Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕВРОПА ИЗИСКВА ПРАВО НА БЕЗПЛАТНА ЗАЩИТА

Виктор Соловейчик, юридически секретар в Европейския съд по правата на човека в Страсбург Член 6 от Европейската конвенция за правата на човека гарантира правото на справедлив процес пред независим и безпристрастен съд. Европейският съд по правата на човека в Страсбург е приел, че за да бъде един процес справедлив, трябва да има равнопоставеност на страните. Всяка от тях трябва да има възможност да представи своите аргументи и да бъде адекватно представлявана. Когато се касае за граждански дела, конвенцията изисква право на безплатна защита на лице, което няма необходимите средства и е страна по граждански спор, в който има определена степен на сложност.В наказателноправната област конвенцията има специфична разпоредба - чл.6, ал.3, буква с, която гарантира право на безплатна защита на лица с недостатъчно средства, когато интересите на правосъдието изискват това. Европейският съд приема, че трябва да се вземат предвид всички обстоятелства и ако е очевидно, че обвиняемият няма достатъчно средства, не трябва да се отказва отпускане на правна помощ поради липсата на някакъв формален документ. Европейският съд приема още, че при всяко дело, при което подсъдимият рискува лишаване от свобода, е в интерес на правосъдието той да има безплатна адвокатска помощ, ако няма необходимите доходи.Според чл.70 на Наказателнопроцесуалния кодекс участието на служебен защитник в наказателното производство е задължително, когато: 1. обвиняемият е непълнолетен; 2. обвиняемият страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам; 3. делото е за престъпление, за което се предвижда доживотен затвор или лишаване от свобода не по-малко от десет години; 4. обвиняемият не владее български език; 5. интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник; 6. когато делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия; 7. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във