Параграф22 Weekly

Даниела Лазарова, бивш главен кадровик на Министерството на правосъдието

Едни и същи държат печелившите карти в администрацията

Даниела Лазарова е доскорошният директор на дирекция Човешки ресурси в Министерството на правосъдието. Работила е при последните четирима правосъдни министри - Маргарита Попова, Диана Ковачева, Драгомир Йорданов и сегашния - Зинаида Златанова. Лазарова е принудена да напусне длъжността си след медийна публикация, според която носи вина за десетки незаконни назначения на служители. Лазарова има 36 години стаж на отговорни длъжности в държавната администрация, включително и в Министерския съвет. Лектор е по проблемите на държавната служба, участвала е в разработване на нормативни актове в тази област.


nbsp;


nbsp;


Г-жо Лазарова, озовахте се в центъра на кадрови скандал в Министерството на правосъдието. Коя е истината за внезапно установените от инспектората на ведомството незаконни назначения на чиновници?

- Скандалът се разрази дни след назначаването на служебния министър Драгомир Йорданов. Отношенията ми с него отначало тръгнаха добре, но изведнъж по неясни причини той промени рязко държането си към мен. Започна да ми оказва натиск да издавам, да съгласувам и да подписвам незаконосъобразни заповеди, изготвени не от ръководената от мен дирекция Човешки ресурси. Предполагам, че бяха изготвени от инспектората, превърнат от Йорданов в негова маша. И понеже се възползвах от правата и задълженията си, описани в Закона за държавния служител, и отказах да го нарушавам, разгоря се война. Доста по-късно се оказа, че е поръчкова.


Защо мислите така, откъде според вас дойде поръчката?

- Първоначално смятах да не задълбочавам опитите си да разбера защо ми се случи това. Но съвсем ненадейно в последните седмици научих от различни и несвързани помежду си източници, че наистина е имало поръчка за разчистване на терена в министерството. Тя е дошла от кабинета на служебния премиер Марин Райков, а в основата й е обещание Драгомир Йорданов да остане на поста като титуляр, ако съответната политическа партия спечели изборите. Доколкото разбрах, изпълнението на поръчката е било скрепено и със заплаха от тежка санкция - на Йорданов му е дадено да разбере, че ако не направи каквото трябва, ще бъде свален преждевременно и от поста служебен министър.


Изглежда, залогът е сериозен. Като казвате политическа партия, ГЕРБ ли имате предвид?

- Ами предполагам, че да. Като държавен служител винаги съм била политически независима, но като се знае кой стои зад служебното правителство, допускам, че става въпрос за ГЕРБ. С влизането си в министерството Йорданов се обърна към личния му състав с думите: Надявам се да ви бъда министър не само за 65 дни, а за доста по-дълго време!


Терминът разчистване на терена би трябвало да означава освобождаване на кадри, за да бъдат намърдани свои, така ли?

- Естествено. Най-апетитните и най-възловите длъжности в едно ведомство са главният секретар, директорите на структурите Човешки ресурси(т. нар. главен кадровик), Обществени поръчки, на дирекция Правна и т. н. На тези места всеки иска да има свои хора. Ако става въпрос за коректен и етичен подбор на ръководен екип без чистки и погазване на закона, бих приела този подход. Но в случая конфликтът ми със служебния министър възникна заради категоричния ми отказ да извършвам незаконосъобразни действия. Това стана в присъствието на съветничката му Евелина Захариева, доведена от него от Националния институт по правосъдие (НИП), който той оглавява. Вероятно за да ме мачкат, на инспектората беше възложена проверка на моята дирекция. Именно резултатите от тази проверка бяха изнесени поръчково в една медия, в която Йорданов има свой човек. Междувременно Йорданов, според мои познати юристи, беше в троен конфликт на интереси - като министър си остана директор на НИП, съвместявайки две публични длъжности. А НИП е бенефициент по Норвежкия финансов механизъм, по който пък Йорданов е възложител като министър. В това си качество той е председателстващ и на Висшия съдебен съвет и по право - член на управителния съвет на НИП. Но според Закона за съдебната власт управителният съвет назначава директора на НИП.


Какви заповеди отказахте да изготвите?

- Реагирах много остро на това, че със своя заповед Йорданов подмени изцяло състава на дисциплинарния съвет, за да си развърже ръцете. Мандатът на този съвет, чийто член бях, е тригодишен и хората в него бях назначени миналата година. Йорданов подмени без основание целия състав на съвета. Друго негово действие, срещу което реагирах остро, е отмяната на конкурси за назначаване на нови служители. Представяте ли си - конкурсите са проведени, има класирани на първо място за съответната позиция, а той отказва да зачете резултатите. Една от кандидатките е юрист и заведе дело, пуснала е жалба и до омбудсмана.


