Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕКОЛОЗИ СКОЧИХА СРЕЩУ УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН НА ЦАРЕВО

Бургаският административен съд (БАС) образува дело по искане на сдружение Асоциация на парковете срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Причината е одобряването на новия Общ устройствен план (ОУП) на община Царево.
Делото е образувано, след като сдружението е оспорило заповедта на министъра на регионалното развитие, с която на практика ОУП на община Царево влиза в сила и става действащ. Да напомним, че Царево е първата черноморска община с изработен нов ОУП в съответствие със Закона за управление на черноморското крайбрежие.
В изпълнение на разпорежданията на Върховния административен съд документите в БАС са внесени от МРРБ.
Заповедта за одобряване на ОУП на една община е административен акт, който не подлежи на обжалване. От което следва, че жалбата може да бъде оставена без разглеждане, се казва в придружаващото писмо на строителното министерство.
Според юристи, по процедура, Административният съд в Бургас трябва да образува дело по въпросната жалба, като на първото заседание е задължен да се произнесе по допустимостта й.
Това не е първият сблъсък на еколози със строителното министерство, отправна точка на който е изработеният ОУП на община Царево, припомнят запознати. В началото на октомври тази година в Царево бе проведено обществено обсъждане на промените в Общия устройствен план на общината. Тогава коалицията от 17 неправителствени организации За да остане природа в България внесе свое становище в общината, което следваше да бъде изпратено на Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Въпросното становище засягаше промените, които община Царево прокарваше по това време в Общия устройствен план. Предвидено бе всички земеделски земи в крайбрежната ивица на Природен парк Странджа да бъдат застроени, както и да бъде узаконен спреният незаконен строеж на комплекс Златна перла в природния парк.
Природозащитниците поискаха тогава да се изработи националната устройствена схема за черноморското крайбрежие, според Закона за устройство на черноморското крайбрежие, която определя общите параметри за цялата територия, и едва след това да се разгледат предложенията за промени в Общия устройствен план на община Царево.
Според тях бе недопустимо с изменението на Общия устройствен план на община Царево да се изключват земи от Природен парк Странджа. С предложените изменения, според тях, се търсеше именно узаконяването на комплекса Златна перла край село Варвара в границите на природния парк, строеж, който според еколозите следва да бъде премахнат.
Малко по-рано в началото на април тази година Висшият експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите върна за преработка и допълване докладите за екологична оценка и оценка за съвместимост на изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево. Преработката следваше да бъде извършена в срок от два месеца. Тогава заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев - от името на министерството, и трима представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е и възложител на плана, гласуваха за приемането на двата документа.
Националната служба за защита на природата, Държавната агенция по горите и дирекцията на Природен парк Странджа пак излязоха с отрицателни становища.
Новият ОУП на община Царево предвижда застроената площ в границите на Природен парк Странджа да се удвои, да се построят 42 хил. апартамента и хотели с 15 хил. легла, което е колкото два пъти курорта Банско, според природозащитниците. Заложено е също така да се предоставят нови 100 хил. легла в Природен парк Странджа, което е почти колкото населението на община Велико Търново, възразяват природозащитниците срещу сегашния вид на ОУП на община Царево.

Facebook logo
Бъдете с нас и във