати и дознатели да преминат през специални курсове за запознаване с новия НПК?
- Абсолютно задължително е за дознателите. В момента също се провеждат подобни семинари, на които и прокурори от СРП четат лекции. Но мнението ми е, че такова обучение е задължително и през него трябва да минат полицейските дознатели. Магистратите са си професионалисти и ще се справят с професията.
Тук искам да спомена и за друг проблем. Все още съществуват съмнения, че след като дознателят е подчинен на ръководството в съответното районно полицейско управление, той може да не бъде обективен в работата си. Казано в прав текст - има опасения, че преките началници на дознателите ще могат да се намесват в работата им по конкретни дела. Ето защо искам категорично да заявя, че дознателите трябва да знаят и да свикнат с мисълта, че по време на разследване се подчиняват единствено на закона и на наблюдаващия прокурор. И, че събират доказателства само и единствено за прокурора. Така е по цял свят, така е и в България.
При встъпването ви в длъжност бе извършена проверка на делата в Софийската районна прокуратура. Ще кажете ли какви са резултатите от тази проверка?
- Ревизията беше извършена по заповед на главния прокурор. Тя имаше за задача да установи какво е фактическото състояние на преписките и на делата, какви са битовите проблеми на районната прокуратура, по какъв начин е била организирана работата на прокурорите и как те са изпълнявали служебните си задължения. В интерес на истината нямаше пикантерии.
А купчини залежали преписки и дела, както се говори из София, имаше ли?
- Имаше, да. Основните проблеми бяха в деловодството и в организацията на работа. Проверяващата комисия излезе с конкретно становище, което стана отправна точка в работата ми като ръководител на Софийската районна прокуратура. Полека-лека започнахме да изчистваме делата и ситуацията се нормализира.
Какъв е бил проблемът с деловодството?
- Гражданите трудно можеха да направят справки. Заради начина, по който се оформяха деловодните книги, се натрупваха материали и гражданите не получаваха копия от преписките си. Но този проблем вече е изчистен.
Казахте, че има залежали преписки. Ще предложите ли на Висшия съдебен съвет да накаже прокурорите, които не са си свършили работата?
- Не, на този етап няма да внасям предложения за наказания във Висшия съдебен съвет. Прокурорите в Софийската районна прокуратура са изключително натоварени и този факт трябва да се има предвид при даването на оценки за работата им. Тук хората освен че пишат различни постановления, дават и дежурства, участват в съдебни заседания. Натовареността е много голяма, но работата потръгна в добра посока и смятам, че проблемите вече са зад гърба ни.
По колко преписки работи един ваш прокурор през годината?
- През 2004 г. средната натовареност на един човек е била 1514 преписки и дела, при 854 преписки и дела средно за прокурор от страната. Към момента всеки наш прокурор получава по седем-осем процесуални материала на ден. Това са преписки и дела, които той трябва внимателно да проучи, да вземе решение и да напише едно мотивирано постановление или обвинителен акт. Освен това има извънредни и спешни случаи, приключват се бързи полицейски производства, по няколко пъти в месеца участват в съдебни заседания. Като прибавим и задължителните дежурства - можете да си представите колко тежка и психически натоварваща е работата на прокурорите тук. А огромният обем работа се отразява на качеството. Проучването на всеки един лист от хилядите преписки изисква голяма прецизност. А много често делата са от по десет, двайсет и повече тома.
И как се оправят вашите хора? Успяват ли да се вместят в законоустановените срокове за приключване на делата?
- Успяват, но на много висока цена. През седмицата остават на работа до 21 часа, работят в събота и неделя, често прекъсват летните си отпуски или ги отлагат за по-спокойни времена.
Поне извънредният труд заплаща ли им се?
- Има възможности за заплащане, но искам пак да повторя: тук има много сериозни прокурори и се работи предимно на бързи обороти...
А какво ще правите с несериозните прокурори?
- Стараем се да им помагаме, но ни трябват и нови хора. Борбата срещу престъпността не става без хора.
Нали по време на проверката излезе случаят с онзи прокурор, който две години не е ходил на работа?
- Не е съвсем така. Когато аз дойдох тук, заварих преписката за отстраняването на този човек от длъжност, подготвена от предишния ръководител на Софийската районна прокуратура Славчо Кържев. Просто трябваше да бъдат актуализирани някои данни и когато това се случи, внесох предложението за уволнението му във Висшия съдебен съвет.
Медицински ли е случаят?
- Според мен, да.
Значи на идеята - магистратите да минават през психотестове - май й е дошло времето, така ли?
- Не, не е това.
Добре, ще ви попитам направо - човекът здрав ли е психически, или страда от някаква друга болест?
- Нямаме данни за това, защото нито той, нито неговите близки проявяват интерес към случая. Просто отказва контакти с нас, което е много странно.
Г-н Вичев, в доклада на Европейската комисия за напредъка на България през 2005 г. отново се настоява за контрол върху дейността на главния прокурор и за отчетност на прокуратурата. Какво е вашето мнение?
- Да си призная, не съм запознат с доклада на Европейската комисия. По закон обаче главният прокурор и сега се отчита веднъж годишно пред Народното събрание, а това е една от гаранциите за прозрачност в работата на прокуратурата. Що се отнася до прозрачността в нашата работа, почти всички действия на прокурора се контролират от съда, обвинението се отвори към медиите и в момента до обществото стига своевременна информация за онова, което вършим.
Другата любима критика на Европейската комисия е незадоволителната борба с корупцията, а най-често задаваният въпрос напоследък е защо няма магистрати, осъдени за корупция...?
- Според мен никакви прояви на корупция не бива да бъдат толерирани или премълчавани. И ако при нас бъдат констатирани такива случаи, гарантирам ви, че ще бъдат взети сериозни и навременни мерки. Борбата с корупцията обаче не е проблем само на прокуратурата и на съдебната система, който може да бъде преодолян с административни санкции. Това е проблем на цялото ни общество. И, според мен, е крайно време да бъде изготвена цялостна държавна политика за решаването на въпросите, свързани с корупцията.
Искате да кажете, че откакто сте районен прокурор на София, вие не се получили нито един сигнал за корупция срещу ваши подчинени?
- Да, такива сигнали не съм получавал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във