Колко такива конкурса не зачете служебният министър? Та нали скандалът гръмна, защото вие сте допуснали назначаването на хора без провеждане на конкурси?

- Спрените от Йорданов конкурси са два, плюс един с почти приключила процедура. Министърът, а не аз, е орган по назначаването. Аз не назначавам и не уволнявам служители. Аз изпълнявам и съгласувам заповедите му с главния секретар, с директора на правната дирекция и с финансист. Работя 36 години в държавната администрация, от които седем години в Министерския съвет, но не съм допускала, че в една правова държава, и то в правосъдното министерство, може да се развихрят хора с толкова комплексарски амбиции. Йорданов отне дори законовите правомощия на главния секретар и ги прехвърли на ресорните заместник-министри, които са част от политическия кабинет. Издаде заповед в разрез с правилата за документооборота и за деловодната дейност (която важи за всяко едно ведомство), съгласно която личните данни в досиетата на всички служители бяха сканирани и предоставени в явното деловодство. Мотивът беше, че щяло да се работи прозрачно, а достъп до досиетата щели да има само той и секретарката му. Представих становище на Комисията за защита на личните данни, че разкриването на такива данни може да става единствено с изричното писмено съгласие на съответния служител.


Какво се случи след тези конфликти?

- В деня, когато бе представен докладът на инспектората за проверката в моята дирекция, ми беше връчена заповед за временно отстраняване от работа. Цитираше се друга заповед - за образуване на дисциплинарно производство срещу мен, която до ден днешен не ми е връчена и не съм я виждала. Отказаха да ми предоставят както нея, така и доклада, с което ме лишиха от правото да се запозная с тях и да направя своите възражения. Кабинетът ми беше запечатан, не ми остана друга възможност, освен да обжалвам заповедта за отстраняване в съда, което и направих. Обърнала съм се и към Комисията за защита от дискриминация, защото окаляха името ми, без да съм го заслужила с нещо. Освен държавен служител на висока длъжност с дълъг стаж, от десет години съм лектор по въпросите на държавната служба, познават ме в цяла България. Изведнъж се оказах на дъното - без заплата, без осигуровки и със затворени навсякъде врати. До края на живота си ли трябва да доказвам, че не съм камила?


Вие обаче успяхте да си намерите работа в друго министерство.

- Първоначално се надявах, че с встъпването в длъжност на новия правосъден министър Зинаида Златанова нещата ще се променят към добро. Поисках среща с нея и тя ме прие. На тази среща доведеният от Драгомир Йорданов главен секретар Тодор Керанов почти нахлу и опита да ми връчи документи, с които дисциплинарният съвет е поискал дисциплинарното ми уволнение. Това не се случи, защото заявих, че имам среща на четири очи с министъра, и по нейно настояване той напусна. Дадох на г-жа Златанова подробни обяснения и изложих възраженията си срещу доклада на инспектората, с който междувременно се сдобих. Той е едно откровено изливане на помия върху името ми, а върху доклада министър Драгомир Йорданов е резюлирал: За изпълнение.


Г-жа Златанова ми каза: Разбирам, че са ви извивани ръцете, защо не дадохте гласност на това? Попита ме какви са очакванията ми и обясних, че най-добрият вариант за мен е да се прехвърля в друга администрация с мобилност. Даде ми тридневен срок да си намеря работа, аз си намерих за два часа - в регионалното министерство. Има хора, които ме познават и уважават, протегнаха ми ръка. Не исках нарочно директорски позиции, за да не дразня никого в тази ситуация. Регионалният министър Десислава Терзиева, която уведомих най-общо за проблемите си, издаде заповед за назначаване. Остана само Зинаида Златанова да издаде заповед за освобождаване. И в този момент ми звънна министър Терзиева с думите: Даниела, има проблем - обадиха се от същата медия с въпрос защо те взимам на работа и защо Златанова те пуска, след като има дисциплинарно производство срещу теб. В крайна сметка мобилността ми беше прекратена, за което не се сърдя на никого. Правосъдното министерство напуснах по собствено желание, за което съм благодарна на г-жа Златанова. Исках само да се махна от тази помийна яма.


Как реагира министър Златанова на констатациите на инспектората?

- Каза, че е шокирана от първия си ден, след като е заела поста, но се притесняваше от медийните публикации за 86 незаконни назначения в министерството. Обясних й, че това число е извадено от контекста на реално случилото се - макар че тези назначения са без конкурси, на практика няма нито едно, което да не е основано на закона. Това число съдържа 7 служители, назначени след конкурс; 14 служители, прехвърлени от други администрации с мобилност; 13 служители, които са освободени почти веднага след назначаването им; останалите са служители, назначавани и преназначавани на и от непълно работно време или като заместници на дългосрочно отсъстващи колеги. А всички тези основания за назначаване са регламентирани в Закона за държавния служител и се прилагат във всяка администрация без изключение, но там не се вихрят кадрови войни. За периода на проверката - година и половина назад, са обявени и 16 конкурса за 27 незаети длъжности, в резултат на което са назначени 21 служители.


