Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Ексминистър шамароса прокуратурата

Бившите министри на образованието и на финансите в кабинета на НДСВ Владимир Атанасов и Милен Велчев излязоха сухи от политиката за сметка на данъкоплатеца.

Който не е хванал прокуратурата, той не я е осъдил за вреди от пропаднало разследване. Особено ако е знаков обвиняем като бившия министър на образованието в кабинета на НДСВ Владимир Атанасов. Присъденото му на първа инстанция обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди е 12 000 лв. плюс 4500 лв. за адвокатски хонорар. Атанасов беше обвинен през 2011 г. в престъпление по служба. То се състоеше в сключването на неизгоден за държавата предварителен договор с "Краун хотелс" ООД на Георги Велчев, брат на бившия финансов министър Милен Велчев. Сделката е за замяна на недвижими имоти - частна държавна собственост, върху които бяха разположени бившите хотели "Ехо" и "Мургаш" в курорта "Златни пясъци". Срещу това дружеството поело задължение да построи сграда с разгърната площ от 1100 кв. метра. За целта държавата трябваше да му учреди и право на строеж върху парцел публична държавна собственост, ползван и управляван от Икономическия университет във Варна.

В началото на 2013 г. Софийският градски съд оправда напълно Атанасов, а последвалият протест на прокуратурата доведе единствено до потвърждението на оправдателната присъда от апелативния. Мотивите на съда обаче бяха точно като за ексминистър, който трябва да бъде оправдан. Обвинението беше окачествено като несъставомерно, понеже предварителният договор нямал вещноправно действие, т. е. с него продажбата не се осъществявала, а само се подготвяла. А сключеният предварителен договор не можел да бъде обявен за окончателен по съдебен ред, защото предвиждал бъдеща замяна на непостроен имот, която не можела да се осъществи, докато го няма. И въпреки че подобно съждение е правно неиздържано, тъй като предварителният договор е валиден и с подписването му Атанасов пристъпва към реализирането на явно неизгодна сделка, прокуратурата отказа да протестира оправдателната присъда пред Върховния касационен съд.

В исковата молба Атанасов посочва, че от незаконно повдигнатото му обвинение и делото, водено на две инстанции срещу него, е претърпял негативни морални изживявания, душевни страдания и неудобства. Делото засегнало честта и достойнството му, повлияло неблагоприятно на неговия обществен и професионален авторитет, затруднило политическата му дейност, професионалната му реализация и международните му контакти и проекти. Атанасов е посочил, че трябвало да се съобразява с ограниченията на мярката за неотклонение - "подписка", а в медиите делото било широко отразявано.

От решението на СГС става ясно, че Атанасов е можел да получи и по-голяма част от исканите от него 30 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, ако разследването е било забавено още малко, за да надхвърли срока от 2 години. То било приключено три седмици преди изтичането му, освен това липсвали данни за трайни последици от увреждането, мярката за неотклонение била лека и в минимална степен се е отразила на ежедневието на ексминистъра. А делото не накърнило репутацията му пред роднини и съседи. Не е уважено становището на прокуратурата, че изобщо нямало доказателства за настъпили в резултат на повдигнатото обвинение вреди и че тя не можела да отговаря за медийния шум по случая.

В крайна сметка излиза, че Владимир Атанасов е невинен и държавата не е ощетена, но от частичното реализиране на сделката братята Велчеви и техните покровители са реализирали печалба във вид на нов хотелски комплекс - "Хелиос". Той е построен върху бивш държавен имот след събарянето на хотелите "Ехо" и "Мургаш" и работи неуморно с чужди туристи до ден-днешен. В крайна сметка Велчеви са направили удар върху гърба на държавата, но тя не е губеща. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във