Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Еквилибристика по делото "Мирослава Тодорова"

Установените в закона срокове за изготвяне на мотиви по съдебните актове са задължителни, а не инструктивни. Това подчертава тричленен състав на Върховния административен съд в заключението си по делото за дисциплинарното наказание на бившата председателка на Съюза на съдиите в България (ССБ)Мирослава Тодорова. Тя оспорва решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което беше наказана с понижение в длъжност съдия в Софийския районен съд заради забавени мотиви по две наказателни дела, които е водила в Софийския градски съд. Дисциплинарната процедура и оспорването й по съдебен ред бяха предшествани от уволнение на Тодорова, което тричленен състав на ВАС потвърди, но после петчленен го отмени и върна преписката на ВСС за повторно произнасяне.


"От съдържанието на цитираните правила (в НПК - б. а.)и преди всичко от обстоятелственото пояснение "не по-късно от... дни" се вижда, че установените с тях срокове за изготвяне на мотивите към присъдата и на въззивното решение заедно с мотивите са задължителни. Държавата, притежаваща държавната власт в нейната пълнота, е носител на публичноправното задължение да даде правосъдие. Това свое задължение и въобще цялостната си функция по правораздаването държавата изпълнява чрез съдилищата, изброени в чл. 119 от конституцията. Всяко правно задължение подлежи на изпълнение в определен срок и този срок е задължителен за дължащия изпълнението субект", се казва в решението.


Съдът уточнява, че въпросните срокове не са нито давностни, нито прекратителни, което означава, че с изтичането им задължението на съда да изготви мотивите към акта си не отпада. Това задължение продължава да съществува и неговото изпълнение се изисква, но от първия ден след изтичането на съответния срок е налице дисциплинарно нарушение - бездействие, което неоправдано забавя производството. А колкото по-голям е срокът на бездействието за изготвяне на мотивите към съответната присъда, толкова по-съществено (по-тежко) е дисциплинарното нарушение, мотивира се съдът. Посочвайки двата основни белега на лошото правораздаване - нееднаквото прилагане на закона и бавното правосъдие, съставът е категоричен, че 15-дневният срок за изготвяне на мотивите към присъдата (30-дневен при дела с фактическа и правна сложност), както и 30-дневният срок за изготвяне на въззивното решение са задължителни.


В крайна сметка тричленният състав с председател и докладчик по делото Александър Еленков съкращава наказанието на Мирослава Тодорова наполовина. Аргументът е, че по вид то съответствало на тежестта на нарушението и на предизвикания от него обществен отзвук, но по размер било прекомерно тежко, особено с оглед на високата натовареност на Тодорова. Формата на вината й е определена като "съзнавана непредпазливост" или "наказуемо лекомислие", понеже разчитала необосновано, че ще се справи с всичките си ангажименти - като съдия в Софийския градски съд, като преподавател в Националния институт по правосъдие и като председател на управителния съвет на Съюза на съдиите в България. "А публичните ангажименти винаги са съпътствани с т.нар. битовизми , напомня съдът в решението си. В крайна сметка то звучи прекалено соломоновски, а оправдателният уклон е явен, въпреки категоричната позиция, че сроковете са задължителни. Съдът отправя упрек към ВСС за позицията му, че административните ръководители имат само общи задължения за контрол върху организацията на работа в съда. Съветът и инспекторатът към него не си направили труда да изяснят съществувала ли е адекватна организация на работния процес в Софийския градски съд, която да осигури равномерна натовареност на съдиите. В резултат съставът допуска дори, че Тодорова може изобщо да не носи вина за забавените мотиви, тъй като "в процесния случай бавното правосъдие се дължи или на липсата на умение у провинилия се съдия за оптимално организиране на неговата лична трудова дейност, или на недостатъчна организационна и управленска компетентност на административния ръководител, или и на двете заедно".


Съставът критикува ВСС и за това, че възприемал критиките на ССБ като "обявена война", особено след искането на съюза членовете на съвета да подадат оставки. На съдебните кадровици е изчетена цяла лекция за правата на гражданското общество, за демокрацията, за политическата система и гражданския контрол и натиск. Отсега може да се предвиди, че решението ще бъде обжалвано както от Мирослава Тодорова, така и от ВСС, чийто процесуален представител поиска отвода на Еленков още на старта на делото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във