Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕС пак ни подбра заради САПАРД

След добрите новини от Брюксел в началото на седмицата, че ни оценяват като готови да влезем в Шенген, последва студен душ от Европейския парламент (ЕП). В сряда (6 април ) депутатите в него пак опряха до САПАРД и констатираха, че някои страни много вяло задвижват процедурата за връщане на неправилно изразходваните средства по програмата. В числото на двойкаджиите е спомената и България.
Коментарите на европейските парламентаристи бяха по повод на годишния доклад на ЕК, посветен на защитата на финансовите интереси на ЕС и борбата срещу измамите през 2009 година. Та в документа са ни отличили с констатацията, че съществуват съмнения за изключително висок процент на измамите с пари от програма САПАРД у нас. Докладът е приет с 655 гласа за, три против и 18 въздържали се.
Депутатите от ЕП са приели резолюция, в която се изказват критични забележки за липсата на информация от някои държави членки за нередностите и измамите, свързани с изразходването на средства от ЕС. Те са се обединили и около констатацията си, че няма контрол при връщането на неправилно изразходваните средства.
От прессъобщение на ЕП по темата става ясно, че депутатите са направили на пух и прах доклада на Европейската комисия за измамите със средства на ЕС. Липсата на подробна информация в него за нередностите и измамите според тях е резултат от лошото качество на докладите, изпратени от страните членки. Освен това депутатите са поискали в бъдеще докладващите страни ясно да разграничават нередностите от измамите, тъй като измамата е криминално деяние, докато другото е обикновено неспазване на правилата. ЕП препоръча на Еврокомисията в бъдещите си изследвания да изисква подробна информация за равнището на нередностите и измамите в отделните държави членки, за да могат да бъдат взети дисциплиниращи мерки спрямо страните с най-висок процент на нарушенията.
Изводите в доклада сочат, че продължава неправомерното изразходване на големи суми от средствата на ЕС. По тази причина Европарламентът поиска от комисията да предприеме необходимите действия за бързото възстановяване на тези средства. Според тях възстановяването на неправилно изразходваните средства в областта на земеделието и кохезионните фондове е катастрофално.
Според статистиката, цитирана в документа, България държи рекорд по процента на измамите през 2009 г., който за целия програмен период възлиза на 20 на сто от засечените измами във всички страни на ЕС. Това е най-високата стойност на нарушения, отчитан за всички проучвани фондове.
Освен това в доклада се подчертава, че повечето случаи на установени измами са били засечени след външна намеса или от контролни органи на общността, а не са били установени от националния контрол. В резолюцията си евродепутатите казват, че решението на Европейската комисия да спре плащанията по САПАРД у нас през 2008 г., които средства са възстановени през септември 2009 г. по време на кабинета Борисов, е било правилно. Европарламентът препоръчва на ЕК да продължи да надзирава българските власти.
Евродепутатите са призовали комисията да предприеме действия, които да заставят страните членки да вземат мерки за гарантиране на сигурността на средствата. Една от евентуалните мерки ЕП вижда във възпиращите санкции на Комисията за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност, когато се установят измами и източване на пари по програмата.
На фона на притесненията, изразени от евродепутатите, странно звучи бодрият тон на последния отчет на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) за 2009 г. (дейността на Съвета за 2010 г. все още не е анализирана).
Както е известно, председател на Съвета е вътрешният министър Цветан Цветанов, а основната му оперативна структура е Дирекция Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) в МВР. Спецдирекцията навърши на 17 февруари този година една година, откакто се вля в редиците на вътрешното министерство, след като преди това беше звено в структурата на Министерския съвет. Според отчета на съвета дирекцията АФКОС е представила на Европейската служба за борба с измамите през 2009 г. поразителна обобщена информация за нередности с пари от еврофондове, сред които и по САПАРД. Според доклада по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони са регистрирани 82 нередности, като сумите, свързани с потенциална вреда и лоши вземания - са... 8 111 599 евро. По Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд са регистрирани 24 нередности, като съответната сума е 3 085 074 евро. По Кохезионния фонд са регистрирани 18 нередности с потенциална вреда и лоши вземания за 3 975 059 евро. И т.н. Има и разбивка по предприсъединителните инструменти: програма ФАР - с 65 нередности и лоши 7 471 920 евро; програма ИСПА - 4 нередности, 1 386 578 евро. Венецът на работата на АФКОС обаче е в разнищването на програма САПАРД - цели 310 нередности, с потенциална вреда и лоши вземания от... 86 799 530 евро.
Любопитно е, че двадесетина дни по-рано МВР публикува на сайта на дирекцията поздравителен адрес от Тиери Кретен, един от ръководителите на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), до премиера Бойко Борисов. Вярвам, че интензивният обмен на информация и взаимното доверие, което изградихме, са добра предпоставка за постигане на положителни резултати, казва в писмото си Кретен. Той изказва и увереност, че и през следващата година ще се запази активността на компетентните български органи в установяването, разкриването и наказването на измами и корупционни практики, свързани с европейските фондове.
Няма лошо - нито в статистиката, събрана от дирекция АФКОС, нито в поздравителния адрес на шефа от ОЛАФ. Само че работата на компетентните органи по разкриването и наказването на подобни престъпления направо олеква, ако се проследят съдебните процеси по делата за измами по САПАРД. Най-шумният от тях - срещу бизнесмена Марио Николов - приключи на 30 юни 2010 г. на първа инстанция в Софийския градски съд (СГС) с 12-годишна присъда лишаване от свобода и с конфискация на половината му имущество. Семейство Николови и още седем души бяха обвинени, че са източили 7.5 млн. евро по програма САПАРД. Финалът на делото обаче не се вижда, тъй като го очакват Апелативен и вероятно Върховен касационен съд. През март с.г. Николов получи и десет години затвор по делото за пране на пари, източени от САПАРД, по който повод от него и от още шестима осъдени държавата отнема имущество за 12 млн. лева.
В същото време комисията Кушлев, която според резолюцията на евродепутатите би трябвало да дава тласък на процедурата по изземването и съответно връщането на източените от програмата пари, за цялата 2009 г. (януари 2009 - януари 2010 г.) е издала общо 21 решения за отнемане на престъпно имущество. Общата стойност на нейните искове е около... 14 млн. лева. Изводът от сравнението на тези числа с отчетените в доклада АФКОС нередни суми сочи само едно - те са поразителни, но на хартия. И имат стойност колкото да замъглят очите на авторите на поредния доклад на Европейската комисия . А в действителност са нищожни. Изглежда, точно за тази разлика говорят евродепутатите. Факт, който не ни прави добра реклама с оглед очакванията ни за Шенген, а и за по-благоприятни изводи в основния доклад на Еврокомисията през юли...

Facebook logo
Бъдете с нас и във