Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ДОЗНАТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ТЕЗА

Директорът на РДВР-Пазарджик подполк. Жоро СтоицевГ-н подполковник, как ще коментирате твърденията, че Пазарджик е най-голямото депо за съхранение, препакетиране и разпространение на наркотици в Южна България? - От оперативна гледна точка Пазарджик е изключително тежък град, в който се преплитат много интереси. Както е известно, той се намира между двете най-големи населени места в страната - Пловдив и София. Оттук минава магистрала Тракия, за която от много години се говори, че е отсечка от Балканския път на дрогата. Ето защо е нормално да имаме хора, които непрекъснато се стремят да участват в международните и вътрешните схеми за трафик и търговия с наркотици. Имате ли представа какво е състоянието на регионалния наркопазар, след като през последните месеци проведохте няколко успешни операции срещу разпространителите на дрога?- В момента има глад за дрога и това твърдение никак не е пресилено. Неотдавна един мой познат - таксиметров шофьор, ми каза, че откакто сме прибрали част от наркоразпространителите в района, той и колегите му се видели с пари. Оказа се, че наркозависимите пътували чак до Пловдив, за да си купуват дрога. Естествено - не с влак или автобус. Веднага обаче трябва да уточня, че никой не си прави илюзиите, че нишата ще остане незапълнена. Има апетити други хора да поемат трафика и търговията на едро, други пласьори ще изместят от улицата онези, които елиминирахме. Ние успяхме да извадим от пазарджишкия пазар част от основните играчи, но техните колеги останаха. Нашата стратегия може да бъде описана така: крачка по крачка, група по група. След като извадим на светло престъпната дейност на една престъпна структура, веднага започваме да работим по друга. Не можем и нямаме право да спираме, защото продажбата на наркотици в Пазарджик не спира. Непрекъснато виждаме как хора, които нямат и един работен ден, карат скъпи коли, не се притесняват да обикалят по магазините и да харчат луди пари за маркови дрехи. Съгласен съм, че през последните няколко месеца здраво ударихме търговците на дрога, но те ще се опитат да възстановят пазара. За тях това е въпрос на много пари и е единственият им начин за оцеляване. Нашият стремеж - моят и на моите колеги, е да направим така, че децата в Пазарджик и региона да живеят спокойно, а не под смъртоносната сянка на дрогата. Колко са престъпните структури, които в момента търгуват с наркотици в Пазарджик?- Обособените престъпни групи, по които досега сме работили, са четири. Колегите от Регионалното звено за борба с организираната престъпност (РЗБОП), от криминалния сектор на РПУ-Пазарджик, както и от другите управления в областта нямат седмица, в която да не залавят членове на една или друга група и да ги елиминират от играта по някакъв начин. На тяхното място обаче след време идва друга престъпна група...Имате ли представа колко са основните депа за разпространение на наркотици в региона?- В Пазарджик има определени места, където наркотикът се съхранява и се разфасова. По принцип самото продаване на дрогата става по едни полуконспиративни начини - дозите се крият предварително в някакви тайници, наркоманите плащат на дилърите си и едва тогава те им посочват къде точно се намира дрогата. Имаме данни, че наркотици се съхраняват и разпространяват и в селата около Пазарджик. Логиката е, че там дилърите и пласьорите по-лесно могат да останат незабелязани от органите на реда, но това съвсем не е така. Тяхното чувство за сигурност е доста измамно, защото в момента разработваме няколко операции в тази посока, но по-конкретна информация не мога да ви дам. От всичко казано дотук човек остава с впечатлението, че или вие непрекъснато се борите с едни и същи хора, или наркопласьорите при вас никнат като бурени. Как работите със следствието, прокуратурата и съда? - Мисля, че работим добре и затова нямам никакви притеснения по отношение на следователите и прокурорите. Колкото до съда - той е онзи арбитър между обвинението и защитата, който наблюдава и преценява дали има извършено престъпление, или няма. Ето защо противопоставянето полиция - съд е най-малкото неуместно. Естествено, имаме дребни противоречия с някои от следователите, но те са свързани главно с изясняването на проблема дали едно престъпление е от компетентността на дознателите, или на следствието. Стремим се да поддържаме по-близки контакти със следователите, защото сме заинтересовани делата по-бързо да влизат в съда, а уличените от нас лица да отиват там, където им е мястото - в затвора. Стига, разбира се, съдът да прецени, че ние сме си свършили добре работата и вината на обвиняемите е доказаната по категоричен начин.Г-н Стоицев, как оценявате идеята следствието да премине към МВР, която е на път да придобие плът и кръв чрез прехвърлянето на 95% от престъпленията за разследване от дознанието?