Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Еврокомисията ни гълчи за трансграничната конфискация

Нов плесник от Брюксел отнесе България с оповестен в понеделник доклад на Европейската комисия, в който призова 14-те страни членки на Евросъюза да представят незабавно нужните гаранции, че ще работят срещу трансграничната престъпност. Комисията призова страните членки на ЕС да въведат възможно най-бързо приетите през 2006 г. общи правила за конфискация на имущество, придобито по престъпен начин. Те са приети само в 13 от 27-те страни в Европейския съюз. Като основна причина за това, че не са приети, останалите 14 държави сочат бюрократичните спънки и липса на доверие в съдебната система на друга държава.
Единодушие е постигнато досега по основния въпрос - съдебните органи в една страна трябва да могат да искат другите държави членки да изпълняват техните решения за конфискация на имущество. От 14-те страни в ЕС, които не прилагат правилата, седем са уведомили Европейската комисия, че работят в тази насока, а седем, сред които е и България, изобщо не са изпратили никаква информация в Брюксел.
Регламентът от 2006 г. предвижда, че всяка държава от Евросъюза може да изпрати искане за конфискация във всяка друга държава членка, в която лицето, за което се отнася решението, живее или има имущество и доходи. В тези случаи другата държава трябва да извърши конфискацията без допълнителни формалности. Случайно или не, в доклада е даден пример точно с България. Той се свежда до това, че имотите на престъпници, осъдени във Франция, се оказват в пълна безопасност в България или в Словакия.
Пределно ясен е призивът на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг всички членки да направят възможното съдебните органи да работят ефективно и да изземват неправомерно придобитите печалби на престъпниците, които все така се възползват от отворените граници в ЕС и прехвърлят престъпно добито имущество или незаконни стоки през границите. Във времена на икономическа криза е жалко, че държавите в ЕС позволяват милиарди евро от имуществото на осъдени престъпници да им се изплъзват, при положение че преди четири години правителствата се договориха за мерки за конфискация.
Жегнато от неочаквано острата критика, правосъдното министерство излезе в сряда (25 август) с Информация относно транспонирането от РБългария на Рамково решение 2006/783 ПВР на Съвета от 6.10.2006 г. От нея става ясно, че България всъщност е внедрила еврорешението в националното си законодателство с влезлия в сила в края на февруари Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация и решения за налагане на финансови санкции. При това положение не става ясно ние ли не сме си свършили добре работата, Еврокомисията ли се е объркала или брюкселската бюрокрация е забатачила някъде информацията за свършеното от нас.

Ето и част от отговора на министерството на правосъдието: Предвид задължението за уведомяване на Генералния секретариат на Съвета, с писмо 92-08-25/08 от 02.07.2010 г. нотификациите и декларациите на Република България по горепосочените рамкови решения бяха изпратени до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, което от своя страна уведоми за това Генералния секретариат на 05.07.2010 г.
Във връзка с транспонирането на Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на финансови санкции Република България попълни предоставения и за целта въпросник от Европейската комисия, Главна Дирекция «Правосъдие, свобода и сигурност», чиито отговори бяха своевременно изпратени до Комисията.
До момента Република България е приела за изпълнение общо четири решения за налагане на финансови санкции, постановени в други държави-членки на ЕС, като подлежащите на изпълнение суми са в общ размер приблизително 2000 лева. След влизането на Закона в сила от компетентните български органи е изпратено едно решение за налагане на финансови санкции, с размер на санкцията 101 658 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във