Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Държавата против сигурността на гражданите

Националната сигурност не се превърна в сигурност за всеки български гражданин и през третата година от управлението на ГЕРБ. Въпреки обещанията и добрите намерения. Дребната престъпност продължава да нараства. Отчайващо безрезултатна е борбата за нейното ограничаване.


Извършителите

nbsp;


Във всяко населено място или район върлуват от години по няколко постоянни, непоправими и неотстраними крадци. Начин на живот за тях са дребните кражби - от къщите, от дворовете, от улиците и вилните места, реколтата от полето. Вътрешни задръжки и страх от наказания нямат. Грабят всичко, което може да им донесе някой лев. Разбиват врати, прозорци, стени. Когато се сблъскат със стопаните, или ги пребиват, или ги плашат до смърт, особено старите и немощните. Ограбеното веднага продават на прекупвачи. Рядко и спорадично се хващат на случайна работа, но не се задържат дълго на нея. Защото са увредени по рождение или от средата, в която живеят. Повечето са в тежка зависимост от алкохол, от цигари или опиати. Други са с изостанало развитие или с някакви психически отклонения, включително и освидетелствани.


Вредите от дребната престъпност

nbsp;


изглеждат нищожни, защото стойността на откраднатите вещи обикновено е малка. В действителност истинските материални и морални вреди и загуби за гражданите и за обществото са огромни. Но често са невидими и неизмерими. Най-вече за държавните бюрократи и законодателите.


Заради постоянната заплаха от кражби и грабежи и от липсата на защита срещу тях възникват разрушителни процеси. Особено в малките населени места и в някои райони на големите градове:


- В личните стопанства се ограничава производството на зеленчуци, плодове, месо от домашни птици, овце, кози и крави, на мляко и други такива продукти. Не се използват пълноценно едни от най-големите богатства на страната - земята и пасбищата.


- Главно поради липса на реална защита срещу терора на крадците продължава бягството на останалите още жители на малките населени места към големите градове (или на работа в други държави). На тяхно място се настаняват предимно хора, които нямат желание, навици и опит да се трудят. Или селищата запустяват.


- Българските и чуждестранни инвеститори не идват в такива райони, защото няма елементарни условия - сигурност, подходяща работна ръка, инфраструктура. Една част от заселилите се чужденци напускат, отчаяни от безредието и незащитеността си срещу агресията на криминалните елементи.


Причините за безнаказаността на дребната престъпност

Основната причина е в действащото законодателство. Според Наказателния кодекс (НК) дребната престъпност не е обществено опасна, тя е маловажна. Стойността на откраднатите вещи е като правило нищожна. Предвиденото в НК наказание за такива случаи е до една-две години или пробация и глоба. Самопризнанията и доброволното връщане на откритите в крадеца вещи са облекчаващи вината обстоятелства. Разследването приключва, до съд не се стига. Или се прилага процедурата на бързото производство и споразумението. И рецидивистът отново се разхожда по улиците. Възмездие за щетите и за психическия тормоз няма. Терорът на крадците и разбойниците продължава. Гражданите са отчаяни и обезверени, защото не виждат законодателни и други мерки за обуздаване на оставените на свобода рецидивисти.


Предвидените в НК наказания за повтарящите се системни престъпления не са адекватни на тяхната реална обществена опасност. Едно лице може да е извършило през последните години десетки разкрити и вероятно стотици неразкрити (или незаявени от пострадалите) дребни кражби. В закона е предвидено наказание само за най-голямото от тези престъпления. Или се сумира за няколко от тях, но не може да е повече от един и половина пъти над тежестта за основното. Ниските или липсващи наказания за постоянно повтарящите се маловажни престъпления не изпълняват своята възпитателна и възпираща роля. Системните извършители на дребни посегателства върху собствеността и личността на гражданите в мнозинството случаи изобщо остават необезпокоявани от охранителните органи, защото пострадалите са обезверени и все по-рядко представят писмени оплаквания. Очевидците на престъплението в повечето случаи не сигнализират за него. Те избягват да свидетелстват, тъй като се страхуват от отмъщение на рецидивистите и от обременителните процедури при разследването и съдебния процес. Престъпниците в малките населени места са окуражени от липсата на реално полицейско присъствие и на съвременни технически средства за наблюдение.


Въпреки всички извършени досега поправки в НПК и НК все още е възможно съдебните дела да се отлагат и протакат и присъдите за маловажните престъпления да са в повечето случаи символични. Рецидивистите остават на свобода (понякога с кратки прекъсвания) и продължават да упражняват своя занаят. Не без съдействието на небрежни или користни следователи, прокурори и съдии. В действащите закони все още няма ефикасни правила и процедури за разкриване и санкциониране на такива служители в независимата и самоконтролираща се съдебната система.


Решението

nbsp;


То е известно от законодателството и от съдебните практики на други държави.


Новият министър на правосъдието би могъл в непродължителен срок да подготви и след обществено обсъждане да внесе в Народното събрание съществени промени в Наказателния и Наказателнопроцесуалния кодекс:


- Минималните и максималните наказания за дребните, маловажни кражби, грабежи и насилия да се увеличат осезаемо.


- Присъдите за няколко извършени едновременно или в кратък период престъпления да се сумират без горна граница.


- Присъдите за всяко следващо престъпление от дадено лице да се удвояват, с оглед нарасналата им обществена опасност.


- Да се ограничи използването на смекчаващи вината обстоятелства при повтарящи се умишлени престъпления, както и при предсрочно освобождаване на осъдени рецидивисти.


- Да се предвидят в НПК допълнителни мерки срещу неоправданото отлагане и протакане на съдебните процедури.


- Ръководителите на всички съдилища и прокуратури в България да се избират от гражданите с възможност за предсрочното им отзоваване при умишлено и користно неспазване на законите.


- Да се увеличат правата и отговорностите на инспектората към Министерството на правосъдието при контрола и разследването на сигналите за нарушения, допуснати от магистратите.


- Да се променят функциите и статутът на Висшия съдебен съвет.


Може да се очаква, че след като тези промени в законите започнат да се прилагат, мнозинството от системните извършители на дребни кражби и грабежи ще бъдат изолирани задълго или сами ще прекратят престъпната си дейност. Рязко ще намалеят посегателствата върху имуществото и личността на гражданите в цялата страна. Сигурността, спокойствието, а следователно и качеството на живота на хората значително ще се подобрят. В органите на полицията и в съдебната система постепенно ще се освобождават човешки и материални ресурси за борба с тежката и организираната престъпност и за опазване на обществения ред. Подобрената обществена среда ще бъде един от важните фактори за активизиране на стопанската дейност и за притока на инвестиции. Включително и в запустяващите населени места и райони. Но - ако държавата положи повече усилия и отдели допълнителни ресурси за осигуряване на заетост, особено за някои социални слоеве, малцинствени групи и райони.


Проф. Георги Петровnbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във