- Не съм много убеден, че теза дознателите нямат необходимия опит е кой знае колко състоятелна. Най-напред в Пазарджик всички дознатели са юристи и имат амбицията да се развиват в професията. И второ - да не би всички действащи следователи да са се родили висококвалифицирани юристи, единствено способни да разследват и разкриват престъпления? Значи ситуацията е като в село без начално училище и без даскал - все отнякъде трябва да се започне и все някой трябва да е пръв. Това, че от миналата година ние започнахме да създаваме специализирания дознателски апарат в МВР, за следователите се оказа явна заплаха. Аз бях в Германия и, понеже там нямат следователи, колегите непрекъснато питаха какво значи понятието следовател и какво точно работят тези хора. Всъщност знаете ли защо следователите не искат на минат в МВР?Да, но е по-важно какво вие мислите по този въпрос.- Един следовател получава два пъти по-висока заплата от един директор на РДВР, но е далеч по-малко натоварен. Ето това ги притеснява - ако се върнат в МВР, следователите ще трябва да работят по нашите критерии. Не ме разбирайте погрешно - защото не протестирам, че те взимат големи заплати. Казвам точно обратното - полицаите получават малки заплати, а това е едно от задължителните условията за корупционен натиск върху тях. Когато един служител в органите на реда получава достойно възнаграждение за труда си, той има какво да губи и трудно се поддава на изкушения. Аз мисля, че не е страшно следствието да премине към МВР, страшното е да разрушим това, което е направено досега. Никой не отрича, че в следствието работят добри специалисти. Но при намаляване броя на делата, които те ще разглеждат, ако проектът за изменение на Наказателнопроцесуалния кодекс бъде приет от Народното събрание, как държавата ще оправдае издръжката на тези високоплатени държавни чиновници? А те ще разследват само пет процента от делата, докато останалите 95% ще се разследват от онези, които според тях били неквалифицирани?Ако бъде направена съпоставка между делата на дознателите и на следователите, ще се види нещо доста странно. Ако един следовател приключи пет или десет дела през годината, той задължително получава похвала. Ако един дознател приключи 30 или 40 дела - ние го наказваме, защото той не е работил достатъчно. Вярно, следователите работят по по-тежки дела, но да не би да работят сам самички? Никога полицай в Пазарджик не е отказал помощ на следовател, това просто е немислимо да се случи. Може би някъде в страната има такива случаи, но аз изобщо не мога да приветствам такава практика.Ако трябва да сведа проблема с бъдещето на следствието до Пазарджик, моето мнение е, че тук трябва да останат пет-десет следователи, които да поемат най-тежките дела. Всичко останало трябва да е приоритет на полицията. Пак повтарям - ние не сме заплаха за следователите, защото те са хора от нашето тесто и с повечето от тях аз съм работил в други структури на МВР. Още повече че и те като нас са затормозени от многото дела, които им висят над главите.Въпросът в случая е, че държавата трябва веднъж и завинаги да прецени ангажиментите по присъединяването ни към ЕС. И да изработи една стратегия, в която ясно да е описано какво трябва да се случи и кога то ще се случи. А не непрекъснато някой нещо да променя от днес за вчера и да ни вкарва в изкуственото или по-скоро - в неосъзнатото противопоставяне: полиция срещу следствие, от което никой нищо не печели.А какви са взаимоотношенията ви с прокуратурата?- Нямаме някакви противоречия или противоборства с прокуратурата и съда в града. Аз се учудвам понякога на някои колеги, като кажат, че не работят добре със съда или пък имат противоречия с прокурори. Винаги може да има спор по някое дело или по събраните доказателства. Но това са неща от кухнята, от всекидневната работа и никой не бива да ги раздухва. За мен е радостно, че освен редовните консултации с обвинението по определен кръг дела все по-често дознателите и прокурорите работят, общуват помежду си и си помагат, а не си разменят постановления, указания и възражения. Г-н подполковник, освен с дрогата Пазарджик стана известен и като оазис за т. нар. дървена мафия?- Дървената мафия се роди от бездействието на държавата по отношение на това огромно богатство. В Пазарджишкия регион се намира 70% от иглолистния материал на държавата и затова сме длъжни да обръщаме много сериозно внимание на това как се оползотворява това богатство. По наше предложение в момента тук се изгражда единна система за видеоконтрол на всички горски контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Тази система е уникална за страната и вече на два от пунктовете отчитането на камионите и товарите става в реално време. Това позволява на РДВР-Пазарджик и Регионалното управление на горите да контролират дали се спазват законовите разпоредби за извозване на дървения материал, как и какво се записва в дневниците на ГКПП-тата. Искрено се надявам, че когато изграждането на системата бъде завършено и връзката между горските пунктове и РДВР стане постоянна, безконтролното изнасяне на дървен материал - само срещу 50 лв. на горския - ще бъде прекратено. А случи ли се това, произволът из горите също ще остане в миналото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във