Защо толкова свободни места за чиновници в центъра на София?

- За българските стандарти това е едно малко министерство. Започнах работа там в края на 2011 г., при министър Маргарита Попова, малко преди да стане вицепрезидент. Текучеството беше огромно, заварих около 50 вакантни места при щат 252. За пример - дирекция Човешки ресурси наброяваше един-единствен служител. По 60 човека си отиваха на година, имаше дългосрочно вакантни директорски позиции. При министър Диана Ковачева и главния секретар Елена Петкова се взе решение да бъде укрепен спешно административният капацитет и ми беше наредено да предложа какви са законовите варианти. Те са същите, които вече изброих - мобилност, заместване, непълно работно време и, разбира се, конкурси. Но провеждането на един конкурс изисква време - минимум два месеца и половина. Отделно е свързано с разходи за обявления, за канцеларски материали и други. Самата аз също се прехвърлих от Министерския съвет по собствено желание с мобилност.


При това ударно назначаване не се ли стига обаче до превръщане на изключенията в правило, което замества конкурсите?

- Има го този момент, но аз лично съм отхвърлила повече от 60 CV-та на неподходящи кандидати. Заради липса на опит, на ранг, на ценз и т.н. Имали сме много спорове и остри разговори, в които се е налагало да обяснявам защо човек с образование агроикономика и със стаж в земеделска организация няма изисквания професионален опит за съответна длъжност в правосъдното министерство. Ако има действително някакво несъответствие, то е по отношение на един от служителите на инспектората - Янко Хаджигеоргиев. Звеното беше останало с двама души, беше блокирало и трябваше спешно да бъдат назначени няколко инспектори, които да извършват проверки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства към министерството. Хаджигеоргиев е бил ръководител на инспектората в закритото Министерство на бедствията и авариите и преди това е бил инспектор, имаше богат опит и по разпореждане на министър Ковачева оглави временно инспектората в отсъствието на титулярката Мая Донова. В длъжностната характеристика обаче фигурираше изискване за юридическо образование, което той няма. Диана Ковачева беше уведомена за това, но го назначи с оглед на предстоящото преработване на всички длъжностни характеристики във ведомството. Промените бяха направени и бе допуснато освен юристи инспектори да могат да стават и икономисти или кандидати с друго образование - такава практика има дори и в Главния инспекторат на Министерския съвет. По-важен е професионалният опит за тези длъжности. Не смятам, че е грешка в инспектората да има и хора с различно образование от Право. Особено по отношение на хора с икономически и финансов профил.


След бомбата, че незаконните назначения са 86, отнесохте го само трима - вие, Елена Петкова и Янко Хаджигеоргиев, защото не сте назначени с конкурс. Но такива са и много други.

- Така е, но мен не успяха да ме уволнят, защото бях в болнични. Но и за трима ни са пуснали сигнали в прокуратурата, от които нищо няма да излезе. Драгомир Йорданов си разчисти обаче терена и си нареди свои хора - съветничката Евелина Захариева, завърналата се начело на инспектората Мая Донова, Тодор Керанов, който преди да стане главен секретар в МП, беше главен секретар на Агенцията по вписвания. А главен кадровик на мое място стана Миглена Везиева, приближена на Керанов, когато е бил в тази агенция. Преди да отиде там, Везиева е била в правосъдното министерство, но е напуснала след констатирани нарушения и е стояла една година без работа. Като включим и проверяващия дирекцията ми инспектор Ивайло Димитров, който извиваше ръцете на подчинените ми да подписват неверни справки и протоколи, това е един кръг около Тодор Керанов, зад който стои Драгомир Йорданов. А поръчката, както казах, е дошла от кабинета на Марин Райков.


Опитахте ли да разговаряте с него?

- Опитах, но хората от кабинета му спряха да вдигат телефона.


Знаете ли как върви сега кадровата политика в министерството?

- Ами личният довереник на служебния министър - Тодор Керанов, прави всички тези неща, заради които аз съм отстранена. Без анализ и мотиви бяха освободени незабавно 26 служители, назначени на изпитателен срок. Вината на тези хора е никаква - само че са назначавани през 2012 година. Сред тях има добри професионалисти. Много директори са реагирали, искали среща със Златанова, но Керанов им е ограничил достъпа до нея.


Каква е магията на този човек, че омайва вече няколко правосъдни министри?

