Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Едри търговци и приватизатори - аут от мерките срещу пране на пари

Професионалният футбол е новият рисков играч

S 250 afe8f532 9384 4494 9708 8f07cc1451f1
S 250 62aec61e c92e 4029 a63a 3d886097ea8e
S 250 a591618e e31e 4631 935f f80f33cf87f8

Търговците на едро, органите,занимаващи се с  приватизацията и лицата, които организират възлагането на обществени поръчки, ще отпаднат от посочените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) категории на задължени субекти.

Това предвижда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който трябва да постигне съответствие на българското законодателство в тази област с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849. Ще бъдат изпълнени и заключенията от доклада за националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пише в мотивите към законопроекта. 

Задължените субекти са посочени в досегашния чл. 4 от ЗМИП и са общо 39 на брой,  а  за изброените в списъка са задължителни мерките за превенция на използването на финансовата система за пране на пари, посочени в чл. 3 от същия закон. Мерките включват комплексна проверка на клиентите; събиране и изготвяне на документи и друга информация; съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация; разкриване на информация за  съмнителни операции, сделки и клиенти и други.Предложено е  от списъка на задължените субекти да отпаднат  и министрите, и кметовете на общини, в случаите на сключване на концесионни договори. Още две групи лица също ще отпаднат от списъка. В първата група влизат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа и пазарни оператори и/или регулирани пазари, които не са свързани с вече установени рискови събития.

Другата  група включва структурата на Националната агенция за приходите и митническите органи, по отношение на които са въведени други законови механизми за предоставяне на информация по реда и условията на ЗМИП. 

Предложенията за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и редукцията на задължените субекти са направени след анализ и доклад на междуведомствена работна група, която трябваше да изработи Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Такъв доклад бе направен в края на 2019 г., а през януари 2020 г. на интернет страницата на ДАНС са публикувани и резултатите от оценката, както и кратко резюме на доклада. Една от целите на доклада е да се отсеят категориите лица, чрез  чиято  дейност  е особено вероятно да се извършва изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

След прегледа им работната група е взела решение за отпадането на някои категории, влизащи досега в обхвата на МЗИП, но по отношение на които докладът за оценка на риска не е идентифицирал потенциални опасности, които изискват  задължение за прилагане на мерките за превенция на използването на финансовата система за изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Любопитно е, че в доклада за националната оценка на риска  като потенциална опасност е посочен професионалният  футбол. В мотивите пише следното: "По отношение на професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в наднационалната оценка на риска от изпиране на пари професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари. Последното обуславя предложението за преформулиране на тази категория, като приложното й поле се ограничи до професионални футболни клубове."
Измененията съответстват на новата роля на Европейската централна банка при предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари и финансирането на тероризма. В предлагания проект се предвиждат и промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и Закона за Комисията за финансов надзор, които се налагат във връзка с отпадането на определени категории. Поправките ще доведат до намаляване на административната тежест за категориите лица, които ще отпаднат от кръга на задължените субекти и до повишаване на ефективността на контрола по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, се казва още в мотивите към законопроекта.

 

Легендата Роналдиньо в схема за пране на пари

В средата на март 2020 г. футболният свят бе разтърсен от новината, че бразилската легенда Роналдиньо е разследван от властите в Парагвай  за евентуално пране на пари. Разследващите са се интересували от файлове и съобщения от телефоните на Роналдиньо и на  брат му Роберто де Асис, който е и негов мениджър. Двамата бяха задържани в Парагвай, защото влезли в страната с подправени паспорти. Според прокурор Осман Легал, който ръководи делото, са проучвани връзките между братята и бизнесдамата Далия Лопес, която е уредила пътуването им до Парагвай. Има обосновани предположения, че тя е замесена в схема за пране на пари и това означава, че трябва да разследваме всички останали хора, които са били свързани с нея, включително Роналдиньо, коментира Легал. "Основната ни хипотеза е, че те са изготвили неверни документи, че са използвали тези документи, за да влязат в Парагвай и в крайна сметка ще бъдат използвани за търговски средства или инвестиции, които не са законни", коментира още прокурорът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във