- От доста време е все главен секретар, но остава на сянка. Преди да заеме тази длъжност в Агенцията по вписвания, беше главен секретар на Централния регистър на особените залози. Минал е през много места, но забележете - в комисията Кушлев е работил с въпросната съветничка на служебния министър Евелина Захариева. По това време аз бях в Главния инспекторат на Министерския съвет и извикахме Стоян Кушлев на изслушване по повод сигнала за конфликт на интереси покрай Царски ловен клуб. Аз бях в тричленната комисия - след като изслушахме Кушлев, предложихме на тогавашния премиер Бойко Борисов да го освободи. Борисов първоначално отказа, после го направи. Кушлев беше освободен, а с него си отидоха всички негови служители, шофьори и секретарки, включително и Евелина Захариева. След това забелязах, че на сайтовете на Министерския съвет и на комисията са сканирани и качени всички протоколи и доклади на тричленния състав с нашите имена и подписи, та да е ясно на всички кой е уволнил Кушлев. Допускам, че Захариева ме е припознала като причината да се прости - грубо казано, с 4000-5000 лв. заплата.


Че тя каква длъжност е заемала в комисията Кушлев?

- Ами служител, но там още секретарките бяха с над 3000 лв. заплата. Свекърът на Захариева пък е бивш заместник-председател на Комисията за защита на класифицираната информация и след раздялата й с Кушлев я е скрил в НИП при Драгомир Йорданов на длъжност организатор обучение. Та всички тези хора се събраха в Министерството на правосъдието.


Това ли е картината в държавната администрацията? Толкова образовани хора следят с години сайтовете на ведомствата, за да участват в конкурси за по една-две длъжности, а определени щастливци се местят в пакет по върховете, обирайки каймака?

- За съжаление това е картината. Тъжно ми е особено за младите хора, които вярват в правилата. Когато бях директор на Инспектората за държавната администрация в закритото Министерство на държавната администрация и административната реформа, извършвахме по 200 проверки годишно точно за спазването на това законодателство в над 620 административни структури. Това са на практика всички структури на изпълнителната власт- от администрацията на Министерския съвет до общинската администрация. Констатациите навсякъде са същите - масово се ползват мобилност, заместване, а от няколко години и въведената вратичка с непълното работно време. И конкурси има, но голяма част от тях са за определени хора. Това обезверява младите и резултатът е плачевен. Имаше и централизирани конкурси за най-ниската позиция - младши експерт, които проведе Института по публична администрация. Явяваха се хората, попълнен беше лот от 200-300 души, спечелили състезанието. И какво? Чакаха до второто пришествие някой работодател да ги викне на работа. По моя информация назначените са не повече от двайсет-трийсет. После решиха проблема с промяна в закона - че такива конкурси ще се правят само при доказана потребност.


Какво трябва да се прави?

- Не виждам надежда, докато се позволява все едни и същи хора да държат печелившите карти. Бях чула лоши неща за правосъдното министерство и за съжаление те се потвърдиха. Там има обаче и почтени хора, но за съжаление са навели глави и си пазят хляба. Сега се прави уж функционален анализ, нов правилник, за да уволнят още 50 души, което си е саморазправа.


Кое е истина и кое - не за възнагражденията в правосъдното министерство?

- Когато постъпих, заплатите там бяха едни от най-ниските. Работна група изготви един пакет от промени, касаещи държавната служба. От първи юли 2012 г. влезе в сила нова Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация и ползвайки разпоредбите й, служителите в правосъдното министерство станаха от най-добре платените. Мога дори да кажа, че отидохме на върха - след финансовото министерство, разбира се. Служител, който идва от студентската скамейка, започва с над 700 лева. Отделно са бонусите - при възможности в бюджета, които се определят с оценки от министъра на работата на ръководителите на звената и на дейността им като цяло по определен алгоритъм.


А прословутите европейски проекти, по които служителите си докарват по още една заплата?

- Доста хора работят по такива проекти. Часовете отработено време се доказват и контролират. Има и външен контрол - звено в МФ,ОЛАФ и т. н. Работи се по определена часова ставка. По Норвежкия финансов механизъм например за експерт тя е 7 евро на час. Но има и лимит - един служител не може да работи по проекти повече от 80 часа месечно, и то в извънработно време.


Звучи невероятно, че всички тези хора работят по 8 часа в министерството, след което продължават по 4 часа вкъщи. Възможно ли е да си сглобяват проектите в работно време?

- Да, всеобщо известно е! Зависи от натоварването в съответната дирекция. Отказвала съм втори проект, защото това води до тотално изтощение. Но има дирекции, чиито кадри драпат за проекти - по два, по три. Това за мен означава недостатъчна натовареност през деня. Затова трябва да има истински функционален анализ, който да направи снимка на работния ден във всяка администрация. Това обаче не се прави, защото администрацията не го иска.

Facebook logo
Бъдете с нас и във